Generalforsamlinga i OBOS: Å komme opposisjonen i møte var å feie den av banen. 20 prosent stemte for å avsette konserndirektøren. Gjennom de ansatte kontrollerer nå konserndirektøren OBOS.

Del:

Foran gårsdagens generalforsamling sa konsernledelsen at den nå ønska å lytte til medlemmene og gjøre OBOS-organisasjonen mer demokratisk. Det betydde å avvise alle forslag fra opposisjonen. Konserndirektøren vant en klar seier i går, men på en provoserende måte som bare kasta mer olje på det lille opprørets gnister. Hver femte delegat, 105, stemte for å avsette konserndirektøren, enda det ikke var en egen sak på dagsorden og det ikke er generalforsamlingas oppgave å tilsette eller avsette konserndirektøren. Nær halvparten av delegatene som stemte i går var ansatte i OBOS. Ved hjelp av de ansatte, som møtte etter oppfordring fra konserndirektøren, kontrollerer nå konsernledelsen OBOS.

Av Ove Bengt Berg
Delegert fra et borettslag

Som styreleder og styremedlem i et borettslag har jeg vært valgt til delegat fra dette laget i flere år. På den første generalforsamlinga tok jeg opp det at det blei bygd for mange sjøleierleiligheter sammenlikna med borettslagsleiligheter. Da årslønna til konserndirektøren på rundt fem millioner kroner blei vedtatt rundt 2015, var jeg en av de rundt 11 delegatene som stemte imot den høye lønna. I 2017 blei jeg også foreslått til medlem av representantskapet i OBOS, men det blei avvist av valgkomiteen.

OBOS fra ulming til gnister

IMG_3418
Fra Dagsavisen 22.06.21

OBOS er formelt en medlemsorganisasjon med 500 000 medlemmer, men som styres som konsernledelsen vil og styret der knapt noen bor i OBOS-leiligheter.
Da ei blokk med nybygde OBOS-leiligheter på Ulven i Oslo blei solgt til et privat firma som skulle leie ut leilighetene i stedet for at medlemmene skulle få kjøpe dem, blei den ulmende misnøyen med OBOS-ledelsens politikk tent. At konserndirektøren oppfordra sine ansatte som ikke bodde i OBOS-leiligheter, direktører som vanlige kontoransatte, og melde seg delegater i et åpenbart kupp, er nok det som flest blei opprørt av. Det ble også uttrykt misnøye med at OBOS så sterkt engasjerte seg for den biløkende nye motorvegen mellom Asker og Oslo. Hvorfor OBOS skal drive boligbygging i Sverige og i hele Norge, blir også et spørsmål. Spørsmålet om behovet for de betydelige utgifter som brukes på sponsing, som å sponse divisjoner for kommersiell fotball og Rosenborg fotball, hører med i spørsmåla det kreves en bedre begrunnelse for behovet av. OBOS trenger ingen betydelig reklame, men kanskje lederne trenger å innynde seg hos andre?
Alt dette samtidig som borettslagene blir avvist med smuler og boligkvaliteten spinkes på og OBOS jobber sammen med andre boligutbyggere for leiligheter som er mindre med dårligere kvalitet.
Mange yngre reagerer også på at leilighetene skal selges med fortjeneste og ikke til produksjonskostnadene.

Ledelsen «lytter» på motstand fra medlemmene: Alle motforslag på saker og kandidater tvert avvist
Både styreleder Roar Engeland og konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj innleda generalforsamlinga med å si at det var viktig å lytte til medlemmene og de innrømte at ledelsen helt klart har et forbedringspotensial på det området. I går skreiv kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Dagsavisen at «OBOS «rystes» ikke av et medlemsopprør, slik Dagsavisen skriver. Engasjementet er tvert imot avgjørende viktig og positivt.» Men ikke mer avgjørende og positivt enn at alle motforslag og innspill blei kontant avvist.
Gode ord, men stemmeresultatene viser hvor mye godorda er verdt. Det var ingen invitt til opposisjonen til noen form for politisk og politisk endring. Hvis en ikke tenker på det demokratiutlaget som skal utrede bedre kontakt med medlemmer som ikke er ansatt i OBOS. Men det utvalget hadde liten plass til medlemmer, bare eksterne toppledere i samfunnet. Styret ønska færrest mulig medlemmer i det utvalget.

105 stemte for å avsette konserndirektøren
På slutten av den digitale generalforsamlinga som varte i nær seks timer, blei hele 86 forslag tatt opp til avstemning. Ett av dem var to forslag om å avsette/innlede avsettingsprosess mot konserndirektør Siraj. Det er et spørsmål generalforsamlinga formelt ikke kan avgjøre, da det er styret som ansette og sier opp ansatte. Likevel fikk det hele 105 stemmer av 448 avgitte, mer enn hver femte delegat (23,4 prosent). Trekker en fra delegatene som er ansatte, var det hver tredje delegat som uten særlig debatt spontant stemte for å avsette konserndirektøren.

Konserndirektøren vant avstemminga, men det er ingen grunn for han til ikke å tenke over sine politiske og organisatoriske valg for hvordan han har valgt å lede OBOS. Han kan neppe regne med unison klapping for fortsatt samme politikk framover.

3 500 OBOS-ansatte kontrollerer OBOS sine 500 000 medlemmer for konserndirektøren
Konserndirektøren ba sine underordna melde seg som delegater. Og det kan de hvis de er medlemmer i OBOS. Det var rundt 500 som i går stemte, og 243 av de valgte delegatene var OBOS-ansatte. De fleste avstemningene ble avgjort med litt over 300 stemmer for konsernledelsen, og litt over 100, ofte rundt 130, mot styret. Om ikke alle ansatte-delegatene var til stede og stemte, må en kunne si fastslå at uten de ansattes stemmer i går, ville konsernledelsen ofte blitt nedstemt.
I motsetning til alle andre bedrifter og organisasjoner hvor de ansatte er representert i styrende organer i samsvar med arbeidsmiljøloven, kan de ansatte i OBOS, en medlemsorganisasjon, ta makta fra medlemmene.   Hvis de ikke hadde tatt over kontrollen over delegatene, ville de mista jobben, argumenterer fagforeninga deres med — faktisk helt feil.

Skal OBOS fortsatt være en medlemsorganisasjon, må det gjøres noe for å hindre at direktørene og vanlige ansatte også kan fortsette styringa av OBOS — utkledde som medlemmer og på bekostning av de 496 500 ikke-ansatte.

Opposisjonen spriker i alle retninger

IMG_1521
Statue av Marcus Thrane, Drammen. Foto: OBB

Ledelsen trenger ikke prøve seg på Romerrikets gamle krigslist: Splitt og hersk. Å splitte seg opp i alle retninger greier opposisjonen fint sjøl. Det må finnes et grunnlag for å samle opposisjonen om en annen boligpolitikk og en bedre organisasjonsform enn i dag samtidig som det ivaretas at også dagens opposisjon har innbyrdes helt ulike meninger om utviklinga av boligpolitikken i og utafor OBOS.
Facebook-gruppa «Et medlemsstyrt OBOS» har en krevende oppgave foran seg. De som utvikler seg til en ledelse trenger all støtte de kan få. Og den støtta må de jobbe for å få.

Oppdatert 24.06.21 kl 00.20
med infoen i avsnittet om fra ulming til gnister
om at konserndirektøren oppfordra sine direktører og vanlige ansatte til å melde seg som delegater.  Litt presisering av delegatrepresentasjon og stemmegiving blei også lagt  inn.