T-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!

Del:

Nå koster det vedtatte forslaget om t-bane fra Fornebu til Majorstua nær 30 milliarder kroner. Kostnadsoverslagene øker stadig. I 2019 vedtok dessuten bystyret i Oslo en ny t-banetunnel under sentrum av Oslo. Av Ruter i oktober 2021 anslått til en kostnad til enten 21 eller 25 milliarder.
Det hevdes at Oslo bystyre nøler: Kostnadene blir enormt store, og inntektsgrunnlaget svikter. Elbil-bilistene slipper å bidra, og om billettprisene skulle dekke driftskostnadene vil ingen reise kollektivt.
Hvor kommer alle disse 55 milliardene fra? Ikke fra bompenger fra fossildrevne biler som skal forbys. Dvs inntektene fjernes mens bystyret bønnfaller staten om enda mer penger. Penga finnes ikke. Staten prioriterer subsidiering av elbilene til 45-50 milliarder. Det er ikke bare 55 milliarder til to t-baneprosjekter som er planlagt i Oslo. Ruter har planene klare for investeringer til 180 milliarder!
Veldig mye billigere kan en knytte en t-bane fra Fornebu/Lysaker til Kolsåsbanen. Den går bare 1,5 km fra Lysaker, og sammenknyttinga kan gå på allerede eksisterende trikkeskinner i nesten en halv km. Det betyr en reisetid på bare fire minutter lengre tid til Majorstua, samtidig som ledig kapasitet på Kolsåsbanen blir utnytta i samsvar med utgiftene til investering.
Bytrafikk.org har også utarbeida mye billigere bybaneprosjekt fra Lysaker til Skøyen. Det bør prioriteres før t-banetunneler. Bybanen kan gå på et dekke bygd på pæler over E-18 mellom Lysaker og Skøyen.

Det er overhodet ikke nødvendig å bruke rundt 30 milliarder på Fornebubanen. Det er jålete, som finansministeren sier. 

Av Ove Bengt Berg

Fornebu trenger effektiv kvalitetstransport
På Fornebu er det planlagt 11 000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. De som ikke har råd til de statssubsiderte el-bilene, trenger et godt kollektivtilbud. Og da nytter bare skinnegående, både med tanke på kapasitet og reisekomfort. Og det er et godt poeng å knytte Fornebu til Oslos t-banenettet.

Kart t-bane F-M
Illustrasjon fra Ruters plandokumenter

30 milliarders forslaget er tenkt med tunnel på mesteparten av strekninga på rundt 8 km opp til Majorstua t-banestasjon. Det er enormt mye penger. Er det verdt penga? Når penga fra Oljefondet uforståelig nok ikke kan brukes til investering i varig infrastruktur som står også om det blir et internasjonalt finans- og aksjekrakk.

Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen, bare 1 km ny skinnegang trengs

IMG_2918
Alternative tilknytningsruter tegna inn med rødt mellom Lysaker og Bjørnsletta. Blå strek, 13, er Lilleakerbanen til Jar, rød strek,2, øverst er Kolsåsbanen.

Fra Lysaker er det maks 1,5 km til et allerede eksisterende t-banenett som ikke har utnytta investert kapasitet. En halv km av den strekninga er det allerede en forstadstrikk, bybane, Jar-trikken/Lilleakerbanen som kan brukes av t-banen fra Fornebu. Det er ingen offisielle planer som jeg har hørt om som har vurdert dette alternativet, men bare ved et blikk på kartet ligger muligheten åpen i dagen.

Det er noen utfordringer som høydeforskjell ved det alternativet. De må være mulige å løse. Det finnes dessuten tre alternativer for tilknytning. Den kan skje både i en eller to korte tunneler eller bygges på pæler over bakken, se framheva bilde. Åpenbart veldig mye billigere. Kan umulig koste mer enn +/- 1 milliard? Og ikke minst mye raskere byggetid.

Fordelene ved Lysaker, Lilleaker-Bjørnsletta-alternativet
Utnytte ubrukt investering

Ruter skriver: «Situasjonen i dag er at mange T-baner går full inn mot sentrum fra øst, men med betydelig overkapasitet vestover.» Det er investert i en t-bane som ikke er utnytta etter investeringskostnadene; dvs lønner seg ikke i dag. Knyttes t-banen fra Fornebu for en ubrukt allerede investert kapasitet, gjør en bruk av allerede investerte penger.
Ubetydelig lengre reisetid
Reisetid med vedtatt t-bane, 30 milliarder:     Lysaker-Majorstua over Skøyen: 10 minutter
Reistid knytta til Kolsåsbanen:                          Lysaker-Bjørnsletta-Majorstua: 14 minutter.
Forskjellen i reisetid mellom alternativene kan reduseres ved at holdeplassene mellom Lysaker og Majorstua passeres av Fornebubanen i den mest trafikkerte tida.

Bytrafikk.org foreslår bybane fra Lysaker til Skøyen: pris kr 4-5 milliarder

Bybane
Bybane, egen trase. Henta fra  Ruterrapport. Illustrasjon Norconsult. 

Bybane er en trikk som går i egne traseer uhindra av andre trafikkanter. Bytrafikk.org mener at bybane til Fornebu framstår med «lav kostnad, liten usikkerhet og kort byggetid». Bytrafikk anslår kostnaden til 4-5 milliarder for sitt forslag.

T-bane/bybane og trikk på pæler over motorveger
Alt rundt 1993 foreslo to trafikkplanleggere å bygge trikk fra Skøyen til Fornebu. Der trikken gikk på et plan over E-18 bygd på pæler i midtrabatten. Det blei ikke støtta av noen da. Skissene fra 1993 blei nylig kasta av trafikkplanleggere som gikk av med pensjon. Men i 2020 kom forslaget til heder og verdighet igjen i et forslag fra Ruter. På framheva bilde fra Ring 3 i Oslo mellom Grefsen og Sinsenkrysset er dette tegna inn, men med busser i stedet for t-bane og bybane.

Ikke-jålete løsninger er mer enn tilstrekkelig for behovet for Fornebubanen.

Framheva bilde: Fra Ruterrapport K2012. Illustrasjon: Placebo Effects/Ruter AS