Redaktør Lurås i Resett: Ikke skriv på Resett!

Del:

DSC_0277
Foto: OBB

For skriver du på Resett kan jobben være i fare. Sa redaktør Helge Lurås under Klimarealistenes konferanse om ytringsfrihet i Oslo 22.11.2021. Han viste til 30-40 henvendelser fra skribenter hos han som ba om at det de hadde skrivi på Resett måtte bli sletta fra Resetts nettside. Det sier noe om ytringsfrihetens kår i Norge i dag. Både jobb, særlig på universitetene, og anseelse er i fare om en velger å gjøre meningene sine kjent der en slipper til. Og ikke lar seg avspise med å få innleggene sine i de etablerte medienes papirkurver.

Av Ove Bengt Berg

Resett tenkt som tenketank – men kommer bare til orde i eget medium
Lurås fortalte at han i 2016-2017 hadde sett for seg en realpolitisk og konservativ tenketank. Med utgangspunkt i krigen mot Afghanistan som han karakteriserte som et typisk eksempel på «intervensjoners skibbrudd etter konsensus». Men han oppdaga at det var umulig å nå fram med et alternativt syn på Afghanistan-invasjonen. Sjøl om mange delte synspunktet, var det få som turte å stå fram med motforestillinger. Jo mer ærlig en var mot sine egne standpunkter, jo mindre brukt og jo mer blei en stengt ute av portvaktene i de etablerte mediene. Derfor blei det heller ei nettside.

Resett og klima
Lurås sa at Resett ikke hadde noen i redaksjonen med naturfaglig kompetanse, men at Resett tok ansvar for å slippe fram alternative syn.

Vær mer ydmyk — ta hensyn til stigmatiseringa og sanksjonene
Lurås hadde et råd til Klimarealistene. Stilt overfor en enorm motvekt, der alle journalister og alle andre er sosialisert inn i «den eneste mulige politikken», er det svært krevende å være dissident. Det koster. Det er økende sanksjoner mot motforestillinger generelt i samfunnet og særlig i klimadebatten. Motparten er veldig flink på stigmatisering. Som dissident kan en da lett bli litt uforsonlig og sta. Å motarbeide konsensus i en sånn situasjon krever at en er mer taktisk, mente Lurås. Hensynet til de mer tvilende er viktigere enn å overvinne de mest CO2-frelste. Kanskje er det riktig å si at at litt CO2 har effekt, men mye mer har ikke effekt.