Odd Handegård: Klima: Når ytterfløyene går på limpinnen

Del:

DSC_0293
Mellom ytterfløyer. Foto: OBB

Fra Odd Handegårds Facebook-side «Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.» gjengitt med hans tillatelse:

Utviklingen av «Folkeopprøret mot klimahysteriet» (FMK) er interessant. Det hele startet med et synspunktet som seinere er blitt opprettholdt som det sentrale grunnsynet i gruppa: Klimaendringene er ikke menneskeskapte. Klimatiltakene er (derfor) meningsløse, i tillegg til at de er enormt kostbare – og verre skal det bli. Det er mange i Norge som deler dette synet (ca. 10 %), mens nesten 40 % mener det motsatte, altså at klimaendringene er menneskeskapte. Og så har vi ei diger gruppe midt imellom på nesten 50 % av befolkningen som ikke klarer å ta standpunkt til hva som driver klimautviklingen, fordi overbevisende dokumentasjon mangler hos begge ytterfløyer. Klimautviklingen blir egentlig nokså ubegripelig for de fleste av oss.

Vi i denne mellomgruppa – som utgjør halvparten av befolkningen i landet – nøyer oss med å protestere mot «klimahysteriet», altså mot åpenbare overdrivelser om værforhold, rødt kjøtt og mange ytterst tvilsomme klimaforslag som angivelig skal få kloden på rett kjøl. Og vi er vesentlig mer opptatt av de illusoriske klimatiltakene som florerer, enn av hypotetiske årsaker til klimaendringene.

Etter mitt syn svikter resonnementet hos begge ytterfløyer. Jeg skal prøve å forklare hvorfor.

Lederne i «Folkeopprøret» – men ikke medlemmene – er utgangspunktet skråsikre på at de har funnet sannheten om klimaendringene. For å være meningsberettiget som «klimarealist», må man først akseptere at klimautviklingen kun skyldes «naturlige forhold». Men man kommer naturligvis ikke langt når man bare har ett argument mot norsk energipolitikk («klimaendringene skyldes ikke CO2-utslipp»!). «Klimaskepsis» er blitt religion og dermed faller de fleste av oss andre av lasset.

For en del år siden, da det virkelig begynte å rakne for den norske venstresida i klimapolitikken, var standpunktet i prinsippet helt tilsvarende det som nå utvikler seg på høyresida (Frp-sida). De menneskeskapte klimaendringene ble ikke bare en ukrenkelig religion som var hevet over den konkrete klimadebatten. Venstresidas fiasko var at den også aksepterte de fleste såkalte «klimatiltak» som kom fra energi- og miljømyndighetene, uansett irrelevans. Begrepet «klima» ble nærmest hellig, på linje med Jesus og Allah. Uansett hva som ble foreslått, ble klimaforslagene heiet fram – helt uavhengig av fornuft og forstand.

Grunnsynet på klimaspørsmålet er altså blitt det samme i «Folkeopprøret» som på venstresida. Begge har funnet SANNHETEN: Klimautviklingen blir bestemt/ikke bestemt av menneskelige aktiviteter (stryk det som ikke passer). Ingen nyanser her. Mens venstresidas udiskutable religion var troen på at klimaendringene var menneskeskapte, er «Folkeopprørets» religion like ekstrem, med motsatt fortegn. Begge har sine «fundamentalistiske» oppfatninger av klimautviklingen – all debatt mellom dem strandet for flere ti-år siden, selv om debatten paradoksalt nok fortsetter – fra skyttergravene.

De som kanskje vil vinne den norske klima- og energidebatten (Ap og Høyre) fryder seg over at ekstremismen har overtatt på begge ytterfløyer. De var ganske raske da de – sammen med energisektoren – skjønte at de plutselig hadde mulighet til å utrydde den effektive opposisjonen mot dagens energipolitikk ved å la «klimabegrepet» gjøre jobben. Klimaspørsmålet er selvfølgelig komplett irrelevant for de som driver energipolitikken i Norge og internasjonalt, men det er likevel hensiktsmessig for dem å holde på i fred og ro med globaliseringen av verdens energiressurser, mens ytterfløyene diskuterer irrelevante spørsmål.

Her er det dessverre mange som har latt seg lure. Energimyndigheter og vindkraftselskaper har funnet presis det argumentet som både venstresida og høyresida biter på (hensynet til klimaet) – en bløff som er nøye utpønsket av vindkraftbransjen for at flest mulig skal gå på limpinnen.

«Folkeopprøret» er selvfølgelig velkomment som en organisasjon som kan argumentere for at klimaendringene er «naturlige» (f.eks. som et støttetiltak for nettsiden til «Klimarealistene»), men det blir galt hvis «Folkeopprøret» med 10 % av befolkningen bak seg skal delta i praktisk politikk, som f.eks. i arbeidet mot vindkraft i Norge og mot nye eksportkabler til EU.

Arbeidet mot norsk vindkraft må ha med seg vesentlig mer enn halvparten av befolkningen om den skal lykkes, altså folk med ulikt syn på årsakene til klimautviklingen. Kampen mot vindkraft burde kunne støttes av de fleste av oss, helt uavhengig av våre synspunkter på årsakene til klimaendringene.