«Vannkrafta er vår»: Skal vi da fortsatt gi styringa til EU — for å endre været?

Del:

De høye strømprisene er krevende for mange, og det er oppmuntrende at det var deVannkrafta er vårmonstrasjoner i 12 byer i går med protester og krav til politikerne. Politikerne har all grunn til å frykte både mistillit, opprør og krav om en annen grunnleggende politikk. Fagforeninger fra hele landet demonstrerte med 53 faner foran Stortinget, og andre har demonstrert med krav om 50 øre makspris for 1 kilowatttime. Politikere fra Ap, Høyre og Venstre sammen en direktør i NHO og forbundsledere var enige: De høye strømprisene er et problem. Og hva med det som Odd Handegård har skrivi: «Hovedspørsmålet står sjelden på dagsorden: Integreringen av norsk elektrisitet under EUs forvaltning»? Jo, de som kjempa for innmelding i Acer og EUs energidirektiv tok opp EU og sa: EU-tilknytninga er ikke aktuelt å røre! Stein Lier Hansen fra NHO sa at «markedet må styres». Hvem skal gjøre det; Ap, Høyre og EU-kommisjonen?
De høye strømprisene er ikke bare en stor kortvarig kostnad for folk og norsk næringsliv. De blir varige om ikke vi kommer oss ut av EU/EØS, Acer og får skrinlagt den ideen som klimaaktivistene alt begynt å praktisere for å gjøre Norge til en koloni underlagt EU for levering av billig råvare som elektrisitet til europeisk næringsliv.
Jo før jo heller motstanden mot strømprisene heves opp til å bli en motstand mot årsaken, roten av ondet — EU, EØS og Acer-avtalene — vil strømprisene bli varig høye og uten norsk kontroll. I stedet for seigpining: Ut av EØS og Acer!

Av Ove Bengt Berg

Strømprisalliansen og industriaksjonen: Forstår problemet

IMG_2196All organisert motstand er av det gode. Hva er den politiske linja til Industriaksjonen? På baksida av brosjyra Vannkrafta er vår står det under overskrifta «Ta tilbake den politiske kontrollen over krafta» er det stilt opp generelle krav som det ikke er så lett å finne politiske motstandere til. Inne i løpeseddelen er imidlertid politikken klarere:

EUs energimarkedspakker bygger opp et marked med strøm på børs og uforutsigbare priser. EUs energibyrå Acer har som hovedoppgave å sørge for overføringskapasitet og retningslinjer som gir tilnærmet lik strømpris i EU og i Norge. Vi krever at Norge skal bestemme vår egen energipolitikk — ikke EU.

 Enda bedre blir når Industriaksjonen sier det som er nødvendig:

  • Bærekraftig påfyllingsgrad i våre mannmagasin — stans i krafteksport ved lavfyllingsgrad.
  • Norge må ut av Acer og EUs energiunion — fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
  • Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk. Toprissystem for husholdninger med 35 øre/kWh som makspris for irdinært forbruk.

Moxnes fra Rødt: Systemendring av energimarkedet
DSC_0372Bjørnar Moxnes hadde en tydelig appell foran Stortinget. I Debatten i NRK  samme dag fulgte opp med å si at det var nødvendig med en systemendring av energimarkedet, og at det var gledelig at også Stein Lier Hansen fra NHO var enig i det. Moxnes sa at energi i dag var et børsbasert EU-regulert frihandelssystem, og at Norge er «mer katolsk enn paven». For andre land som Frankrike tok nasjonale hensyn og begynte med makspris. Som Moxnes sa: Energi er en strategisk ressurs.

De som skal endre været og kjemper for det grønne skiftet: De er for høye strømpriser og at Norge skal være EUs energikoloni

MDG strømprisene må opp
Foto tatt av MDG. Henta fra Ewave.no

Blant de få som er glad for at strømprisene i Norge går opp, er aktivistene som skal endre været og derfor arbeider for et grønt skifte. Dagen før siste stortingsvalg gikk MDGs energipolitiske talsmann ut og krevde økt elkraftavgift og sa at «Norge behøver høyere strømpriser for å få til det grønne skiftet.»
Foran Stortinget 20.01.22 sa Venstres Ola Elvestuen at det overhodet ikke var aktuelt å gå ut av Acer eller EØS-avtalen, og at Norge hadde en viktig rolle å spille i det grønne skiftet i Europa som kraftleverandør.

MDG Hvorfor høye strømpriser
Henta fra Ewave.no

MDG hadde ingen appellant på stortingsdemonstrasjonen. De har jo fått det som de vil. Se vedlagte kurve for hva som brukes til å produsere strøm i Europa. Dette er vel fiksa på et par måneder?

Det grønne skiftet for å endre på været i framtida blir lenge en svært kostbar sak for oss. Den krever enormt med energi i  tiår, for å få bygd alle de vindmøllene og solcellepanelene som trengs. Uten tvil blir energien svært dyr for folk og industri. Prisen blir det viktigste tiltaket for å redusere strømforbruket (bortsett for til el-biler).

Hva slags makspris? 35 eller 50 øre?
Industriaksjonen/Strømprisalliansen krever 35 øre/kWt for husholdninger, mens det også har vært demonstrasjoner for 50 øre. Strømprisen har maks vært 33 øre mellom 2010 og 2020, og derfor er det ingen grunn til at en mulig makspris skal være på over 35 øre.

Sprengkrafta i den høye strømprisen
Både for folk og næringslivet vil de høye strømprisene føre til kraftigere motstand. Prisene går rett på «bånnlinja» for alle. I økende grad må det gå opp for folk hva som er årsaken til de høyere prisene. For EU-, EØS- og Acer-tilhengerne vil situasjonen bli stadig vanskeligere. Klokskapen til og innsatsen til EØS-motstanderne vil bli avgjørende. Kanskje det går så langt at dagens regjering sprenges, og det ender opp med å endelig vise fram den reelle regjeringa i Norge: En Ap/Høyre-regjering. Det blir en nødvendig mobiliserende avklaring.

Og alle de økte prisene vil nok kjøle entusiasmen for arbeidet med kampen for å endre været i hele verden, kalt det «grønne» skiftet.

Framheva bilde og de andre fra markeringa foran Stortinget er tatt av politikus.no.