Mot alle råd: Bevisst nei til beredskapslager av smittevernutstyr.

Del:

person holding a mug
Foto av cottonbro on Pexels.com

Ullevål sykehus (i 2009) og Direktoratet for sivilt beredskap (2015) varsla om manglende smittevernutstyr. Verken Helsedirektoratet eller regjeringene reagerte.

Regjeringa konkurrerer nå med andre stater om å få kjøpt smittevernutstyr som det er for lite av i hele verden. Hvor ofte Norge «vinner» i konkurransen om å få kjøpe smittevernutstyr, er uklart. For hver norsk seier står en fattigere nasjon med dårligere helsevesen, kanskje mer folkerik, igjen uten nok utstyr. Fordi Erna Solbergs regjering ikke tok seg råd til å kjøpe beredskapslager for våre egne innbyggere, må også andre staters folk svi.

 

Det at vi ikke kan teste alle for virus, at vi ikke kan beskytte oss med munnbind og ikke har nok smittevernsdrakter for sjukehuspersonell, er et resultat av en svært så bevisst handling. Fordi regjeringene, også Kjell Magne Bondeviks og Jens Stoltenbergs regjeringer, ikke tok seg råd til å bygge et beredskapslager til noen millioner kroner. Også for å være lojal mot EU-kommisjonen av frykt for at ESA og EU-kommisjonen ikke vil godta et nasjonalt beredskapslager. Nå bruker heller Solbergs regjering  fire-fem hundre milliarder kroner og setter mye av Norge ut av funksjon.
I sju år har Solberg-regjeringa valgt å ikke sørge for lagre av smittevernutstyr. Denne bevisste unnlatelsen har påført svært mange helseskader samtidig som de økonomiske konsekvensene er enorme.

 Av Ove Bengt Berg

VG, Vårt Land og Dagsavisen har skrivi om mangelen på smittevernutstyr, og ut på dagen 1. april, etter kl 17, begynte også NRK å skrive om denne mangelen.

Ignorerte varsler om manglende lager
Fra VG via Vårt Land:

Oslo Universitetssykehus til Helse Sør-Øst i 2009:
«Mangel på sentralt smittevernutstyr som åndedrettsvern (…) tomt på sentralt lager og overalt ellers».

Direktoratet for sivilt beredskap meldte til Helsedirektoratet i 2015:
«Erfaringer fra ebola-utbruddet i Vest-Afrika har vist at det kan være vanskelig å skaffe nok smitteutstyr i en situasjon hvor man konkurrerer med andre innkjøpere over hele verden. Det er derfor ønskelig at helseforetakene har tilstrekkelig med lager av smittevernutstyr».

Regjeringa Jens Stoltenberg (med Ap, SP og SV) og med Jonas Gahr Støre som helseminister reagerte sånn: Vi gjør ikke noe. 
Regjeringa Erna Solberg (med H, Frp, Venstre og KrF) reagerte sånn: Vi gjør ikke noe.

Redselen for ESA og EU-kommisjonen har styrt beredskapspolitikken

Berit Aalberg
Fra Aalborgs kommentar i VL.

Regjeringer under Bondevik, Stoltenberg og Solberg har kjempa for at EU-kommisjonen og ESA-utvalget skal forby Norge å skaffe seg sånne beredskapslagre, til og med før ESA-utvalget har nekta det. I motsetning til alle andre EU-land som i kriser prioriterer egen befolknings interesser foran EU-kommisjonens vedtak. EU-landet Finland har bygd eget lager.

Solberg har redusert smittevernberedskapen i Folkehelseinstituttet
Våren 2019 foreslo opposisjonen på Stortinget at det skulle lages en nasjonal handlingsplan for samordna smittevern utafor sjukehusa. Men Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte ned det forslaget.
Mellom 2015 og 2018 fikk Erna Solbergs regjering fjerna 22 årsverk fra Folkehelseinstituttets smittevernavdeling.

Hva trengs?
I en kommentar i Vårt Land 27. mars 2020 refererer Berit Aalborg VG fra dagen før:

«…de hadde fått tilgang til en oversikt fra Helsedirektoratet som viser at norske kommuner har meldt inn behov for 1,8 millioner munnbind de kommende ukene. I den samme oversikten ble det konkludert med at det er behov for over 800.000 åndedrettsvern, 734.000 briller eller visirer, nesten 1,5 millioner smittefrakker og 947.000 hodebeskyttere.»

Bygd på tilgjengelig informasjon som kommunenes innmeldte behov, kan et behov anslås til det dobbelte av det kommunene har meldt inn i den aktuelle situasjonen:

 • Minst 30 millioner munnbind til befolkninga, seks til hver innbygger. Inkludert til helsepersonellet, 30 millioner, trengs altså minst 60 millioner munnbind til en befolkning på fem millioner mennesker.
  Munnbind er viktig for å hindre smitte. De varer heller ikke evig under hele smitteperioden. De må derfor kunne skiftes ut med nyere.
  Etter spørsmål fra en journalist på tv avviste helseminister Bent Høie behovet for munnbind  med at munnbind bare trengs i kontakt med dem som er smitta. Men hvem veit hvem som er smitta av alle dem vi treffer? Dette sa Høie selvfølgelig bare fordi han knapt har villet skaffe nok munnbind til helsepersonell. Ikke slik asiatiske stater har klart etter planlegging.
  Med munnbind til alle, kunne vi stengt ned samfunnet i mindre grad. I Østerrike er det nå påbudt med munnbind til alle.
 • Utstyr til ti millioner tester
  Alle bør testes med en gang ved utbrudd av en pandemi. Med det kan en straks sette i karantene og behandle dem som er smitta, og la resten kunne fortsette som før.
 • Respiratorer til minst en halv million
 • Fire sett total beskyttelse for alt helsepersonell som frakker, briller, visir: 10 millioner

Er det for dyrt? Billigere enn minst 500 milliarder og ødelagt økonomi!
Dette koster ikke mye. Det koster noen millioner, kanskje flere hundre. Det er langt mindre enn de fire-fem hundre milliardene, som nå i løpet av et par måneder brukes. Det er alltid dyrt å spare seg til fant; «billig blir dyrt».

Alt kan ikke forutsees, …
Et par uker etter 11. september 2001, (angrepet på Twin Tower i New York), var jeg på et internasjonalt datasikkerhetskurs i Toronto, Canada. Alle foreleserne sa om forberedelser på ulike situasjoner: Å forberede seg på så lite sannsynlige tilfeller som «9/11», går ikke. Om alle sånne muligheter skulle forberedes seg på, blir en helt lamma. Å forberede seg på Anders Behring Breiviks terror, var (var!) heller ikke sannsynlig. (Likevel var det åpenbart at terror var noe helt uforberedt for regjeringa og politiet.)

…men pandemier kan det planlegges for. Solberg har bevisst valgt å ignorere varslene
Muligheten for et virus av typen korona har fagfolk tydelig og detaljert varsla om. Flere ganger. Alltid ignorert av regjeringa. Viruset kunne vi ikke stengt på grensa. Men med tilstrekkelig testutstyr og munnbind kunne vi begrensa helseskadene og skadene på økonomien til et mer overkommelig nivå.