Nå skal alle LO-medlemmer betale for dem som har vin og sprit for 500 000!

Del:

Det er nesten ikke til å tro, men som alle LO-medlemmer har fått melding om, fra neste år skal vi alle betale erstatning for dem som mister vin- og spritsamlinger for 500 000 kroner og kunst for det samme beløpet. Så mye tjener da ikke LOs medlemmer at det er nødvendig for å betale for de få som har sånne rikdommer, samtidig som egenandeler økes for digitalt utstyr som alle har? Omgås ikke LO-lederen vanlige fagorganiserte?

Av Ove Bengt Berg

LOs kollektive forsikring for alle medlemmer  med mindre du har reservert deg, er elevmedlem, medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivmannsforbund, har vært et svært godt og samtidig omstridt tiltak. Forsikringspremien betales gjennom fagforeningskontingenten, og har som utgangspunkt at det er gjenanskaffelsesverdien som skal erstattes etter brann og andre skader. Ordninga er i utgangspunktet obligatorisk, og blei derfor sett på som en trussel mot de private forsikringsselskapenes store fortjeneste på dårlig forsikring. Noen få medlemmer protesterte på å måtte være med på den kollektive avtalen, og vant i Høyesterett på 1960-tallet. Så nå finnes det en reservasjonsrett til den kollektive avtalen. Men antallet reservister er nok ubetydelig, og gjør at ordninga har midler til å være romslig for et rimelig beløp.

Ordninga er nå solgt til Sparebank1 for administrering, men betales av LO, og ordninga kalles LOfavør.

CB6E03AC-CF75-4E5B-BA2D-5F9C35AC8B6E_1_201_aEn kollektiv forsikring trenger litt enkle regler som noen ganger gir litt for lite erstatning, andre ganger for mye. Da blir også administrasjonen billigere. Men hvorfor det fra 2022 skal innføres en helt ny ordning der de som har spritsamlinger til en halv million, og kunstsamlinger til det samme, må være tiltak som går langt utafor det som er rimelig. Det er så uvanlig for et ordinært gjennomsnittlig LO-medlem — en vanlig norsk arbeidstaker — at har de så mye vin og kunst, så da bør vi andre få slippe å være med på å betale for en eventuell erstatning av slike tapte varer. Da får det heller bli noen færre medlemmer fra Ullernchausseen og Morgenstiernes vei, hvis de ikke kan betale akkurat den forsikringa si sjøl.

Peggy-EAS4679
LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: LO.

På Pellestova på Lillehammer-fjellet, som Bjørn Rune Gjelsten eier, selger han vinflasker til 30 000 kroner stykket. Gjelsten må gjerne være LO-medlem, med den vinen han har der får han forsikre sjøl uten hjelp fra vanlige norske arbeidstakere.

For alle avholdsfolk er vel ikke denne ordninga et godt lokkemiddel for medlemskap?

LO-sekretariatet må sørge for at de nye reglene blir fjerna før vi går inn i det nye året, og heller forbedre noen av ordningene for datautstyr og egenandeler i stedet.

Framheva bilde: Foto: OBB