Hotellfengselet — uten begrunnelse

Del:

46577BFF-E620-4D2F-ADA8-5A4EC153C643
Faksimile fra Aftenposten 27.05.21

Skal vi ha et vaksinepass som gjør at noen slipper inn noen steder der de som ikke har det holdes ute? Uansett hva en mener om det og den tvangen til vaksinasjon som ligger i det, er det et merkelig grep at fullvaksinerte må settes i varetekt når mange som lastebilsjåfører og «nødvendig arbeidskraft» som lavlønte slipper inn i Norge uten test og varetekt. I varetekten skal en bo sammen med innreisende som kommer fra familiebesøk i land i den tredje verden der så mange som 12 prosent av dem har tatt med seg smitte derifra. Det får holde med test og hjemmekarantene for de fullvaksinerte. Nå er konsekvensen at de vaksinerte utsettes for strengere tiltak nå enn før noen blei vaksinerte. 
Varetekten i hotellfengselet er et uforholdsmessig tiltak i den lange serien «Tenk på et tiltak». Tiltaket har en virkning på de mange familiære utenlandsreisene til Pakistan og India. For å måtte betale for å sette seg ut over et tiltak svir noe mer enn å «ikke ha hørt om tiltaka». Men den «dugnaden» vil ikke jeg straffes for. 
Statssekretær Lars Jacob Hiim uttalte til Nettavisen 22.05.21 at den norske staten ikke kunne stole på den dokumentasjonen den norske staten sjøl utgir. En informasjon den danske staten stoler på. Som vanlige folk sier: Det er jo bare helt vilt. Aftenposten skriver om dette i dag, mye likt de spørsmåla  jeg sendte til Justis- og beredskapsdepartementet  24. mai med kopi til VG, Nettavisen og NRK:

 

Av Ove Bengt Berg

Eposten til Justis- og beredskapsdepartementet er i dag fortsatt ikke besvart. Den er helt sikkert lagt nederst i bunken i departementets infoavdeling for «spørsmål som ikke skal besvares». For jeg hører ikke med til dem som staten vil nedlate seg til å svare på. Jeg vil selvfølgelig ikke la staten slippe unna med det, og offentliggjør det:

 I følge Nettavisen i dag uttalte Folkehelsehelseinstituttet 19. mai i år følgende:

«I avveiningen mellom hva det er viktigst å unngå av 1) enkelte på uriktig grunnlag får gjennomføre karantene i eget hjem, eller 2) at en hel gruppe blir pålagt karantenehotell uten at det er grunn til det, er det FHIs vurdering at det siste er mest uheldig og viktigst å unngå fordi det kan underminere de andre smitteverntiltakene og svekke tilliten til myndighetene» 
Det var i en uttalelse der både FHI og Helsedirektoratet hadde skrivi dette til regjeringa. 

Til Nettavisen 22.05.21 uttalte statssekretær Hiim følgende: 

Statssekretær Lars Jacob Hiim oppgir i en mail at det er viktig å ha sikker og verifiserbar dokumentasjon for vaksinestatus, blant annet for å unngå forfalskninger. Norske myndigheter har ikke utarbeidet et eget koronasertifikat ennå, og har ikke landet på hva slags krav som skal stilles til andre lands koronasertifikat. – Det er for tidlig å si akkurat når vi kan konkludere med at vi har en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning, skriver Hiim. 

Jeg vil gjøre Justisdepartementet og statssekretær Hiim oppmerksom på nettstedet helsenorge.no  Det er et norsk offentlig nettsted oppretta av myndighetene. (Wikipedia skriver om det hersnl.no har ikke omtale av nettstedet). 

Heløsenorge.no

Jeg, som alle andre norske statsborgere, kan søke på min side på den offisielle sida helsenorge.no, og få fram blant andre denne dokumentasjonen. Merk den offisielle formuleringa «Koronasertifikat» og Hiims formulering «har ikke utarbeidet eget koronasertifikat»:

 

Første dok FHiDette er en del av dokumentasjonen henta ut fra helsenorge.no etter at jeg logga meg inn og fikk  denne utskriften om alle mine vaksiner de siste mer enn 10 år. Den første utskriften var datert 12. mars, den siste 23. mai:

Andre dok FHI

 

Spørsmål til Justisdepartementet ved statssekretær Hiim:

1. Hvorfor ber regjeringa oss alle å vaksinere oss når det likevel etter Hiims utalelser ikke har  noen særlig medisinsk virkning?

2. Hvorfor godkjenner ikke Justisdepartementet dokumentasjonen på «koronasertifikat» som den statlige nettsida helsenorge.no legger ut fra FHI som verken koronasertifikat eller som «sikker og verifiserbar» dokumentasjon?

3. Hvis Justisdepartementet opprettholder dette standpunktet, må vel justisministeren forlange at helseministeren sørger for at Folkehelseinstituttet må trekke tilbake all denne informasjonen fra helsenorge.nosom nulliteter siden justismyndighetene ikke kan stole på dem?

4. Det er et godt utgangspunkt at dokumenter kan være falske, også påståtte utskrifter fra offentlige registrere. Særlig fra land ikke alle av oss liker å sammenlikne oss med. Det er bare det at når det gjelder norske statsborgere som er vaksinert, har offentlige norske grensemyndigheter sjøl adgang til den norske statens registre, og kan søke opp om den framlagte dokumentasjonen fra norske statsborgere faktisk stemmer. Inntil et sertifikat foreligger. Når danske grensemyndigheter godtar den skriftlige statlige norske dokumentasjonen — som Hiim på vegne av den norske staten ikke godkjenner — kan i det minste ikke regjeringa da tillate at grensemyndighetene kontrollerer i FHIs registre at de stemmer, eventuelt er forfalska? 

5. Når norske myndigheter kan kontrollere at norske statsborgere er fullvaksinerte av norske myndigheter, hvorfor skal de da plasserers i husarrest sammen med personer som har besøkt land der de med minst 12 prosent  sannsynlighet er smitta, når de enkelt kan testes og pålegges ordinær karantene i egne leiligheter? 

6. Jeg har nå vært noen dager i et subjektivt nødvendig ærend i Danmark som fullvaksinert i Norge fra mars i år. Hva er begrunnelsen for regjeringa  for at karantenehotell er et forholdsmessig inngrep for å påstå at jeg i Danmark kan ha blitt smitta tross vaksinasjonen — og kan smitte andre?

7. Har regjeringa dokumentasjon på at fullvaksinerte på reise i Nord-Europa og Norden blir både smitta og smitter andre i Norge?

8. Hvis Justisdepartementet mener at sannsynligheten for å bli smitta og smitte andre er for stor, hvorfor er det da fordelaktig for meg og for de andre jeg møter og bor tett med på karantenehotellet at jeg skal være i den husarresten når jeg hjemme bor helt aleine i min egen leilighet? 

9. Hvorfor er det ikke godt nok at jeg kan testes både ved innreise og når regjeringa måtte ønske det?  

10. I hvor mange rettssaker har regjeringa fått medhold i å innkreve «gebyret» på 20 000 for dem som avviser «tilbudet» om husarresten i karantehotellet? Og hva var domstolens begrunnelse for at regjeringa fikk medhold?

 

Spørsmåla er sendt med kopi til NRK, VG og Nettavisen, og vil bli lagt ut på politikus.no sammen med svarene.