Høydehus: «Høyt slag i tynn luft»

Del:

Norges idrettsting vedtok i 2003 et forbud mot bruk av høydehus, der idrettsutøverne kunne oppholde seg på samme måte som å være i høyde mer enn 2 000 meter over havet, og sånn øke andelen av røde blodlegemer uten å måtte reise til og oppholde seg i høyden.  Redaktør Jon Michelet var en aktiv pådriver for forbudet som Idrettsforbundets ting vedtok, og tok vedtaket om forbudet som en politisk seier. 

NIF om høydehus
Aftenposten 06.01.21

Nå forlanger far og trener Gert Ingebrigtsen at forbudet oppheves i disse koronatider, for at barna hans skal slippe å måtte reise rundt i verden for å trene i høyden og skaffe seg det antallet røde blodlegemer som alle som bor så høyt helt naturlig utvikler. Idrettsforbundet vurderer å oppheve vedtaket som et koronatiltak, mens Dagbladets Esten O. Sæther mener at det er helt galt og et mislykka koronastunt. 
Jeg har aldri forstått logikken i å forby høydehus samtidig som norske utøvere får lov til å reise til Alpene og høylandet i Afrika i stedet. Det er både økonomisk sløsing og en unødvendig belastning for miljøet. For den ulike fordelinga av muligheter til å bruke de ressursene som trenges for å vinne internasjonalt, spiller høydehus ingen rolle. Da heller kreve at alle verdens utøvere skal ha rett til plass på ledende idrettssentra som den norske Olympiatoppen, eller at alle skal få smørt skia sine helt likt for å utjamne de ressursene Norge har på smøringsteknikk.
Jeg fikk følgende innlegg på trykk i Aftenposten 6. juni 2003 (den siste utgava i fullformat). Innlegget står seg godt til den aktuelle debatten.

Av Ove Bengt Berg

Høyt slag i tynn luft
Faksimile av innlegget i Aftenposten 06.06.03.

Den internasjonale toppidretten tilbyr konkurranse på svært ulike vilkår. Det er bare de rike landa som har økonomi og teknologiske ressurser i form av blant annet idrettsmedisin til å bygge det omfattende støtteapparatet som skal til for å vinne internasjonale konkurranser.

Det er ikke tilfeldig at resultatlistene i OL og verdensmesterskap til en forveksling er lik OECDs liste over verdens rikeste land og deltakerlista på G8-møtene. Ett eksempel på denne internasjonale urettferdigheten i idretten er bruken av teknologiproduktet høydehus. Men tilgang til høydehus betyr lite for den urettferdige internasjonale idrettskonkurransen. Mye viktigere er den idrettsmedisinske forskningen om hvordan gjøre best nytte av høyde- og all annen trening, og dette er ikke mulig for alle nasjoner å bruke ressurser på.

I utholdenhetsidretter er det gunstig å øke andelen av røde blodlegemer for å øke oksygenopptaket. Dette oppnås under høydeopphold og omfattes ikke av dopingreglene eller idrettstingets vedtak. For at norske utholdenhetsutøvere skal slippe å bruke tid og penger på å reise til høydeopphold, ble høydehusene utviklet. I forhold til et reelt høydeopphold er høydehus et miljøtiltak som reduserer forurensende reisevirksomhet. Tatt i beste mening, skulle en tro at Norges idrettsledere, representert av årets idrettsting, har fatta vedtak mot både doping og urettferdig internasjonal konkurranse.

Støttespillerne til vedtaket har ment å sette en «etisk grense». Men i så fall har tingrepresentantene bomma grovt.

Det er ikke høydehus som er årsak til den urettferdige internasjonale konkurransen som gjør at et land på bare 4,5 millioner mennesker kan gjøre det så bra i internasjonale sommeridretter blant verdens seks milliarder, og ei heller så bra blant de få landa som driver internasjonal vinteridrett. Det er hele det norske samfunnets teknologiske utvikling, sosiale nivå og ressursbruk til eliteidretten som gir Norge så unaturlig gode resultater. Og når idrettstinget verken reduserte satsinga på eliteidretten i Norge, eller foreslo å overføre penger til ikke-idrettslige tiltak som kan utjamne den økonomisk urettferdige verdensordenen, så framstår vedtaket bare som en lite gjennomtenkt demonstrasjon.

Framheva bilde: Ikke høyt nok til høydetreningsnivå. Foto: OBB