Lokallagsleder i Oslo Ap: Bøhlers overgang en katastrofe for Ap

Del:

Jan Bøhlers utmelding av Ap og overgang til Senterpartiet, har brakt fram i dagen sterk uenighet i Oslo Ap. Klarest er lederen i Ellingsrud Ap, Dag Einar Thorsen. Tilliten og samarbeidet innad i Ap kan ikke være godt. Bøhlers utmelding skjerper de interne konfliktene i Ap både i Oslo og hele landet. Naturlig, for et uunngåelig krympende parti.

Av Ove Bengt Berg

Lokallagsleder Thorsen: «Bøhlers overgang en katastrofe for Ap»

Dag Einar Thorsen
Dag Einar Thorsen i 1. mai-toget i Oslo 2019. Foto: OBB

Lederen i Ellingsrud Ap i bydel Alna, den sørlige delen av Groruddalen, Dag Einar Thorsen, sier til Dagbladet 09.10.2020  at «Bøhlers overgang er en katastrofe for Arbeiderpartiet, og … katastrofen kunne vært unngått dersom ledelsen i Oslo Arbeiderparti hadde gjort jobben sin». For: «Vi har et parti som de siste åra har blitt mer og mer preget av styring fra toppen. Stadig flere, til og med stortingsrepresentanter, føler seg ikke lenger hørt eller inkludert i Oslo Ap. Jeg vil si at det er en ukultur.» Og legger til: «Før oppfattet jeg Oslo Ap som et hjem. Under nåværende ledelse har den følelsen gradvis blitt borte.»

Det er ikke første gangen Thorsen kritiserer ledelsen i Oslo Ap. Til Dagsavisen 14.12.2019 tar han opp det med etableringa av bompengepartiet FNB og det at partiet fikk 15 prosent av velgerne i bydel Alna samtidig som Ap gikk ned fra 50 prosent oppslutning til 30 prosent. Thorsen sa: «Bomsaken har vært vanvittig dårlig håndtert av ledelsen i Oslo Ap, Med Raymond Johansen i spissen. Det er han som har skapt FNB.»

Johansen og Thorsen har hver sin forklaring på Aps tilbakegang i valget i 2019 i Groruddalen. Dagsavisen gjengir:

«Ifølge Thorsen opplever grasrota i partiet at de ikke har blitt lyttet til, verken i bomsaken eller i striden rundt Ullevål sykehus». Thorsen mener de mange lokale tillitsvalgte ikke blir tatt med på råd eller blir tatt på alvor, og at Oslo Ap er blitt en mindre demokratisk organisasjon der stadig mer makt samles på toppen. «Det har ført til «betydelig misnøye» med dagens ledelse, inkludert Raymond Johansen, mener han.»

Raymond Johansen
Raymond Johansen i 1. mai-toget i Oslo 2019. Foto: OBB

Johansen siteres i Dagsavisen 14.12.2019 på at tilbakegangen skyldes framveksten av identitetspolitikk og gapet mellom sosiale klasser og generasjoner. Om misnøyen svarer Johansen: «Vi hadde en oppsummering i representantskapet etter valget hvor 80 personer var på talerstolen. Mange var selvfølgelig skuffet over valget, og det er greit, men vi har en veldig sterk oppslutning. Vi vant valget og styrer byen og har sterk støtte.»

Medlem som meldte seg  ut: «Et søppelparti»
I Dagblad-artikkelen 09.10.2020 sier et medlem i ti år, Heidi Elizabeth Egeberg: «Det har blitt et søppelparti. Jeg meldte meg ut forrige uke, ja. Jeg har tenkt på det en stund, men dette med Jan Bøhler fikk det til å renne over. Jeg vil ikke være en del av den offentlige krangledebatten deres. Det var ufint.» «Det er ikke lenger et demokrati. Om man kommer med kritikk, må man stå til ansvar for dem med høyest stemme. De behandler ikke medlemmene godt».

Ap-medlem Sarah Gaulin i Søndre Nordstrand Ap (med innvandrerbydelen Holmlia), har jobba sammen med Bøhler om de kriminelle gjengene og mener at Bøhlers utmelding er et tap for partiet. «Han er populær blant velgerne i sør og i øst. Vi kan kanskje se på valgresultatet at han kostet oss et mandat.»

Etter at det ble klart at Bøhler ikke ville være med i en personkamp med han i sentrum og derfor trakk seg fra kampen om renominering — til partileder i Oslo, Frode Jacobsens svært så raske og store glede — blei det oppretta ei Facebook-gruppe til støtte for hans renominering, Vi som vil ha Jan Bøhler på Stortinget. Gruppa fikk raskt rundt 4 500 medlemmer. I boka si, Østkantfolk, siterer Bøhler flere kommentarer på Facebook. Blant andre skriver Knut Normann Egeland: «Det er ikke Jan som er i utakt med partiet, det er partiet som er i utakt med folket, velgerne.»

Tor-Erik Rødberg-Larsen, borettslagsleder i et stort borettslag i 36 år på Romsås, og tidligere journalist i Arbeiderbladet i 44 år, meldte også overgang til Senterpartiet samtidig med Bøhler.

Feiga ut, eller pressa ut?
Sa Bøhler nei til å delta i interne partimøter?
Thorsen sier til Dagbladet at «Bøhler fikk etter hvert beskjed om å holde seg unna. Ikke alle likte hvordan han håndterte saker og det opplevdes som kritikk mot byrådet». Thorsen, som er statsviter og har en undervisningsstilling ved Universitetet Sør-Øst (Drammen) karakteriserer det sånn i Dagbladet:

«Det er fullstendig katastrofe at ledelsen i Oslo Ap lot dette skje. At de ikke fulgte godt nok med og ikke tok seg godt nok av Jan. Dette er det verste som kunne skje ett år før valget. At en av være mest profilerte politikere går ut. Da har det sviktet i Oslo Ap.»

Dagsavisens Arne Strand skriver at det er «vanskelig å forstå at Oslo Ap har manøvrert så dårlig at de mistet Bøhler til Sp.»

Jan Bøhler 2
Forsida av Bøhlers bok.

«Noe av kritikken mot meg skal være at jeg ikke bruker nok tid på interne partimøter», skriver Bøhler i boka Østkantfolk. Han svarer: Hyggelig «å være savna på interne møter, men det kan bli for mange av dem.» Han viser til det folkemøtetiltaket han var med på å starte i 2017, Groruddalstinget, har hatt ti møter med 200-600 frammøtte. Partitoppene i Oslo har ikke møtt på Groruddalstinget. De holder seg til interne partimøter med 10-20 til stede, der de kan innlede, dvs styre debattene. I februar 2020 var det innkalt til et enda større ting. Stappfull sal, med 2-300 utafor. Statsministeren kom og sa at møtet gjorde sterkt inntrykk på henne. Bøhler: «Men de som kritiserer meg for å være på for få interne møter i Ap dukket ikke opp nå heller.…En i bystyregruppa skrev isteden et innlegg mot … ett av våre krav.»

Thorsen sier til Dagbladet 09.10.2020 at det er «det reineste sludder» at Bøhler ikke har vært på møter. Han har aldri vært vanskelig å be, men på møter der han ikke  føler seg velkommen, har han ikke vært, sier Thorsen.

Naturlig, og åpenbart at det blir strid i Oslo Ap, som i hele landet
Det er merkelig om det i Oslo Ap er bare fornøyde, når Ap gikk tilbake med åtte mandater i Oslo. Det var mange som da mista en sjanse til (foreløpig) politisk karriere. Lederen i Ellingsrudlaget, Dag Einar Thorsen, var en av de kandidatene som ikke blei valgt til bystyret.

Sannsynligvis er det mange grupper og personer som står både sammen og mot hverandre der det er vanskelig å se noen klare samlende politiske skillelinjer. Støtten til muslimske særkrav med argumentet «trangboddhet» som unnskyldning for kriminalitet, har utvilsomt en kraftig intern stemme.

Stortingsgruppa til Ap går sterkt ut mot Oslo Ap og byrådet som Ap leder: Ny E-18 og tilrettelegging for økt privatbilisme fra Asker og Bærum inn til Oslo sentrum blei tvingi på Oslos Ap-leda byråd. Landet rundt ivra Aps stortingsrepresentanter for å ta vegmilliarder fra sitt eget fylke til Oslo-området. Under Støres ledelse i Stortinget har Ap vært et lojalt underbruk av Høyre-regjeringas mange nyliberale offentlige nedbyggingstiltak som kommune- og fylkessammenslåing og politireformen, «fjernpolitireformen».

Thorsen har en klar analyse både til politisk linje og om det indre partilivet i Oslo Ap, og flere slutter offentlig opp den analysen. Tida vil vise hvor utbredt den er. Samtidig som Ap strir over hele landet. Det er et tegn på den uunngåelige krympeprosessen ned mot et 10-15 prosent-parti.