Misbruker jødene ved å si: «Muslimene er de nye jødene». – Nei, jødene trues og jages av muslimer: «Vår tids jøder er rett og slett jødene».

Del:

Sitat Levin om jødisk perspektivÅ utgi seg som representant for ei gruppe, for å bruke denne gruppa for å framheve ei anna gruppe, er et misbruk av den gruppa en oppkaster til seg representant for. Det er et sånt misbruk Marte Michelet med støtte fra hele det antirasistiske statsfinansierte sjiktet gjør når de under dekke av å være jødenes forsvarere forsvarer sin egen yndlingsoffergruppe; muslimene.

Det er derfor det er så viktig for Michelet og den antirasistiske bevegelsen å overdrive det norske jødehatet og overdrive nordmenns skyld og medskyld for de tyske nazistenes drap på norske jøder under krigen. For antirasistene er mest opptatt av å støtte opp om muslimene, for de er i følge Michelet «den utsatte muslimske minoriteten i vesten». Ingen kan være i tvil om overgrepet og utryddelsen av jødene under krigen. Når det settes likhetstegn mellom jødeutryddelsene og dagens muslimer, blir muslimene satt i den uangripelige posisjonen som er målet, påstanden «Muslimene er vår tids jøder».

Men det er helt feil. Jødene trues fortsatt i Europa og i hele verden. Med vold og hets. Av muslimer. Jødene føler seg tvunget til å flytte bort fra muslimske områder i Malmø og Oslo, og ut av Europa. Hver tredje muslim i Norge er negativ til jødene. Det blir stadig færre jøder i Europa. En annen forskjell: Jødene prøvde å reise ut fra Tyskland på 1930-tallet. Michelets muslimer strømmer til Europa, i kø, for å slippe inn i det Europa der Michelet påstår at de er en utsatt minoritet. 

Den antirasistiske industrien tar helt feil. For «Vår tids jøder er rett og slett jødene». Fortsatt.

 Av Ove Bengt Berg

«Store likheter mellom antisemittismen og islamofobi»
Dagen før det muslimske terrorangrepet i Paris den 13.11.2015 med 130 drepte, var det i Stavanger et møte der Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter i følge et møtereferat uttalte:

«Der antisemittisme har eksistert i århundrer, er islamofobien av nyere dato. Men det er store likhetstrekk mellom begge disse hat-ideologiene. Man kan si at antisemittismen er en slags ur-hatideologi, som har dannet mønster for alle andre hat-ideologier som har fulgt…»

«Islamofobi og antisemttisme — tvillingideologier».
I Utrop juni 2016, «Norges første flerkulturelle avis», setter Torgeir Holgersen fram denne sentrale påstanden at «Islamofobi og antisemttisme — tvillingideologier». Han er lektor og lærebokforfatter. Han skriver videre: «En betydelig del av den retorikken som rettes mot islam og muslimer i dag har mange og slående likheter med antisemittisk retorikk

Michelet:
Islamofobi livsfarlig for «den utsatte muslimske minoriteten i vesten», kan gi høyrekstreme statsmakt
Det var i et avisinnlegg i Dagbladet 17. mars 2008 at Marte Michelet skreiv  om islomofobien at «Det er vesentlig å forstå at denne ideologien ikke bare er livsfarlig for den utsatte muslimske minoriteten i vesten. Den kan gi grunnlag for høyreekstreme maktskifter vi alle bør ha mareritt om.»

Bals: Om grupper som ikke får være med i fellesskapet.
I Østlandssendinga i NRK 26. november 2020 blei snublesteinene over drepte jøder og utskipinga i 1942 markert med et intervju, med historiker, LO-rådgiver og Aps vararepresentant til Stortinget, Jonas Bals. Der sa han at

 «hvis vi skal klare å forhindre at noe sånt skjer igjen er det helt nødvendig at folk er bevisste hvor demonisering, forenkling — alt dette som nazistene begynte med allerede på 1920-tallet og som først fikk sitt forferdelige og voldelige resultat under krigen, det begynte i det små, hets, skiller ut grupper som følte at de ikke er en del av fellesskapet.»*

Er det opplagt at alle vil være med i et nasjonalt fellesskap?

Erdogan og Erna Solberg: Muslimene i Europa behandles som jødene før 2. verdenskrig, sa
Tyrkias president Erdogan i oktober i år. Erna Solberg sa det samme ni år tidligere.

Lars Gule: «Muslimene er de nye jødene».

Jødene flytter ut av Europa — muslimene strømmer til i lange køer.
I hele verden er det 1,3 milliarder muslimer, og 12 millioner jøder
 I 1880 bodde 88 prosent av alle verdens jøder i Europa. I 1970 bodde det 3,2 millioner jøder i Europa, i dag 1,3 millioner. Muslimene i EU pluss Norge og Sveits utgjør nå 26 millioner. De som ikke får lovlig innreise, prøver å slå seg inn i Europa med vold og brann. 
Innvandringa fra muslimske land med innbyggere har økt jamnt og trutt de siste åra. Det er særlig etter 1960-åra andelen jøder har minka i Europa. Fra Frankrike, hvor de muslimske angrepene og volden mot jøder har vært sterkest, har det emigrert 50 000 jøder.
Den jødiske befolkninga flykta ut av Europa på 1930-tallet, mens den påståtte forfølgelsen i Europa av muslimene fører til økt tilstrømming av dem til Europa. Hva er logikken i antirasistenes sammenlikning?

Den «utsatte muslimske minoriteten i Vesten» framstilles nesten ensidig positivt i Norge
I de fleste land flytter muslimene sine religiøs/politiske krav fram. Muslimene blir i liten grad utsatt for kritikk i Norge.  Farjam Movafagh, Shurika Hansen og Eystein Halle fra Sekulær Allianse opplyser at i følge Fritt Ord ble

Kun elleve prosent av den totale omtalen av muslimer og islam i norske medier i 2016 (inkludert leserinnlegg og kronikker) etterlater et overveiende negativt bilde av islam og muslimer. Kun halvparten av dette igjen er redaksjonelt. Merk at 2016 var et år der IS hadde mye oppmerksomhet i nyhetsbildet.
I tillegg vet vi at islamkritikere (inkludert flere i styret vårt) ofte blir møtt med trusler om vold. Heller ikke dette problemet blir belyst av mediene. For eksempel tok det mange år før vi fikk vite hvorfor Kadra Yusuf plutselig sluttet å mene noe om islam.

Hva opplever jødene fra Michelets «utsatte minoritet i vesten»?
I Malmø
NRKs Tor Strand rapporterte i 2010 om muslimske overgrep mot jøder i Malmø og i Oslo. Av Malmøs 260 000 innbyggere er 60 000 muslimer. Noen av muslimene bærer på et jødehat som gjør livet vanskelig for noen av byens 700 jøder. Jødene flytter ut av Sverige på grunn av muslimhets.
Angrep på jøder øker også i Norge, jøder må flytte
Synagogen i Oslo har like mange medlemmer som synagogen i Malmø, 700. NRK starta i 2010 et arbeid med å få fram hvor utbredt antisemittiske holdninger – jødehat – var blant norske muslimer. 
«NRK har snakket med mange jødiske foreldre som forteller om jødehat mot egne barn. Ingen tør stå fram med navn og bilde.» I artikkelen siterer Tor Strand om en gutt som blei angrepii av en «guttegjeng» fordi han innrømte at han var jøde. Overfallene skjedde flere ganger, og familien måtte flytte.
Lærere forteller fra klasseundervisninga at Hitler hylles for behandlinga av jødene. Elevene sier: «Det står i Koranen at du skal ta livet av jøder, alle riktige muslimer hater jøder. Jøder skal drepes hvis de kommer hit til denne skolen». Som en lærer sier: «Det verste med dette er at jødehat er blitt helt legitimt i store elevgrupper med muslimsk bakgrunn». En annen lærer forteller at han fikk beskjed fra en elev som sa at han ikke fant seg at det blei noe mer snakk om jøder og holocost.
«Jævla jøde» er blant de viktigste skjellsorda i skolesamfunnet.

Dette er blant elever som er født og oppvokst i Norge. «Lærerne NRK har snakket med har inntrykk av at elevene i norsk skole får mange av sine holdninger via radio- og TV-sendinger via satellitt.»

OECD: Tre ganger så mye hatkriminalitet mot jøder som mot muslimer

Rasisme i verden
Hatkriminalitet i verden 2019. 

«Statistikk fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) over 6 964 tilfeller av hatkriminalitet i 37 land i 2019 viser at nokså nøyaktig en fjerdedel, svarende til 1704 tilfeller, av den registrerte hatkriminaliteten var antisemittisk.

Den registrerte hatkriminaliteten mot muslimer utgjorde til sammenligning 511 tilfeller, går det frem av årsrapporten om hatkriminalitet fra OECDs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR).»

Nær halvparten  angrepa mot jødene var voldelige angrep.

Muslimsk leder hyller Holocaust

Yusuf al-Qaradawi
Yusuf al-Qaradawi. Fra wikipedia

«Lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al- Qaradawi, har uttalt at Holocaust var guddommelig straff for jødene. Islamsk Råd i Norge tar ikke avstand fra ham.» Dette skriver Aftenposten i en artikkel 15.02.2009.

«–Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes (muslimenes, red.anm.) hender.

Lederen for Europas fatwaråd er «en viktig autoritet, sier Lars Gule, ekspert på islam og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

–Ingen må undervurdere betydningen av det Yusuf al-Qaradawi sier om Hitler, jødene og Holocaust.»

«–Det Qaradawi sier om Hitler og jødene, har sirkulert i noen dager nå. Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den typen uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes til å legitimere vold, slår Gule fast.

Yusuf al-Qaradawi er en av vår tids mest innflytelsesrike sunnimuslimske lærde. Han er faktisk ikke blant de mest ytterliggående, noe som bidrar til å styrke hans posisjon. At han også har tatt til orde for «milde» former for kvinnelig omskjæring, gjør det hele ikke noe bedre, sier Gule.»

Terrorens rike
Om statlig muslimsk aggresjon

Daværende generalsekretær i Islamsk Råd i Norge, Shoaib Sultan, kunne i 2009 overfor Aftenposten ikke kommentere al-Qaradawis uttalelser, sa han da. Sultan har nå ansvaret for kartlegginga av høyreekstreme miljøer for Antirasistisk Senter. Blant høyreekstreme miljøer inngår tydeligvis ikke Europas fatwaråd som Yusuf al- Qaradawi leder. Han er fortsatt den ubestridte og beundra leder. Sultan sier ellers at terrorister som sier at de er muslimer, ikke er det. «ISIL er en bitteliten minoritet muslimer – som egentlig ikke kan kalle seg muslimer i det hele tatt.» Men det kan altså lederen for Europas fatwaråd. Det gjør det vel heller verre for jødene, Sultan og Antirasistisk Senter?

Vebjørn Selbekk: Vår tids jøder er rett og slett jødene.
Muslimsk frykt, er Selbekk som Michelet opptatt av:

Vi ser i det hele tatt med uro på den tendensen vi mener å observere både i Norge og Europa til at muslimene i økende grad fremstilles som ofre. Det er blant annet denne tenkningen som har ligget til grunn for bestrebelsene i FNs Menneskerettighetsråd for å få religionskritikk mot islam stemplet som rasisme. Muslimene er angivelig en så utsatt minoritet at vi ikke må kritisere deres religiøse dogmer.

For vår del, vil vi særlig sterkt protestere mot den nye og økende retorikken der Europas muslimer fremstilles som «vår tids jøder». For det første er dette en grov krenkelse av jødene og deres lidelser. Holocaust kan ikke sammenlignes med noe annet i menneskehetens historie.

Forsøkene på å lage en slik parallell er også fullstendig historieløse. Europa fungerer i dag som et forgjettet land for store grupper i den muslimske verden. De siste 30 årene har vår verdensdel sett en betydelig innvandring fra islamske land, en migrasjon som ser ut til å fortsette i tiårene fremover.

Det er derfor svært vanskelig å akseptere at muslimene skulle være en forfulgt minoritet i dagens Europa, slik jødene var i 30-tallets Tyskland. Det var jo ikke akkurat slik at jødene strømmet til Tyskland i disse mørke årene. Man prøvde tvert imot å komme seg derfra. Dessverre var Europas grenser – også de norske – stengt for dem da de trengte oss som mest.

Men debatten om hvem som er vår tids jøder, er så absolutt interessant. Vi mener at svaret er relativt åpenbart: Vår tids jøder er rett og slett jødene.

Og det er ikke minst den økende antisemittismen fra muslimsk hold som igjen gjør situasjonen deres mer utsatt her i Europa.

Michelet og antirasismeindustrien misbruker overgrepene overfor jødene for å opphøye og unnskylde muslimer. Der det aktivistiske mindretallet av muslimene, som også inkluderer flere framstående muslimske verdensledere, baserer sin antisemittisme på den historisk lengstvarende og mest grunnleggende systematiske hatideologi mot jødene. De driver ikke bare med teori, heller. 

* Skrivi ned av OBB fra opptak

Framhevet bilde: En moske i Åkebergveien, Oslo. Foto: OBB