Rødt i Buskerud: Lundteigen som statsminister!

Del:

Linn-Elise Øhrn Mehlen
Linn-Elise Øhn Mehlen, Rødt Buskerud

21. august arrangerte Buskerud Nei til EU et folkemøte. Der lanserte Rødts førstekandidat i Buskerud, Linn-Elise Øhn Mehlen, Senterpartiets lokalpolitiker Per Olaf Lundteigen som rødgrønn statsministerkandidat. Nå mangler det ikke på rødgrønne statsministerkandidater i strid med hverandre, og til ugunst for det rødgrønne alternativet. Lundteigen blir verken statsministerkandidat eller statsminister. Men forslaget på han får fram et beklagelig kjennetegn ved dagens politikere: Det er særlig unge politikere som skal innom innom politikken for å skaffe seg en kvalifikasjon på CVen for en annen høyt lønna stilling. Å drive politikk er ikke et mål, bare et middel for personlig karriere. Lundteigen derimot har jobba traust i arbeidslivet og på hele det politiske spekteret, særlig lokale saker, og tidligere som leder i bonde- og småbrukarlaget. Hans kvalitet kan måles på den motstand han møter i det politiske kommentariatet. Det har han til felles med en annen senterpartist som ergra det politiske kommentatorkorpset, statsminister Per Borten fra 1965-1971. Borten klarte kommentariatet å få avsatt i 1971 fordi han stod i vegen for norsk medlemskap i EU. 

Av Ove Bengt Berg

Fra nyhetsbrevet til Drammen Nei til EU gjengis følgende om forslaget på Lundteigen:

Rødts førstekandidat fra Buskerud, Linn-Elise Øhn Mehlen, kom med et friskt utspill på Buskerud Nei til EUs folkemøte forrige lørdag: Per Olaf Lundteigen som rødgrønn statsministerkandidat!

Forslaget ble møtt med stor applaus.
Fra Lundteigen selv, som også satt i møtepanelet, kom det ingen kommentarer.

Buskerud Nei til EU har gjennom tidene dratt store veksler på Lundteigen. Han har alltid prioritert å stille opp på våre samlinger og åpne møter, og har i stor grad bidratt til å spre entusiasme i kampen mot EU og EØS.
Hans særegne stil med spørsmål til og dialog med tilhørerne, er både engasjerende og opplysende.
Lundteigen som statsminister kan samle både røde og grønne partier til felles innsats for et fritt og selvstendig Norge, og for en politikk som vil tjene vanlige folk.

Forslaget har derfor vår fulle støtte – ikke minst fordi han mangler en viktige egenskap  som kjennetegner mange av dagens politikere: Han er ingen karrierist eller politisk broiler. Men det er også annet vi vektlegger ved Lundteigen:

 • Jordnær
 • Folkelig
 • Grasrotaktivist
 • Enkel stil
 • Lyttende
 • Reflekterende
 • Engasjerende
 • Ærlig
 • Troverdig
 • Inkluderende
 • Respektert
 • Kunnskapsrik
 • Lang erfaring fra yrkesliv, organisasjonsliv  og politisk arbeid
 • Klar motstander av EU og EØS.

I panelet på folkemøtet – «EØS – ei tvangstrøye» – satt også Arne Nævra, avgående stortingsrepresentant for Buskerud SV.

Nævra har sin bakgrunn fra Stortingets  samferdselskomite. Han hadde mange eksempler på hvordan EØS-avtalen var ei tvangstrøye innafor transportsektoren.
Bl.a. innafor taxinæring og langtransport.

Lundteigen
, med mangeårig erfaring fra bl.a. Stortingets arbeids- og sosialkomite, gikk sterkt i mot den ukontrollerte arbeidsinnvandringen. Når f.eks. antall uføretrygdede øker, er det fordi de mangler jobbtilbud. Ikke fordi vi mangler arbeidsplasser, men fordi EØS-avtalen gjør det lettere – og ofte mer fristende – å ansette EU/EØS-borgere.

Øhn Mehlen
var opptatt av at vi EØS-motstandere måtte synliggjøre hvordan EU/EØS grep inn i folks liv, og å diskutere EØS utifra konkrete saker.

Et viktig forslag ble reist under den etterfølgende diskusjon:
Før nye vedtak fattes av våre folkevalgte, må alternativene komme klart fram.
Hvilke muligheter har vi innafor EØS, og hvilke har vi utafor EØS.
Dette vil gjøre at folk lettere kan se forskjellene på et Norge tilknyttet EU/EØS, og et Norge som er et «fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike», jfr Grunnlovens paragraf 1.

Framheva bilde henta fra bildene på Lundteigens Facebook-side.