EU hindrer aktivt norske koronatiltak

Del:

EØS-innlegg
Fra Aftenposten 11.01.20

Innlegg fra leder i Buskerud Nei til EU, Jan Christensen, i Aftenposten 11.01.20:

Aftenpostens leder 28. desember lovprises EU i kampen mot koronaen. Etter mitt syn har EU og EØS-avtalen snarere gjort det vanskeligere for oss.

Et par eksempler: Smittevernutstyr er en profitabel markedsvare. De landene som selger smittevernutstyr til Norge, gjør det uavhengig av EØS-avtalen. Da EØS-avtalen ble inngått, krevde EU avvikling av Norsk Medisinaldepot og dermed vår smittevernberedskap. I koronaens første kritiske fase, da vi manglet alt, nektet EU seks trailere med norsk-bestilt smittevernutstyr å passere Svinesund-grensen. Senere i mars fikk vi livsviktig smittevernutstyr med fly. Ikke fra EU, men fra Kina.

Norge har bidratt med 2,2 milliarder kroner til utvikling av koronavaksiner. Land som Israel, Storbritannia og Sveits, verken med i EU eller EØS, bestilte selv vaksiner flere måneder før EU/Norge og begynte vaksinering tidligere. Storbritannia for over tre uker siden. Sveits på lille julaften. Vi startet sist søndag.

Jan Christensen, leder i Buskerud Nei til EU