Klimapolitikkens virkelighet: Løftene senkes i olje!

Del:

Foran den varsla klimakatastrofen skulle en tro at alle skjerpa seg og virkelig tok sine spådommer på alvor. Men det gjør hvertfall ikke regjeringene i olje-, kull- og gassproduserende stater. Det er UNEP, FNs Miljøprogram, som i sin rapport for 2021  som melder om planene for de viktigste landa som produserer fossil energi, deriblant Norge. Planlagt forbruk øker til langt over påstått tre graders oppvarming til 2040. Løfter i traktater som Parisavtalen er mindre verdt enn skrift i sand, løftene senkes i olje. Sånn er virkeligheten, viser resultatene av fossil energiproduksjon. Men store Norge redder likevel verden med sitt eksempel ingen stormakter kan la være å følge?

Av Ove Bengt Berg

Det var på onsdag, 20. oktober, at FN-organet la fram den siste rapporten sin i London. Til og med NRK nevner rapporten i en ørliten notis samme dag. FNs Miljøprogram skriver i min oversetting:

«Denne rapporten viser i detalj regjeringsstrategier, støtte og planer for energiproduksjon for 15 hovedproduserende land. De fleste viktigste olje- og gassprodusenter planlegger å øke produksjonen fram mot 2030 eller lenger mens de fleste hovedprodusentene av kull planlegger å fortsette på samme nivå eller å øke produksjonen. »

De 15 statene som er med i undersøkinga er: Australia, Brasil, Canada, De forente arbiske emirater, India, Indonesia, Kina, Kazakhstan, Mexico, Norge, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Tyskland og USA. 

FNs Miljøprogram UNEP har satt opp denne tabellen som viser gapet mellom den produksjonsnedgangen som er nødvendig hvis Parisavtalen skal følges, og det som faktisk planlegges. Figuren viser hva som må til av redusert produksjon for å nå 1,5 graders målet, blå kurve, og 2 graders målet, grønn kurve. Den planlagte produksjonen ligger himmelhøyt over dette ønska produksjonsnivået. Planlagt fossil bruk

Fordelinga mellom de tre viktigste typene fossilt produsert energi. Kullproduksjonen er den som er lengst fra å oppnå målene.

Fordelinga på forbruket

I 2019: 84,3 prosent av all energi kom fra fossile energikilder
«Our World in Data» er et privat nettsted som samler data om det de mener er de største problemene verden står overfor. Nettstedet tror at det er mulig å endre verden til det bedre.

Her trekker jeg fram to av tabellene, hvordan fordelinga av energikildene var i 2019. Vindkraft utgjorde 2,2 prosent, og solenergi utgjorde 1, 1 prosent av all energiproduksjon i 2019. Vannkraft 6,4 prosent. Dette skal altså snues helt rundt på i løpet av få år.

Energifordeling

Den øverste figuren viser hvordan elektrisitet, den som vi får i kopperledninger, kommer for 63 prosents vedkommende fra fossil energi, mens lavfossil energiproduksjonen utgjør 37 prosent. Det finnes ingen rein energiproduksjon.

De som mangler energi — miljøpolitikernes viktigste?
Manglende tilgang til energi i verdenDet er faktisk noen som mangler energi til matlaging, ikke bare som noen av oss som mangler nok energi til arealkrevende datalagringssentre. Our World in Data opplyser at 940 millioner mennesker — 13 prosent av verdens folk — ikke har adgang til elektrisitet. Tre milliarder mennesker — 40 prosent av verdens befolkning — har ikke adgang til rein brensel for å lage mat. De varmer opp med kull, tre og rester fra avlinger. Dette resulterer i innendørs luftforurensing  som resulterer i for tidlig død for 1,6 millioner mennesker hvert år. Norsk utviklingshjelp har ikke hjulpet mot dette, og ingenting tyder på at Klimakur 2030 vil gjøre det heller.

Klimakur 2030 — et drømmenes teater som er et angrep på verdens fattigste
Ikke en gang Norges storslåtte plan Klimakur 2030 virker inn på de reelle planene for stans i oljeproduksjonen. Det er ikke flertall i befolkninga for reduksjonen av oljeproduksjonen, og det før den dramatisk senka levestandarden og livstrivselen som det vil føre til for folk blir kjent. Heller ikke er det flertall på Stortinget om noe annet enn løfter om ord, ikke om realitetene.

Det må til usannsynlige verdensomsomfattende mirakler om stater som Kina og lederne for de statene som utgjør 6-7 milliarder følger det norske Stortingets klimaplan eller skjerpa Parisavtaler. Det er heller ikke sikkert at den kommende vinteren i den rikeste delen av verden tilsier at det blir økende entusiasme for rask skrinlegging av fossil energi.

Ut fra dagens energisituasjon, det aktuelle behovet for velstandsøkning for milliarder av mennesker og de framtidige planene for dagens produsenter av fossilt brensel, må en konstatere i dag at planer som Klimakur 2030 og Parisavtalen ikke følges opp med resultater. De er urealistiske og dramatiske drømmer som ikke blir framtidas virkelighet — heldigvis.