Palestina: Valget blei avlyst

Del:

Palestinakomiteens faglige utvalg sendte i dag ut denne meldinga om det avlyste valget, og minner om at solidaritet ikke er å dyrke lidelsen, men å støtte kampen:

Valget ble det ikke noe av, og ingen er i grunnen overraska. Alle partier var enige om at valget ikke kunne skje uten at Israel ga palestinerne i Jerusalem lov til å delta. Men i en meningsmåling dagen før valget ble avlyst mener 79 % at valget bør avholdes, 74 % sier at de vil stemme og hele 81 % sier at presidentvalget er veldig viktig.
Ble valget avlyst eller utsatt? FNs valgkommentator i Nablus reflekterer følgende:

«Regarding the elections, what we expected happened! Officially the elections postponed with no dates! Most of PLO parties agree in the delay, except DFLP, as well as Hamas. On public they were against, but on the top of their leadership they agree in the delay, without announcing it, because it’s clear Hamas will not win the election again!»

Samme dag som valget blei avlyst sendte 15 uavhengige valglister, blant dem Qadwa og Dahlan, en felles erklæring om å holde valget som avtalt uansett, og at deltakelse fra Jerusalem måtte løses på kreative måter. Et forslag som har vært i lufta er å transportere alle Jerusalem-velgerne til Ramallah for at de kunne avgi stemmen sin der.

New Unions uttrykker i sin dype beklagelse over det avlyste valget:
De ulike fagforeningenes posisjon I forhold til valget er prega av holdninga til det politiske partiet de er tilknytta. NU er helt klare på hva de mener: «Dette har vårt folk venta på for å få slutt på splittelsen, for å involvere folk i selvbestemmelse, for å bekjempe korrupsjon, for å møte politiske utfordringer og å støtte arbeiderklassen gjennom å lovfeste rettferdige lover til fordel for arbeidere, bønder, studenter og alle arbeidere, lover som inkluderer trygd, studielån, etablering av arbeidsdomstoler, ytelse av arbeidsledighet og endring av minstelønnssystemet».

Vår mann i Nablus: Ingen opprør på bakgrunn av avlysinga.
Mange sier at avlysninga har Abbas planlagt hele tida, i full forståelse med Netanyahu og Biden. Å havne helt nede på 4. plass på gallupen, og å tape for Hamas, var ingen option. Tilliten til Abbas, PA og Fatah er på full fart nedover bakken.
«After Abbas delayed elections, strong reaction against came from the civil society, but not with enough power to be able to change the decision! But clashes? How many times we have heard talks about uprising and third intifada, wishes are something and reality is something else. Part of the crisis continuity is the deal’s between Fath and Hamas, So we believe it will not change any things!”

Opprøret i Jerusalem er ikke noe uvanlig, men innafor «normalen».
«About Jerusalem, it’s normal reaction against Israeli policies, and it’s not for the first time, and you know this happened all the times before, It could last a couple of days or weeks. About Sheikh Jarrah, Palestinian doing the best can do, EU and international community should make practical steps against what’s happening».

Han har utvilsomt et poeng. Undertrykkinga skjer hele tida. Men Nablus og Jerusalem er to forskjellige ting. Og det er ikke sikkert at det lenger er riktig, opprøret tatt seg betraktelig opp de siste dagene, rundt al-Aqsa, i Damaskusporten, i Sheikh Jarrah og flere steder både i Øst-Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza. Til og med palestinerne i Israel mobiliserte til store støttedemonstrasjoner lørdag. Situasjonen er labil, og branner kan fate med små gnister. Qassam-brigadene (Hamas’ væpna arm) trua israel med at de vil komme til å betale en blodig pris hvis de ikke lar beboerne i Sheikh Jarrah være i fred.

Opprøret slås ned med stor brutalitet, gummikuler, tåregass, hundrevis av skadde, arresterte. Det er bare å google. Når til og med pressa her nord og internasjonale organer reagerer, veit vi hvor ille det er.

Vi har bedt en palestinsk venninne, som bor i en relativt rolig del av byen, om å sende oss en skildring av demonstrasjonene. Hun har deltatt aktivt hele uka, og er utslitt: «Thank you for asking! My friends were arrested. The last one got out today. To be honest it was an overwhelming week. I will try to write something during the weekend, if not please don’t wait for me. I am really tired».

Søndag formiddag er situasjonen relativt rolig, men avventende, etter intense konfrontasjoner som eksploderte fredag kveld og fortsatte til daggry på søndag.

Men søndag kveld står slaget i Sheikh Jarrah. Palestinerne feirer seier idet israelsk rett utsetter utkastinga av beboere i området. Fredelige demonstranter roper «Solidarity!» mens de blir angrepet av okkuperende, feirende og steinkastende settlere og soldater til hest.

I dag, mandag fyrer det løs på ny. Israelsk politi gitt tillatelse til en jødisk mars i forbindelse med Jerusalemdagen – en nasjonal høytidsdag til minne om at Israel okkuperte Gamlebyen i 1967. Her venter man seg oppmarsjering fra ytre høyre, bosettere og sionister, med stor brutalitet fra israelske styrker.

En god nyhetskilde finner du her.
Saka utvikler seg fra time til time.

Men i Ramallah, et steinkast lenger nord

Pappe Etnisk rensning
Israeleren I. Pappe dokumenterer den etniske rensinga til staten Israel

«Life here is ok, everything or at least almost everything is open, restaurants, cafes, and of course this is the time before the Muslim Eid so everyone is shopping in the center of the city. We are a little concerned that there might be another wave of cases around June after the holidays and especially since we now have the Indian strain of the virus, but who knows maybe not, we haven’t had so many cases daily since Ramadan started although everything is open and kids are going to schools. Let’s see… Vaccination is also going very slow. We are personally a little worried about the vaccine especially that now they are coming up with new research about which vaccines are right for which age group and we do not have the luxury of choosing an age appropriate one!!»

Ifølge vår mann i Nablus har diskusjonen om Unity og End the Division fått ny omdreining.
Nå ligger enhetsforslaget på bordet og alt er åpent for samtaler, forhandlinger mellom Fatha og Hamas og andre partier om å etablere en National unity government innen det blir utlyst valg på nytt. «What is interesting is that the initiative to reform comes from inside Fath, from Nasser al Qadwa and Marwan Barghouti. This is the whole meaning of creating the list and Marwan to be candidate for presidential!  As the leader of National struggle movement, the political issues are on the top again: The National unity, Resistance and reform PLO – PA! Start by ending the division and have real National unity, with unified leadership”.

30. april holdt Nasser al Qadwa en pressekonferanse i Gaza på vegne av lista si Freedom, som består av Fatah-medlemmer, uavhengige og sivilsamfunnsaktivister. Det viktigste budskapet her er oppsummert: For å gjøre reelle endringer og reformer, må vi endre det politiske systemet.

Programmet til denne lista i 5 punkter:
1. Vi må få slutt på The Division med en klar visjon som alle partier og fraksjoner skriver under på, ikke ved avtaler med 2 partier!
2. Vi må gjenoppbygge PLO, starte med en ny PNC basert på valg, og velge ny ledelse for PLO.
3. Vi må etablere en ny nasjonal enhetsregjering med en blanding av politiske partier og teknokrater.
4. Valgloven må endres for å være mer rettferdig med kandidatene. Åpne flere muligheter for ungdom.
5. Nytt valg må organiseres innen utgangen av dette året, og et nasjonalt råd bestående av politiske partier, sivilsamfunnsaktivister og uavhengige, må organiseres for å følge opp valgordningene.

Også faglig tilnærming
Det synes nå å avtegne seg økt innsats for et samarbeid på tvers av alle de utallige fagforeningene: “In the past 20 years, the best step ever done is establishing the social justice collation, it’s good to see PGFTU and independent unions, like New Unions, civil society collaborate together!”

Israels folkefordriving
Et folk fordrives ,akseptert av vestlige land


New Unions hilser 1. mai:

Long Live the First of May – International Workers’ Day
«Vi hedrer 1. mai mens vårt palestinske folk, dets arbeiderklasse og fagbevegelse kjemper for rettferdighet i møte med de israelske okkupasjonsmaktene, den sionistiske bevegelsen og deres forsvarere i Washington, det imperialistiske Vesten og den arabiske reaksjonismen. Skjønt, vårt folk og arbeidere er fast bestemt på å oppnå sine rettigheter til å avkolonisere hjemlandet sitt slik at alle palestinere kan bygge sitt land med Jerusalem som hovedstad og kan leve fritt og i verdighet i sitt land.

Når vi feirer 1. mai, uttrykker vi takknemlighet til alle dem som er solidariske med folket vårt ved å boikotte okkupasjonen og dets kolonier på alle nivåer. Her inkludert fagbevegelsen, politiske, økonomiske og kulturelle organisasjoner. Vi oppfordrer også vårt proletariat og folk til å boikotte israelske produkter, å markedsføre lokale produkter og å oppmuntre lokale fabrikkeiere til å forbedre sine produkter, gi arbeidsledige jobber og betale rimelige lønn for sine arbeidere».

På sine hjemmesider har de lagt ut en solidaritetsvideo med hilsner fra hele verden
«New Unions takker alle venner og partnerne for deres støtte og solidaritet, og forsikrer at det palestinske folket vil fortsette i sitt arbeid for sine rettigheter».

Livet på arbeiderovergangene. Til arbeid for å bygge Israel
Her er en kort dokumentar om de berykta arbeiderovergangene, om arbeidere som stiller opp hver morra for å jobbe innafor den grønne linja, dem som er nødt til å jobbe i ulovlige kolonier for å få lønn, sjøl om koloniene er etablert på deres egen jord. Videre om kvinners jobbmuligheter i Gaza, som er så godt som ingenting.

Hva kan vi gjøre?
Reis og se med egne øyne!

Pal kom logoVi har starta planlegginga av ny studietur og tar sikte på å reise i månedskiftet oktober-november. Vi vil besøke CAF-banen og Sheikh Jarrah, vi vil treffe arbeiderne som streika på Yamit-fabrikken og vi vil se de tydelige spora etter israelsk koloniseringspolitikk hvor vi enn snur og vender oss.
Spennende program! Vil du være med? Ta kontakt!

Solidaritet er å støtte kampen, ikke dyrke lidelsen!

 

Framhevet illustrasjon om Israels fordriving av palestinerne: Fra NUPI skole