Jan Bøhler mot det humanitærpolitiske komplekset*

Del:

IMG_6950
Foto av tv-skjermen av Dagsrevyen 01.10.2020.

Jan Bøhler bøyde av for motstanderne mot hans renominasjon på stortingslista til Oslo Ap. Han hadde i flere år lagt seg ut med ideologien til det humanitærpolitiske kompleks, en ideologi som står sterkt i Oslo Ap, særlig i AUF. Bøhler framhever det gamle sosialdemokratiske prinsippet om «gjør din plikt, krev din rett», mot framsnakkinga av tilpasning og underordning av innvandrernes religion og kultur. Sånn som sosiale problemer tidligere ble løst i Norge, tross arbeidsledighet og trangboddhet. Han pådro seg derfor stadig mer vrede fra det etterhvert mektigere svakhetselskende og overtolerante partisjiktet i Oslo Ap og AUF. 
Bøhler oppholder seg ute blant folk, ikke på interne partimøter. Reelt var vrakinga av han en eksklusjon. Den interne kampen i Oslo Ap mot Bøhler rammer nå Ap som en boomerang. 
Om «rødgrønt» flertall, bør Vedum heller bli statsminister enn de upolitiske forliks mester med Høyre, Ap-leder Støre.

Av Ove Bengt Berg

Ramma av anonyme kilders bakvaskelse
Det var i sommer at Jan Bøhler meldte fra om at han trakk seg fra kampen om å bli nominert til en ny periode. Fordi han fikk servert klare meldinger fra tunge krefter i partiet, anonyme, om at det ville bli mobilisert mot hans gjenvalg. Nærmest på sekundet jublet Oslo Aps leder Frode Jacobsen for denne avgjørelsen. Rett etter meldte Jacobsen seg som stortingskandidat sjøl. Det er altså ingen motstand i Oslo Ap mot verken Støre på første plass, Anniken Huitfeldt på andre, og den svært høyreorienterte Espen Barth Eide på tredje plass. Dette har med politikk å gjøre.

Kampen mot Bøhler
I en podkast med Nettavisen 14. juli i år, fortalte Bøhler at han fikk oppringinger fra medier og bedt om å kommentere opplysninger fra anonyme kilder om han. Bøhler skjønte med en gang at det er noen svært betydningsfulle kilder viktige medier har da de ringte til han for å få en kommentar. Som han sa, mediene tar ikke anonyme tips for god fisk hvis det ikke kommer fra en eller flere sentrale personer. Bøhlers venner fortalte han at de også hadde fått spørsmål fra medier om opplysninger fra de anonyme kildene. Det spillet vill han ikke være med på, sa han og trakk seg, derfor. Sjøl om at fikk støtte fra en Facebook-gruppe på 4 000 medlemmer.
VGs Hans Petter Sjølie skriver i VG i dag at Jan Bøhler var medlem av AKP(m-l) fram til 1976 da han meldte seg klart og tydelig ut.

Karrierepartiet Ap
Jan Bøhler har ikke brukt tid på internt partiarbeid, i stedet har han en omfattende ekstern virksomhet blant folk flest, særlig i Groruddalen. Og så skiller han mellom partipamper som bare er på besøk i partiavdelinger eller andre folkelige organisasjoner, og de som jobber der. Ap er et karriereparti, der medlemmene først og fremst er ute etter behagelige og godt lønna stillinger, særlig i de mange høyt lønna stillingene i det statsfinansierte humanitærpolitiske komplekset som Støre kom fra (Røde Kors). Men også mer høyrepolitiske oppgaver tar Ap-medlemmene med seg, som leder i arbeidsgiverorganisasjonen Virke (Ivar Horneland Kristensen, Aps ordførerkandidat i Asker i 2011). Byråd for Ap i Oslo inntil siste valg, Tone Tellevik Dahl, har sikra seg direktørjobben i Norsk Eiendom, en del av NHO og som styrer 30 prosent av landets næringseiendommer. Dahl er som direktør i Norsk Eiendom er uforståelig nok blitt leder av nominasjonskomiteen for Oslo Ap!

…om innvandring og «integrering», «mangfold», trangboddhet og straff
Jan Bøhler har hatt mange innlegg om sosiale problemer og integrering, særlig i Nettavisen. Han har også diskutert ungdomsstraff med Petter Eide fra SV i Klassekampen. Han har helt andre synspunkter og forslag til tiltak enn den dominerende og aksepterte i venstrepolitikk. Bøhler baserer seg på tidligere erfaringer i Norge med arbeidsløyse og trangboddhet. De ble løst med andre tiltak enn «respekt», dvs underkastelse, for andre religioner og klansstyrers makt. For sine standpunkter ligger det i lufta at Bøhler anklages for å være en fordekt Frp-er. Bøhler står sterkere blant velgerne enn innad i Ap. 

Bøhler: Ap, særlig i Oslo tar ikke nederlaget i siste valg på alvor
Bøhler har særlig kritisert Oslo Ap for at det ikke tar på den store tilbakegangen i Oslo med 8 bystyrerepresentanter i siste valg. Heller ikke ellers i landet, mener Bøhler at partiledelsen tar tilbakegangen på alvor. Katastrofalt kaller han det. Ap har gått mest tilbake i de områdene der kjernevelgerne bor, sier han. Bøhler har fått følge av det tidligere Ap-medlemmet Tor-Erik Rødberg-Larsen, tidligere borettslagsleder for Svarttjern borettslag med 652 leiligheter på Romsås i Oslo i 36 år og 44 år som journalist i Arbeiderbladet/Dagsavisen.

Vedum som statsminister i «rødgrønt» flertall!
Blir det rødgrønt flertall er det i grunnen merkelig at det partiet som er mest likt Høyre, skal få lede regjeringa. Blir det et sånt resultat er det riktigere at det viktigste partiet mot høyrepolitikken får statsministeren. Og gjerne at Jan Bøhler blir sosialminister. Ikke den svakhetselskende sosionomen, SVeren Karin Andersen.

* Et begrep lansert av Terje Tvedt i boka si Det internasjonale sammenbruddet fra 2017. Se Tvedts artikkel om Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise — tilfellet SV.