Einar Ødegård: Norske styrker skal ikke lenger forsvare Norge

Del:

Forsvarspolitikk er ikke lenger så interessant å diskutere. I den norske samfunnsdebatten, særlig blant yngre politisk engasjerte, når ikke forsvarspolitikk og internasjonale spørsmål som imperialisme opp mot det som oppfattes som tidas viktigste spørsmål, nemlig rasisme, identitetspolitikk, migrasjon og klimapolitikk. For å gi et bidrag til å endre på det gjengis her avgått oberstløytnant Einar Ødegård sin analyse av  forsvarets langtidsplan 2018-21. 
Innlegget stod først på derimot.no

Til 2018 var hensikten med forsvaret «å være en krigsforebyggende terskel». Uten grenser til andre land i NATO var Norge ensomt og fredfullt beliggende utenfor felleskommandoen over det kontinentale Europa og UK. Lagring av atomvåpen og utenlandske baser var forbudt i landet, Norge var ingen trussel mot noen.

Fra 2018 er forsvarets hensikt endret til «å sikre en troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar».

I januar 2018 sa etterretningssjefen at den største trussel mot Norge er Nord-Atlanteren. Som om Norge ikke har grense til Russland, fienden som det sies?

USA dannet NATO for at en krig med Sovjet skulle kjempes i Europa. For å vinne krigen mot det nye Russland må skipstrafikk over Atlanteren gå uforstyrret. Russiske flåtestyrker fra Kola kan hindre denne trafikken, derfor skal nå norske fly og krigsskip bidra til å stanse russerne til havs.

Den nye hensikt med forsvaret gjelder i fred og krig. Begrensninger er ikke angitt.

Å delta i avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar i fred og krig betyr at hele Norge med land, havner og flyplasser inngår i fellesforsvaret.

Landets egnede stridsmidler må avgis til felleskommandoens bruk, det ligger i ordlyden. NATO-kommandoen kan ikke løse forsvarsoppdrag uten å disponere styrker fra medlemslandene. Når norske flyavdelinger, U-båter og fregatter er stridsklare må de
til enhver tid stilles under NATOs kommando, i fred som i krig.

Norge som de andre NATO-land i Europa er redusert til styrkeprodusenter. Husk, Nord-Atlanteren er den største trussel! Det hadde NATO beordret den norske militære E-sjefen til å fortelle oss i Oslo Militære Samfunn i januar 2018.

Her ser vi sammenhengen med det svindyre kjøp av F-35: Norge skal krige for NATO, ikke for Norge.

En større utenlandsk militær virksomhet over hele landet må forventes. Amerikansk fly- og flåteaktivitet viser tegn til å øke i supermaktens pågående hybridkrig mot Russland og Kina.

USAs nye «oppmerksomhet» på Arktis vil med den endrede norske forsvarspolitikk trekke også Norge inn i supermaktens krig under dekke av en større trussel fra Russland.

Det står skrevet i regjeringens langtidsplan for forsvaret, som med å gjemme vekk nyordningen der ikke er annet enn den perfekt utførte forbrytelse mot landets befolkning, kanskje også mot stortingsrepresentantene: I hvilken grad er de blitt kjent med konsekvensene av den nye forsvarspolitikk ved kommandooverføring til NATO?

Ordene i langtidsplanen for Forsvaret 2018-21 må tolkes for å bli forstått. De er djevelsk formulert for å villede.

                               Einar Ødegård
oberstløytnant ute av tjeneste.
Filipinene 15. mars 2021

Uthevinger av OBB

Framhevet bilde: Foto: OBB