DN-redaktør: De tok feil: «I alt.»

Del:

26.03.22 skreiv politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, i en kommentar at «Den forstokkede antiamerikanisme som har fått så stor plass i debatten er det ingen grunn til å høre på lenger. Det er nå klart at de tok feil. I alt.».
I dag har seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen, fått på trykk et innlegg i Dagens Næringsliv der hun «nekter å godta en fordummende og farlig praksis der kritiske spørsmål er forbeholdt diskusjonen av kun noen stater og politiske enheters politikk» og avslutter innlegget med at Jacobsens utfall «hører ikke hjemme i en opplyst avis».
Men Jacobsen har rett, USAs tidligere og nåværende herjinger rundt om i verden kan bare forsvares hvis motforestillinger knebles.

Av Ove Bengt Berg

«Forstokka antiamerikanisme»
Jacobsen er i artikkelen sin fra 26. mars ute etter dem han omtalte som Russlands nyttige idioter. Jacobsens nyttige idioter blei personifisert som Tormod Heier fra Forsvarets høgskole og Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen. De var etter Jacobsens mening nyttige idioter fordi de trodde at Russland ikke ville gå til invasjon i Ukraina. Ut fra dette eksempelet trekker Jacobsen den konklusjonen at enhver kritikk av USA er feil og at Ukraina-krigen er «det endelige eksempelet på det». Da er også USAs krig i Vietnam, i Irak, i Afghanistan — og mot Cuba i 1962, alle USAs 44 invasjoner verden over siden den andre verdskrigens slutt, heva over enhver kritikk. For enhver kritikk av USA er feil, «I alt», i følge Jacobsen.

DN vil legge meningsrommet i svart med demoniserende gapestokk
Wilhelmsen skriver i innlegget sitt i DN i dag om Jacobsens anklager og politiske krav:

Selv er jeg hverken Nato-motstander, antiamerikansk, antiliberaler eller venstreradikaler, om jeg nå skal tvinges til å tone flagg. Men jeg nekter å godta en fordummende og farlig praksis der kritiske spørsmål er forbeholdt diskusjonen av kun noen stater og politiske enheters politikk. Også demokratiske stater kan foreta ukloke og udemokratiske handlinger. Også Nato kan utføre handlinger som oppfattes som offensive av andre, selv om egen omtale sier at alt Nato gjør per definisjon er defensivt. …

Det er mulig jeg er yrkesskadet av å arbeide med Putins Russland, men jeg liker ikke den type brennemerking og krav om stillhet som artikkelen legger opp til. Den innebærer i ytterste konsekvens en ensretting jeg assosierer med autokrati, ikke demokrati. …

Det minner for mye om Putins gjentatte grep for å få kontroll på meningsrommet i Russland siden han kom til makten. …

Derfor vil jeg gjerne vite: Hva er det egentlig som kreves for ikke å være antiamerikansk? Er det uforbeholden støtte til alt USA eller andre vestlige allierte foretar seg fra nå og til evig tid? …

Ingen her er redd for straffeforfølgelse à la Putins Russland, men den sosiale gapestokken kan være vel så effektiv. …

«Riksanklager» Jacobsen: Feil: «I alt».
For Jacobsen er det ikke nok å innrømme at en tok feil. For det er ærlig å ta feil, og dessuten nesten for lett å innrømme det så åpenbart som det er om krigen i Ukraina, skriver han 26.03.22. Fordi det er for lett fortsetter han etter å ha hengt ut Heier og Braanen:

Men det ligger ingen erkjennelse i å bare påpeke det åpenbare. Hvis de som nå står med buksene nede skal få dem opp igjen på en anstendig måte, må de erkjenne hvor feilslutningene oppsto. Det er det så langt ingen tegn til.

Det er spesielt at Jacobsen er så opptatt av det med å ha buksene nede og «erkjenne hvor feilslutningene oppsto». Det var ikke det som prega han sjøl da han benekta noe som var faktum og som førte til at han måtte slutte i VGs politiske kommentatoravdeling 15.01.2019. Når andre innrømmer feil derimot, er det «bare sleipe triks, de som «tok feil» bør ikke gis adgang til eteren igjen», skriver Wilhelmsen i innlegget sitt i dag.

Kravet om ensretting
I kampen for alt det gode ved demokratisk styreform kreves det nå ensretting og autoritær underkasting i kamp mot manglende demokrati og mot autokrati. Det er nødvendig for forsvaret av påstanden om USA som den uskyldige fredsengelen som Jacobsen, som sett ut fra et perspektiv som i Kardemomme By, forutsetter når USA er heva over kritikk. Men USA er en verdensmakt som med sine faktiske handlinger har vist og viser at USA drives av sine egne interesser som alle andre stater. USA både støtter og innfører diktaturer verden over, om nødvendig med teppebombing, hvis USAs politiske ledere mener det tjener USAs interesser. Det skal det altså nå ikke lenger tillates å si. For det er feil, «I alt».

Å demonisere motforestillinger gir innskrenka ytringsfrihet. Jacobsens krav om ensretting er politiske krav som ikke framføres første gang i historia, heller ikke i Europa og i Norge. Men nå er de først og fremst en følge av den skjerpa kampen i verden mellom USA og Kina om råvarer og markeder. Da er den  ensrettinga og den demoniseringa Jacobsen arbeider for nødvendig for hans kamp for USAs interesser. Nødvendig er også motstanden mot Jacobsens ønske om knebling av enhver kritikk og alle motforestillinger mot USAs — som alle andre staters — kriger.

Framheva bilde. Faksimile fra Dagens Næringsliv 07.04.2022
Sist oppdatert  kl 13.46 07.04.22.