LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel

Del:

Det er ikke mange vedtak på LO-kongressen som går imot Ap-ledelsens vilje. Støtten til palestinerne hører med til det eller de vedtaka LO-ledelsens ikke fikk gjennomslag for. Palestinakomiteen skriver 3. juni: «LO-kongressen vedtok i dag en uttalelse der de støtter en internasjonal boikott av Israel, våpenembargo og FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse. Opprinnelig forslag til uttalelse fra LOs sekretariat var en svekkelse av LOs boikottvedtak fra 2017, men dissens fra Stein Guldbransen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen ble vedtatt med stort flertall på kongressen». Med 193 stemmer mot 117.
I uttalelsen står det i følge FriFagbevegelse: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid». «LO-ledelsen ønsket ikke dette vedtaket, sa LO-lederen og la til: «– Når flertallet på kongressen ønsket det sånn, er det dette som
blir vår politikk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse i Oslo Kongressenter».
Et inspirerende vedtak for palestinerne og palestinavenner, som vil bli brukt til økt støtte, men som LO-ledelsen dessverre kommer til å ignorere. 

Av Ove Bengt Berg

Resized_20220602_084159001
Palkoms Faglige Utvalg utafor LO-kongressen. Foto: Berit Aaker.

Palkoms Faglige Utvalg gratulerer LO-kongressen med en flott uttalelse. Fra gratulasjonen: «I uttalelsen står det også LO at Norge må jobbe for en vid våpenembargo mot Israel og innføre et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder».

Vedtaket er i 14 punkter:
I følge FriFagbevegelse sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet at han mener Palestina-uttalelsen er blitt god og tydelig, og at uttalelsen legger klare føringer for mye av det LO skal arbeide for i Palestina-spørsmålet. FriFagbevegelse gjengir vedtaket:

Dette mener LO-kongressen må til for å presse Israel til å etterleve folkeretten:

 • Forbud mot våpenhandel med Israel. Det innebærer forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester.
 • Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder. Dette vil være i tråd med resolusjon 2334 i FNs Sikkerhetsråd. (Les mer om den lenger ned i saken.)
 • LO oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner.
 • LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder.
 • Oljefondet og finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som fastsetter et forhøyet krav til aktsomhetskrav i konfliktområder.
 • Oljefondet og finansielle institusjoner må trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.
 • Oljefondet og norske selskaper må avstå fra all handel med og investeringer i selskaper som har eller bidrar til virksomhet på okkupert palestinsk område.
 • LO støtter også en internasjonal boikott av Israel.
 • Det internasjonale presset mot Israel må økes, med en kombinasjon strategiske pressmidler og krav om dialog og fredsforhandlinger.
 • Norge må aktivt jobbe for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser blir gransket og straffeforfulgt.
 • Norge må jobbe aktivt for full erstatning til ofre for menneskerettsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten.

Israels venner
Israels venner har en egen organisasjon også for Israels støttespillere fagrørsla, kalt «Venner av Israel i Norsk Fagbevegelse», VINA. De er sjølsagt mot LO-kongressens vedtak, og mener at «LO må selv bære konsekvensene av en krevende uttalelse. VINA vil fortsatt arbeide for dialog mellom norsk, israelsk og palestinsk fagbevegelse», skriver VINAs leder til FriFagbevegelse.

FNs sikkerhetsråd fordømmer Israels folkerettsstridige bosettinger
FriFagbevegelse viser til at FNs sikkerhetsråd i 2016 vedtok resolusjon 2334 der Israels bosettinger blei vedtatt som åpenbare brudd på folkeretten. Bosettingene bygges det flere av, eksisterende blir utvida, palestinsk land blir konfiskert og palestinske boliger blir rivi for å gi plass til israelske okkupanter.

Motvillig LO-ledelse vil gjøre minst mulig
Det er åpenbart at LO-ledelsen kommer til å gjøre minst mulig for å følge opp dette vedtaket. Det vil ikke bli lagt tyngde bak dette vedtaket for å gjennomføre. Det er ikke stemning for boykott av Israel i Arbeiderpartiet. Og ledelsen veit at de ikke blir kasta på neste landsmøtet om de ignorerer dette vedtaket.
Reelt sett er dette vedtaket en nullitet for LO-ledelsen, og de politiske journalistene vil hjelpe dem med å gjøre dette vedtaket til en nullitet. Men det er en oppmuntring for alle støttespillere for palestinerne i og utafor fagbevegelsen; en inspirasjon til å forsterke innsatsen for palestinerne mot apartheidregimet Israel.

Framheva bilde: Foto: Berit Aaker.

Oppdatert 04.06.22 kl 11.54.