Ny E18 eller grønt samferdselsskifte? —Hareide følger opp Frp: Flere biler til Oslo — Velger Støre ny E18 framfor partilederjobben?

Del:

Aftenposten 23.05.2017
Aftenposten 23.05.2017

Den mangeårige spede motstanden mot å utvide E18 vestfra for at flere biler fra Asker og Bærum kan få kjøre privatbil inn og ut av Oslo, fikk sitt oppsving med Ap-, SV- og MDG-byrådets motstand og særlig det nye fylket Vikens motstand. Solberg-regjeringa har satsa hardt for denne nye utbygginga, med full støtte fra Støres stortingsgruppe. Hareide fortsetter uten å nøle for å øke antall privatbiler inn til Oslo.

Økt tilrettelegging for økt bilbruk

Ny E18
Illustrasjon fra Statens vegvesen

Tilrettelegging av muligheten for flere til å kunne kjøre bil fra Asker og Bærum til Oslo, er bare helt meningsløse. Det er snakk om minst åtte felt for bilkjøring. Dette er det mest tydelige eksempelet på at det omtalte «Grønne skiftet» bare er floskler. Det er ikke nødvendig denne gang å gå inn på detaljene og detaljert tilbakevise dem. Hittil i historia har det ikke vært mulig noe sted i verden å fjerne køene ved å gjøre hovedvegene breiere. For enhver ledig plass på motorvegene blir fylt opp med en bil. Køene på vegene som dagens på E18 er det mest bilreduserende midlet som finnes. Bilene står stille i langt over 23 timer i døgnet, og så snart det blir ledig plass på vegen, tas en ny bil ut av garasjen til det igjen blir kø. Og nytt krav om utvida veg.

Av Ove Bengt Berg

CCI13022020_3
Los Angeles: Idealet? Fra ANT.

Hareide helt enig med Frps bilpolitikk
E18-utbygginga er først og fremst en svært viktig politisk miljøsak. Hareide kunne ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet, men samferdselspolitikken til Frp er helt ok for han. Også Frps mest miljøskadelige politikk. I stedet for økt tilrettelegging av muligheten til å kjøre bil inntil Oslo — for de mest velstående i landet og de som kjører mest bil av alle i Norge — kan Hareide og alle hans meningsfeller som ikke kan få snakka nok om klima og det grønne skiftet, foreslå andre miljøpolitiske tiltak:

  • Reduser reiseavstanden fra bolig til arbeidsplass
   Hvorfor skal det være så mange kontorarbeidsplasser i Oslo, i vår digitale verden, når så mange bor i Asker og Bærum? Det er på tide både med etableringsstopp og reduksjon av arbeidsplasser i Oslo. Flere arbeidsplasser må flyttes til Asker og Bærum.
  • Kollektivtilbudet er for dårlig, særlig kvaliteten. 
  • E18-utvidelsen er et svarteperspill: Rikingene i Asker og Bærum vil flytte søpla (veiarealer, vegstøy, boligslum) fra sine vakre villahager til Oslos trange gater. Hareide studerer nok Bibelen nøye så han veit hva som er viktig: Den som har, skal få mer.
  • Et viktig økonomisk insentiv er å gjeninnføre de gamle skattereglene om at en ikke kan trekke fra utgifter til bilkjøring til jobb, bare for kollektivreiser. MDG har ikke dette kravet med i sin skattepolitikk, så de er for å belønne bilkjøring til jobb. (Dette forslaget har jeg nevnt for MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad for noen år sida)

El-bil-satsinga
Det viktigste ved elbilsatsinga er en voldsom politisk offensiv for fortsatt å satse på privatbilismen. Elbilen er en nullitet for det som omtales som «et bedret klima», og betyr like mye svevestøy som fra en annen bil. Å frakte en person i ett tonn, for Tesla to tonn, krever enorme arealer foran og etter bilen, jo mer jo høyere farta er.

CCI13022020_4
Elbilens arealkrav. Fra ANT.

Bilismen har langt større problemer enn bare eksos. Bilismen er enormt arealkrevende, den er veldig dyr for samfunnet, den hindrer framkommelighet og skaper slum der vegene går. Elbilen endrer ikke noe som helst av dette.

CCI13022020_5
Fra Zürichs transportkontor, lagt fram i 1991. Forholda er de samme i dag.


Satser Støre partilederjobben for ny E18?

Det har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet på Stortinget, under ledelse av Holmenkollåsens store sønn Jonas Gahr Støre, å tvinge på Oslo retten til rikingene fra Asker og Bærum å kjøre bilene sine inn i Oslo. Og dermed kjøre over byrådet i Oslo leda av Aps tidligere partisekretær Raymond Johansen. Nå har Støre etter Vikens nei til å stå ved lånefinansieringa, stilt Aps kamp for regjeringa Solbergs knallharde kamp for økninga av bilene inn til Oslo foreløpig i bero.

CCI13022020_2
Solbergs E18-slange kommer til Oslo, med Støre som sidesjåfør? Fra en brosjyre fra ANT 1992.

Men kommer han til å bøye seg for krava fra byrådet i Oslo, eller fortsette sin langvarige politiske linje med å slutte opp om alle Solberg-regjeringas høyreorienterte reformer? Politisk strid og konflikt ligger ikke for den sprenglærde Støre — sprenglærd i politikk som den beste eleven på Frankrikes eliteuniversitet. Som statsviter, tidligere statssekretær for statsminister Brundtland, Arne Strand, skriver i Dagsavisen i dag: «Det er overraskende at Stortingets største parti ikke klarer å markere seg bedre i de viktige debattene. Ap er tydeligvis best på programarbeid. Partiet bør legge vekk papirarbeidet og komme seg ut av kontorene.» For å brøyte veg for flere biler vestfra inn til Oslo?

I spørsmålet om E18 kolliderer Støre med den eneste reelle utfordreren til Støre som partileder og statsministerkandidat. Kan Støre overleve ved sammen med Høyre-regjeringa å overkjøre Oslo-byrådet leda av Ap for en anti-miljøsak? Snur han eller forbereder han i praksis en fratreden som partileder til fordel for Raymond Johansen?