Trump taper? USA mot sammenbrudd? Mot nederlag for vestlig folkelig motstand som Brexit?

Del:

Alle «pålitelige» varsler tyder på at sittende president Trump ikke blir gjenvalgt. Uansett: Vil resultatet bli godtatt, eller vil de forholda som Galtung og flere har spådd om USAs oppløsning slå til? Vil den vestlige folkelige opposisjonen mot globalismen med svekking av nasjonalt sjølstyre og som ga oss Brexit og Trump, få et kraftig tilbakeslag?

Av Ove Bengt Berg

Meningsmålingene…
er bare meningsmålinger, sies det ofte. De treffer oftere enn de bommer (?). I 2016 tok meningsmålerne grundig feil, og det eneste instituttet som hadde rett sist, spår det samme resultatet i år også. Nå er det avgitt så mange forhåndsstemmer som 71 prosent av oppslutninga forrige gang. Økt valgdeltaking i Norge fører til økt oppslutning om venstre, for de velstående, velutdanna og høyreorienterte møter alltid fulltallig opp. Sånn er det neppe i USA med sine vanskelige og sosialt urettferdige regler for i det hele tatt å kunne stemme.

Er det demokratene og de intellektuelle som har mobilisert seg sjøl og den farga befolkninga, eller er det skjulte tilhengere av «gamle dager» og lov og orden som har strømma til stemmegiving? Hvis det klare flertallet av alle meningsmålinger slår til, blir Trump ikke gjenvalgt.

Trump fikk flest stemmer i 2016 — i 49 stater
Det er gjort et nummer av at Hillary Clinton i 2016 fikk flere stemmer i hele USA enn Trump. Det stemmer. Til sammen fikk hun 65,8 millioner stemmer, og han 63,0 millioner. Men tar du bort de stemmene som de begge fikk i California, så samlet Clinton 58,4 millioner stemmer i de resterende 49 statene, færre enn Trumps 59,1 millioner stemmer i de samme statene. Utenom California var det flere som stemte på Trump enn på Clinton i hele USA. California er USAs største stat og med «bare» 40 prosent hvite, og ville vært verdens åttende største økonomi om den hadde vært en egen stat. Både i California og New York er oppslutninga om demokratene svært mye større enn for republikanerne.

USA etter hudfarge: tre av fire er hvite
Det er lett å få inntrykk av at det ikke er så mange hvite i USA. Men i følge Store norske leksikon utgjør de 76 prosent, latinamerikanere 18 prosent og afrikansk-amerikanere 13 prosent. Summen blir over 100 prosent fordi noen oppgir å høre til flere grupper. Hudfarge sier noe om økonomisk rikdom, samtidig som en økende andel hvite som blir fattige og kasta ut av boligene de også, og etterhvert inn i fengsler.  Fattige hvite vil stemme på et alternativ til det som gjør dem fattige, og det er ikke den vanlige politikken fra Kongressen og fra sånne som Clinton, Bush og Obama.

Galtung: USA i fritt fall, oppløses i 2020.

USA i fritt fall, NY Tid
Ny Tid 12.01.2017

Johan Galtung har studert ti historiske imperiers vekst og fall, og fra det studiet har han utvikla en teori som han omtaler som «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser». Med den teorien, presentert i Ny Tid 12.01.2017,  mener han at han har han forutsett den iranske revolusjonen, opprøret på Den himmelske freds plass i Beijing, de økonomiske krisene i 1987, 2008 og 201 og angrepet på USA i 2001. De fleste imperier falt når bare fem av disse motsigelsene var oppfylt.

For USA mener Galtung at hele 15 motsigelser er til stede, og spådde i år 2000 at USA ville falle sammen innen 2025. Etter at Trump blei valgt framskynda Galtung i 2017 spådommen om USAs sammenbrudd til i år, i 2020.

Det som Galtung mener vil drive fram forfallet, er gjengitt i Ny Tid 12.01.2017:

«Økonomiske motsigelser, som «overproduksjon i forhold til etterspørsel», arbeidsløshet og de økende kostnadene knyttet til klimaendringer. Militære motsigelser, som omfatter økende spenninger mellom USA, NATO og landets militære allierte, kombinert med at kriger blir mindre og mindre økonomisk bærekraftige. Politiske motsigelser, som omfatter de konfliktfylte rollene til USA, FN og EU. Kulturelle motsigelser, som omfatter spenninger mellom amerikansk jødedom/kristendom, islam og andre minoriteter. Og dessuten sosiale motsigelser, som omfatter det økende gapet mellom den såkalte «amerikanske drømmen», troen på at alle kan bli rike i USA gjennom hardt arbeid, og livets realiteter i landet (altså det faktum at flere og flere mennesker ikke kan bli rike).»

Det som støtter en slik spådom om et USA i full oppløsing, er at det ikke finnes noe alternativt regime for en annen politikk enn Trumps eller Kongressens lobbybetalte politikk.

Galtung er ikke aleine om å snakke om USAs oppløsning. Også Pål Steigan i artikkelen «Kan USA gå i oppløsning?» og Paul Craig Roberts i «USA går mot kollaps» peker på USAs mange kritiske faktorer.

Blir valgresultatet godtatt?
I dysfunksjonelle stater, særlig stater i Afrika men også i Sør-Amerika og i deler av den tidligere Sovjet-sfæren, godtar ikke tilhengerne av dem som har blitt erklært som tapere, valgresultatet. Det blir demonstrasjoner, kupp og militære aksjoner. Det er mange tegn på at USA nærmer seg en dysfunksjonell stat uten en følelse av nasjonalt fellesskap på tvers av sosiale skillelinjer. De meningsløse riksrettsakene mot Bill Clinton for statsrettslig irrelevant seksualpraksis og den like meningsløse riksrettsaka mot Trump for samarbeid med Putin, er eksempeler på en stat i oppløsning.

Militære opptøyer etter valget?
Spørsmålet blir: Vil velgerne og støttespillerne til Trump og Biden godta valgresultatet? Trumptilhengere snakker om å sikre Trump seier ved stor tvil, med våpen. Ved Bidens tap vil alle USAs mediearbeidere gå fra konseptene, de i Europa og Norge også.

Skal Galtung treffe med den spådommen, må det altså skje i løpet av 60 dager! Med knepent valgresultat til ugunst for Trump, griper hans støttespillere til våpen i det de avviser resultatet? Eller blir det BLM og Antifada som bruker våpna sine? Alle er de væpna til tenna med enorme mengder håndvåpen og ammunisjon.

Anders Magnus, NRK, opplyser:

I USA finnes det nesten 400 millioner våpen i privat eie, ifølge Small Arms Survey. Det er langt mer enn ett våpen per innbygger – barn inkludert. De siste månedene har salget av våpen og ammunisjon eksplodert, viser oversikter fra det føderale politiet, FBI.

Internasjonalt — et opposisjonelt tilbakeslag?
Brexit og Trump har blitt sett på som det Wolfgang Streeck har kalt de fortrengtes (de utstøttes) tilbakekomst mot globalismens oppsamling av rikdom og makt hos en liten internasjonal overklasse. Og også mot den vestlige venstresida, sentrum-venstre, sin omfavning av globalismen som internasjonalt overnasjonalt diktatur. Det er bare et spørsmål om tid før dette også blir Rødt i Norge sitt standpunkt. Å holde på tidligere venstrestandpunkter som antiimperialisme og EU-motstand vil bety Rødts forsvinning fordi det i Norge ikke finnes et økonomisk og sosialt sjikt for en tradisjonell venstresosialdemokratisk politikk. Heller ikke mange nok politisk interesserte til å holde liv i et parti som kan målbære slike synspunkter.

Taper Trump, blir det da et avgjørende tap for denne motstanden som utgjør Brexit-tilhengere, EU-motstandere og sentraliserings- , moderniseringsmotstandere og alle motstandere av omfattende internasjonal ubegrensa migrasjon uten grensekontroll? Det blir sikkert en politisk svekkelse, samtidig som alle motstandere i de internasjonale organisasjonene får økt sjøltillit og journalister flest verden over, særlig de best betalte, vil fryde seg i kjepphøyhet. Men det vil bare være midlertidig. Der det finnes undertrykkelse, finnes det også motstand, som en ikke ukjent kinesisk opprører og seinere statsleder postulerte. Grunnleggende svekka produksjon, problemer med etterspørselen uten statlige enheter og bare med overnasjonale organer uten både legalitet og legitimitet, er god grobunn for fortsatt motstand. Motstanden mot denne politikken fortsetter også med Trumps eventuelle nederlag. Nye ledere vil framstå for en økende gruppe av misfornøyde fattigfolk før eller seinere.

Framhevet tegning er utforma av Victoria Borodinova,
av press 👍 and ⭐ fra Pixabay 

Andre artikler:
Anders Magnus, nrk.no: USAs hjemlige konflikt
Anders Giæver, vg.no.: Målingen som sier at Trump vinner
Hanne Skartveit, vg.no, Fattige og sinte: Svart kull og hvitt raseri
Fra Politikus:
Forakten for Trump
Asle Toje: Amerikansk vorspiel
De demoraliserte slår tilbake
USA bryter sammen av «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser»? 
Opptøyene i USA — ingen trussel mot de rike
Hans Olav Brendborg: USA: Fengsel, vald, drap og kjønn. Klassekampen viktigere enn rasismen
Riksrett mot Trump: USA enda mer dysfunksjonell
USA — blir en dysfunksjonell stat. Smitteeffekt til Europa?