Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Del:

Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. All terror skyldes de samme personene, ordene fra islam- og innvandringskritikerne. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere andre andre ytringer enn sine egne.

Ut fra argumentene som brukes i debatter, særlig fra dem med de høyeste universitetsgradene, kan oppsummeres: Hadde det ikke vært kritikere av islam og innvandring, så hadde nok ikke Anders Behring Breivik gått til det skritt å drepe 77 mennesker for det meste AUF-medlemmer. Det ville han ikke gjort uten omgivelsenes støtte. «Fjordmann» er pekt ut som en viktig inspirator og dermed medskyldig sammen med alle andre kritikere av islam og innvandring. Som når Philip Manshaus dreper. Som leder i Tankesmia Agenda, Trygve Svensson, hevda i Morgenbladet 21.10.2018: «Mitt hovedpoeng er følgende: ord er handling.» (Svenssons uthevinger). Derfor kommer regjeringa nå opp med en handlingsplan mot hatkriminalitet. Mot noen former for hat. 

MDG-politiker Øyvind Strømmen som mener å være ekspert på terror og ekstremisme, skreiv på NRK Ytring 13.08.2019 om terrorangrepet i Bærum: «Det er eit produkt av eit breiare, meir folkeleg muslimhat. Eit muslimhat som ikkje skyt seg inn i moskéar eller hyller terror, men som er farleg på sine eigne måtar». «Farleg på sine eigne måtar»: En særlig utspekulert og giftig anklage som NRK sikkert er stolt over å bringe videre.

I 2019 skreiv professor Sturla Stålsett et innlegg i Dagbladet der han påstod at det er en sammenheng mellom ord og holdninger: «Vi visste det godt; vi har sett det igjen: Ekstreme holdninger kan føre til ekstreme handlinger. Handlinger som påfører andre skade og ufrihet, og voldelig død.» Det var ikke islamsk terror som Stålsett tenkte på, men regjeringa som ikke ville ta imot så mange innvandrere som han ville.

En 28 år gammel muslim fra Somalia som har bodd i Norge sia 2015 tente tidligere i år på kirkene i Sel og Dombås. Han gjorde det etter eget utsagn i protest og sinne for at ingen blei straffa for at Koranen blei brent. Etter den dominerende logikken skulle da kritikerne av politiets og SIANs rolle og andre forsvarere av retten til å tenne på Koranen, være medskyldige kirkebrannene i Sel og Dombås. Men for islamsympatisørene gjelder plutselig ikke lenger deres egen påstand om at ord, deres egne ord, er lik handling. 

IMG_3638
Etter terror mot julemarked i Berlin, 12 drepte. Foto: OBB

Når islamister dreper i terror, de har drept seks ganger så mange som Breivik og Manshaus, da er den dominerende offentlige forklaringa at det ikke er tekster i Koranen som inspirerer dem. Heller ikke generelle kulturelle islamske holdninger.  For disse muslimene gjelder ikke Koranens mange krav om tiltak mot «de vantro». For muslimene aksepteres det at de i praksis tvunget til terror og slike drap som eneste utveg på grunn av hets og hån mot deres tro og deres vanskelige sosiale situasjon i Norge og Europa. 

De som ytrer ord som i praksis ikke gir muslimene annet valg enn å ty til terror, er interessant nok de som også inspirerer Breivik og Manshaus. Dermed er det alltid de samme som er skyld i terror, uansett hvem som utfører den. Det er bare ord fra islam- og innvandringskritikere som fører til terror, ikke ord fra dem som kritiserer kritikk av islam og innvandring. Hevder motstanderne av islam- og innvandringskritikk. Det er jo ikke logisk, sjøl om det ofte er de mest sprenglærde som påstår dette. De mener det neppe innerst inne. De er mest ute etter å kriminalisere og hindre andre ytringer enn sine egne. Det viser de tydelig med sine krav om innskrenka ytringsrett for meningsmotstandere. Som oppropet fra mars 2016 fra samfunnsdebattanter og organisasjonen Islamsk Råd, av Kjetil Rolness ble omtalt som «noen av verstingene når det gjelder å stemple rasjonell og rimelig islamkritikk som muslimhets, fremmedhat og rasisme». De krevde av norske redaktører og journalister sterkere sensur av meninger. Nå kjemper de mest for at sine meningsmotstandere skal straffes for hatkriminalitet etter straffeloven. 

 

Framhevet bilde: Foto: Skitterphoto fra Pixabay