Bare såvidt to år på Bertheussen: Rasistisk strafferabatt? Eller overklasserabatt?

Del:

Oslo tingrett avviste enhver troverdighet til Laila Bertheussens forklaring for bilbrann- og mordbrannforsøk, og dømte henne til ubetinga fengsel i ett år og åtte måneder. Den mildeste straffen av alle kjente slike saker der politikere som offentlig tillitvalgte eller i regjeringsapparatet er blitt trua eller angripi. En ekstrem muslim som sendte sms til stortingsprepresentant Abib Ravda, fikk to år og seks måneder i fengsel. Bløtkakekasteren fikk to år i fengsel.
Fikk Bartheussen rasistisk strafferabett som hvit, eller rabatt fordi hun hører til den politiske overklassen?

Ove Bengt Berg

Dommen blei anka på stedet, så Bertheussen kan bli fullstendig frikjent av lagmannsretten. Det virker svært lite sannsynlig at hun blir frikjent, men muligheten er jo der. Tingrettens dom er ikke rettskraftig, gjeldende. 

Det interessante er hvorfor Bertheussen av tingretten bare fikk ett år og åtte måneder i fengsel. Strafferamma for den type forbrytelser hun er dømt for, er faktisk hele 16 år. Å presse ei bløtkake i ansiktet på en finansminister (Kristin Halvorsen), endte med en dom på to år i fengsel. Mohyeldeen Mohammad (32) fra Larvik  blei dømt til fengsel i to år og seks måneder for sms-trusler mot daværende stortingspolitiker Abid Raja (V).

Mohyeldeen Mohammad forsvarte seg med at tekstmeldingene «ble sendt i affekt fordi han følte Raja med sine uttalelser mobbet brukere av hijab og nikab, noe medlemmer av hans egen familie gjorde.» Mohammeds advokat sier «at han er skuffet over at  Raja blir tillatt et større ytringsrom enn ham selv og fritt kan kalle hans meningsfeller for skadedyr, mens han selv skal dømmes til en lang fengselsstraff for å ha uttalt hva islam mener om frafalne. Han er klar på at han aldri har ment å true Raja, og at det må også Raja – med sin bakgrunn, være klar over».

Bertheussen er av tingretten dømt til atskillig verre forhold enn truslene fra Mohammad. Bertheussen har arbeidd for at andre skal få skylda for mordbrann. At hu blei anklaga for og ikke blei dømt til ubetinga fengsel i minst fire år, nærmer seg tanken på at hvit rasisme ligger bak.

For Bertheussen er hvit i huden. Mange dominerende samfunnsaktører er mer enn ivrige på å hevde at det hudfargen på folk som bestemmer deres meninger. Ikke som Marx påstod, at det var deres plassering i den økonomiske produksjonen som bestemte hva slags meninger de kom til å få. Men siden rasismen er den viktigste motsigelsen i verden i dag, hevder de som kontrollerer den offentlige ordskiftet;  Blei Bertheussen så mildt dømt fordi hun har hvit Nord-Norge hud?

I tillegg er Bertheussen gift inn i den politiske overklassen i Norge og omgås ledende stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Hva har hudfarge og sosial status betydd for tingrettens milde dom? 

Selvfølgelig:
Det er ikke mulig å komme til en annen vurdering enn at Bertheussen, Mohammed og han bløtkakekasteren ikke kan være «vel bevart», langt fra å være «normale». Men ingen av dem har vært så utspekulert gjennomført som Laila Bertheussen. «Frisk» kan hun umulig være. Det tilsier ikke at hun bør være ustraffa.

Den beste behandling for Mohammed burde bli et tilbud om medlemskap i enten MDG, SV, Rødt eller Black Box Theater. Alle de stedene ville han blitt mottatt med ukritisk beundring  i ekstatiske hallejularop.

I neste artikkel om Black Box Teater og deres behov for å vise politiske motstanderes boliger.