Mediekrigen mot Kina

Del:

«Når USA nå har blitt svakere, tiltar løgnene i styrke». Det skriver fredsforskeren Jan Oberg i en fersk artikkel, der han advarer mot å stole på mainstreammedier under sterk påvirkning fra USA. I et lovforslag på over 270 sider skisseres hvordan USA skal bekjempe Kina og påvirke mediefolk med hundrevis av millioner dollar for å sverte landet. «Det du leser, ser og hører om internasjonal politikk i de store danske avisene, radio- og TV-Avisen er rettet mot å forklare USA/Vestens utenrikspolitikk og aldri å stille spørsmål om historiene eller politikken som føres», skriver Oberg. Det samme kan sies om norske medier. Det er bare å legge merke til hvilke kilder norske utenriksjournalister refererer til i sine reportasjer. 

____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Spartakus
____________________________________________________________________________

Her siteres det flittig fra amerikanske medier, som om de representerer den autoritative sannheten. Vinklingen i utenriksreportasjene er stort sett identisk med USAs verdensbilde. Den dominerende fortellingen er at USA/Vesten representerer internasjonal lov og orden, mens våre «fiender» representerer en trussel mot den samme regelbaserte verdensorden. Dette til tross for at USA/Vesten gjentatte ganger bryter folkeretten med forsøk på regimeskifter, umenneskelig sanksjonspolitikk og ulovlige angrepskriger.

At de store norske avisene, radio- og TV-kanalene så godt som aldri gir oss reportasjer der de ser hendelsene fra Russlands eller Kinas synsvinkel, betyr bare at vi indoktrineres med et pro-USA/vestlig verdensbilde. De gjør oss dummere. Det er også meningen, vi skal nemlig oppdras til å akseptere den vestlige aggresjonen. Derfor er det helt vanlig å treffe folk langt ute «på venstresiden» som har adoptert USAs fremstilling. Medienes ensidige nedrakking har lært også dem å frykte Russland og Kina.

Harde anti-kinesiske lovforslag

Bob Menendez - Wikipedia
Bob Menendez er en amerikansk demokratisk senator som representerer delstaten New Jersey. Han er utdannet jurist. Menendez var borgermester i Union City fra 1986 til 1992. Han ble valgt inn i Representantenes hus i 1992, og gjenvalgt seks ganger. Wikipedia

Ingenting forener nå Demokratene og Republikanerne som Kina! En hard linje overfor kineserne er nemlig en av de få sakene de kan enes om. Den demokratiske senatoren Bob Menendez står bak «Strategic Competition Act of 2021», et bredt lovforslag som omfatter et utall sektorer og relasjoner til Kina. Det ble godkjent av Senatets utenrikskomite i april.

Senator Menendez, sammen med den republikanske hauken Marco Rubio, var den sentrale aktøren bak opprettelsen av «The Inter-Parliamentary Alliance on China» (IPAC) for ett år siden. I denne pro-amerikansk kaldkrigsfronten er «våre egne» parlamentarikere Trine Skei Grande og Michael Tetzschner styremedlemmerSkei Grande og Tetzschner trekkes stadig inn i norske redaksjoner for å uttale seg negativt om Kina.I en uttalelse sa Menendez at den nye loven «mobiliserer alle amerikanske strategiske, økonomiske og diplomatiske verktøy … for å virkelig møte utfordringene Kina stiller til vår nasjonale og økonomiske sikkerhet.»

Hvis loven blir vedtatt vil det bl.a. bli innført ytterligere sanksjoner som svar på Kinas påståtte undertrykking av uigurene i Xinjiang, økt kontroll med utenlandske gaver og kontrakter til amerikanske universiteter og hjelp til amerikanske selskaper for å gjøre dem mindre avhengig av kinesiske underleverandører. Lovforslaget inkluderer også økte militærutgifter til områdene rundt Kina, midler til å «fremme demokrati» i Hong Kong, etablering av et program for å hjelpe 36 land til å utvikle infrastruktur for å motvirke Kinas «Belt and Road Initiative» (BRI), og ellers en hel rekke tiltak for å styrke amerikansk innflytelse i ASEAN-landene.

Motvirke «ondartet» kinesisk innflytelse

For hvert budsjettår fra 2022 t.o.m. 2026 skal det settes av 300 millioner dollar til det som kalles «The Countering Chinese Influence Fund», for å motvirke «den ondartede innflytelsen» fra det kinesiske kommunistpartiet (KKP) globalt.

Det skisseres hvordan bevilgninger skal gis til «sivilsamfunnet» og «uavhengige medier» for å øke bevisstheten rundt den negative innflytelsen til «Belt and Road Initiative», for å avsløre «feilinformasjon og desinformasjon» fra KKP, og slå tilbake forsøk på å legitimere eller fremme autoritær ideologi eller styresett.

U. S. Agency for Global Media

«United States Agency for Global Media» (USAGM) er underlagt den amerikanske regjeringen, og driver kringkastingstjenester for publikum utenfor USA, som «Voice of America» og «Radio Free Europe».  Byrået spilte en viktig rolle som propagandaleverandør under den forrige kalde krigen.

Nå får USAGM en viktig rolle i den nye, intensiverte propagandakrigen mot Kina. Byrået skal støtte «uavhengig journalistikk» og motvirke det som omtales som «desinformasjon og propaganda» fra det kinesiske kommunistpartiet. I den omfattende lovteksten finner vi en rekke tiltak, som å styrke «Radio Free Asia» sine sendinger til Kina og øke finansieringen av radiostasjonens sendinger på mandarin-, tibetansk, uigurisk og kantonesisk.

For hvert regnskapsår fra 2022 til 2026 skal det bevilges 100 millioner dollar til USAGM til pågående og nye programmer for å støtte lokale medier, bygge «uavhengige medier», bekjempe kinesisk «desinformasjon» i og utenfor Kina, og investere i teknologi for å undergrave sensur. Lokale journalister skal støttes og få opplæring i «undersøkende journalistikk» rettet mot «Belt and Road Initiative», kinesisk overvåking og kinesisk eksport av teknologi.

Myten om de frie, vestlige mediene

At vestlige medier er frie og uavhengige synes å være en rotfestet oppfatning. Dette i motsetning til kanaler som RT eller CCTV, som jo kontrolleres av myndighetene i fiendestatene og følgelig må betraktes som rene propagandakanaler. Men gjennom «Strategic Competition Act of 2021» settes det altså av hundrevis av millioner dollar som kanaliseres til «uavhengige medier» som skal fremme USAs verdensbilde. Å påstå at det er «de andre» som bedriver propaganda blir da mildt sagt en hul påstand.

The Shocking Reality About Paid News And How The Media Is Silently Letting  It Run [Part 2] | Youth Ki Awaaz
Oppdrag-journalisme?

Det må være et paradoks at våre viktigste medier stort sett alltid og alle sammen slutter opp om USA/Vestens handlinger og perspektiver når det kommer til utenriks- og forsvarspolitikken. Derfor er mediene fulle av anti-kinesisk journalistikk. Nå vet vi altså at mye av det som våre «frie medier» rapporterer fra Kina er finansiert av USA, og slett ikke «fritt og upartisk», men tvert imot betalt oppdragsjournalistikk med en klar politisk slagside.

Kina er i ferd med å gjøre slutt på 500 år med vestlig imperialisme. Det er det reelle bakteppe for den propagandakrigen som utspiller seg i mediene.

Av Terje Alnes

Kilder:

«Xinjiang og meget mere: Stol ikke på mainstreammedier under stærk påvirkning af USA», janoberg.me 12.05.21, «S. 1169: Strategic Competition Act of 2021», govtrack.us 10.05.21,
«U.S. lawmakers intensify bipartisan efforts to counter China”, reuters.com 22.04.21,
Strategic Competition Act further pushes China-US ties toward confrontation”, globaltimes.cn 22.04.21, “Potential CFIUS Implications of Proposed Strategic Competition Act of 2021”, jdsupra.com 07.05.21

Knut Lindtner, derimot.no, har lagt til bilder m/tekst