NRKs løfte til Stortinget og regjeringen for 2020

Del:

NRK-bygget
Foto: PST (Per Særlig Tilsyn)

Som første medium er politikus.no i stand til å opplyse om de løftene til sine oppdragsgivere om forvalting av samfunns-ansvaret sitt som NRK har utarbeida for 2020. Vi tror dette er et gledens løfte for alle samfunnsbevisste i og utafor Norge. politikus.no er stolt over etter suksessrik journalistisk kildegranskning å være den første med dette glade og etterlengta budskapet om NRKs løfter til sine oppdragsgivere om utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag.


Av Ove Bengt Berg

«Oppdragsløfte for 2020

NRK er utsatt for mye kritikk, og etter dialog med våre oppdragsgivere/eiere, brukerne og etter intern rådslagning, har vi kommet til at det i samsvar med vårt samfunnsoppdrag er nødvendig å gi et løfte for 2020 av hvordan vi lover å forvalte vårt samfunnsansvar i det kommende året.

 Vi får bevilgninger fra Stortinget for å utføre dette samfunnsoppdraget. Vi innser at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp Stortingets forventninger, trass at det har vært vår mening. Men vi skal skjerpe oss. Tross god innsats de siste årene, lover vi å øke innsatsen betydelig mot populisme, konspirasjoner, rasisme og værkritikk. Samtidig skal vi bli enda flinkere til å støtte opp om humanitære kriger rundt om i verden mot autoritære regimer.

Vi skal ta på alvor at vi er en statsmakt og den viktigste delen av den fjerde statsmakten.

Kamp mot populismen:
Styrke innsatsen mot Trump og Boris
Trass i NRKs innsats ble begge de vulgære bøllene Donald Trump og Boris Johnson valgt, og dessverre er det noen få i Norge som støtter dem. Trump og Boris representerer de mest avskyelige politikerne i vår tid, en trussel mot globalisering og menneskerettighetene, respekt for seriøse myndigheter og særlig er de en trussel mot aktivistiske universitetsansatte som arbeider for økt migrasjon som løsning på de store økonomiske forskjellene i verden. Alt dette er sterkt å beklage, og bare et tegn på at NRK må skjerpe innsatsen. Vi har bare servert en til to dårlige nyheter med kritikk av Trump i døgnet. Dette er altfor svakt fra NRKs side. Vi har nå satt som mål at dette må økes til minst en dårlig nyhet i timen, med mål om minst én avslørende negativ kritikk av Trump hvert kvarter innen utgangen av 2020.
Erfaringene med Trump vil bli videreført for Boris Johnson, og NRK vil også vurdere uttalelsene til Trygve Slagsvold Vedum i denne sammenhengen.

Vi har knyttet til oss det antipopulistiske forskerlaget på Institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo for å avsløre Trump og Boris og kanskje særlig deres skjulte tilhengere, enda bedre.

Tettere på kildene
Journalistikkens hovedregel er å være tett på kildene, og de kildene som er viktige. For å få til dette vil vi flytte hele NRKs utenriks- og nyhetsavdeling til Washington. Vi har fått til en svært god leieavtale med det Demokratiske partiet som har ledige lokaler og har tilbudt NRK lokaler gratis. Redaksjonsledelsen får plass i huset til Clinton-fondet som har fått midler fra vår oppdragsgiver Stortinget. Med dette grepet vil vi spare staten og skattebetalerne i Norge for store utgifter til nytt kringkastingsbygg.

Sitat Steve Jobs
Fra plot.no

Nobelkomiteen, en annen av Stortingets underkomiteer som NRK, har lenge uttrykt irritasjon over at det nå er lenge siden komiteen har fått en mulighet til å gi en amerikansk president/presidentkandidat fra det Demokratiske partiet prisen. NRK vil strekke seg langt for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag for å hjelpe Nobelkomiteen til å gi fredsprisen til en demokrat igjen. NRK forstår veldig godt irritasjonen over oss for at hverken Bill eller Hillary Clinton foreløpig har fått Nobels fredspris, og vi lover på vegne av alle våre flinke og kritiske medarbeidere å skjerpe innsatsen. Vi vil henge opp et stort bilde i den nye redaksjonen i det demokratiske partiets lokaler av Bill Clinton der han ligger i en sofa i sin vakre blå kjole med høyhælte stilettsko fra Epsteins Lolita-øy. For å minne oss på denne helt grunnleggende oppgaven for NRK.

Med den slagkraften som vår nærhet til de viktigste kildene nå vil gi oss, trenges bare et lite ekstra utenrikskontor der hvor vår andre oppdragsgiver EU-kommisjonen finnes, i Brussel. Vi har gjennom en ekstrabevilgning fra finansministeren klart å skaffe midler til å kjøpe fri den skarpskodde nøytrale EU-analytikeren Jan Erik Mustad fra TV2 og Universitetet i Agder som leder av det kontoret. Mustad har selv i sin ånd valgt navnet på dette eneste kontoret utenlands utenom USA: EU eller døden. EUs propagandakontor i Norge, kontoret Arena under Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Norge, vil hjelpe Mustad med hans EU-tilbedelser.

Forsvar for ytringsfriheten — sterkere kamp mot misbruk av den
Sentralt for ethvert medium er forsvar for ytringsfriheten. Det er den vi lever av og for. Nå er det særlig misbruket av den som er problemet, og som det er vårt samfunnsoppdrag å forhindre. Det var uheldig for kirken og dens makt i middelalderen at det ble mulig med så usaklige påstander som at Jorden ikke var verdensrommets sentrum. NRK har en stolt historie å peke tilbake på da NRK var ledende i arbeidet med å hindre usaklige ytringer på 1950-tallet mot vår velgjører USA. Da sikret NRK seg også hjelp fra en tidligere tilhenger av Hitlers konsentrasjonsleire på 1930-tallet som en troverdig utenrikskommentator. Den suksessrike politikken fra 1950-tallet, og ikke minst NRKs USA-lojale holdning til USAs forsvarskrig i Vietnam på 1960-tallet, er vårt ideal og mål å oppfylle med fornyet styrke fra 2020 igjen.

I dag misbrukes ytringsfriheten til å fremme hatkriminalitet og rasisme, angrep på humanitære militære menneskereddende bombinger, krenke andre religioner og dermed deres tilhengere — alt som bare skaper det splittende samfunnet som populistene og konspirasjonsteoretikerne i sin undergravende stil strever etter å oppnå. Nærmest uhørt er det at ytringsfriheten misbrukes til å så tvil om den menneskeskapte klimaendringen som vi ikke har sett på tusenvis av år før menneskene tok over styringen av klimaet fra gudene. Bergens Tidendes fremsynte debattredaktør som for sin avis har satt en stopper for de helt meningsløse motforestillingene mot at temperaturen stiger betydelig, at havet stiger metervis og øyer verden over forsvinner, er et eksempel for NRK til å fortsette å strekke seg mot et mer konstruktivt ordskifte. BTs debattredaktør må naturlig finne sin plass som en av NRKs ledende sensurister, og NRK vil forsøke å skaffe han kontor i fredsprisvinner og demokrat Al Gores boligslott i havkanten (et sted der havet gjør unntak og ikke stiger).

Samarbeid med Facebook og Google
Forsvaret av ytringsfriheten er nært knyttet til vårt initiativ til faktisk.no sammen med de andre ledende kritiske mediene. Vi har utviklet vårt eget nye program Folkeopplysningen som vårt bidrag til denne innsatsen, og vi vil styrke arbeidet med kritikk av kritikken av innvandring og muslimsk religion, av kritikken mot vestlige militære menneskerettighetsbomber og mot de mange destruktive konspirasjonsteoriene og benektelsen av de menneskeskapte klimaendringene.

Facebook og Google har med de velutviklede algoritmene særlige evner til å oppdage disse samfunnsfiendene som ødelegger for vårt samfunnsoppdrag, slik at de kan bli adressert og dermed utpekt som dem som misbruker ytringsfriheten og som må stanses. Dette vil måtte skje i samarbeid med PST, Politiets Sikkerhetstjeneste. For NRK er det viktig med PSTs hjelp å hindre destruktive personer adgang til våre mikrofoner og kameraer.

Med samarbeidet med det demokratiske partiet i USA, Clinton-fondet, Facebook og Google kan vi lykkes i dette arbeidet. Suksess for dette arbeidet er vårt løfte til regjering og Stortinget i 2020.

Nei — NRK skal ikke fortelle om sanksjonenes dødsofre!
Den kanskje mest sårende, egentlig krenkende, kritikk mot vår forvaltning av Stortingets samfunnsoppdrag til oss, er at vi skal fortelle om de menneskelige lidelsene som følge av Vestens støtte til regimeskiftene som i Libya og Syria. Vi kan love, vi svikter ikke samfunnsoppdraget vårt! Mange dør, særlig barn, av NRKs oppdragsgivers sanksjoner som hindrer medisiner og annen hjelp til syrere, og der flere av syrerne sikkert er  tilhengere av situasjonen i Syria før Vesten og Norge grep inn i krigen der. NRK bekrefter sitt løfte om at dødsfallene som følge av sanksjonene, de skal vi ikke fortelle om. Det er ikke i samsvar med vårt samfunnsoppdrag.

Tross hundretusener drepte og millioner på flukt i Syria på grunn av kampen å fjerne Assad-regimet; holder NRK fast på at i samsvar med samfunnsoppdraget skal vi kun melde om døde når Assad-regimet har fremgang for gjenerobring av områder fra IS. Da skal vi til gjengjelde bli ekstra flinke og beskrive hvert av disse dødsfallene svært inngående slik at absolutt alle i Norge vil forstå riktigheten av å fjerne Assad-regimet. Alle medier i Norge er enige om dette, men NRK skal bli den beste i dette felles samfunnsoppdraget for norske medier! Vi støtter fullt opp om regjeringens militære og økonomiske innsats sammen med norske hjelpeorganisasjoner som kjemper for et Israel- og vestvennlig regime i Syria, der humanitetens og fredens fremste forkjemper uten tvil er De hvite hjelmene (i parentes bemerket: en opplagt kommende fredsprismottaker, står det opp til NRK).

Energipolitikken
Vi lover at NRK som andre medier fortsatt skal tie om de økonomiske og politiske sidene om produksjonene av norsk energi. Europa og verden har lidd lenge nok av det populistiske og sjåvinistiske vedtaket om hjemfallsretten i 1909 om at inntekten fra fossekraften skal tilfalle hjemkommunen i Norge. Denne retten har hindret sentraliseringen av Norge og formuesøkningen til de rikeste, men EU har heldigvis fastslått at norsk eie av norsk energi  er i strid med EØS-avtalen. Når Norge nå kan redde Europas behov for miljøvennlig energi gratis, er det et samfunnsoppdrag for oss å sørge for at ingenting som kan svekke dette miljøvennlige fredsbidraget til Europa blir videreformidlet gjennom våre sendinger.

Hele NRKs sendeflate skal gjennomsyres av kampen mot populismen og alt dens vesen
Vi trenger ikke nevne alle de de mange forskjellige programmene som NRK vil sende på radio og fjernsyn. Men vi kan love at alle programmene vil få en enhetlig oppstrammer der alt fra populisme til rasisme skal bannlyses.

«Dette er Washington»
NRK vil knytte seg til sin ærerike historie. Under den tyske okkupasjonen under siste verdenskrig var det forbudt å høre på sendinger fra NRK som da hadde søkt tilflukt i London. Derfra innledet NRK sine sendinger med paukeslagene «da-da-da-dom» og meldingen som startet med «Dette er London». Det forstod alle gode nordmenn. Fra 2020 vil vi knytte oss til denne stolte historien og begynne hver time med paukeslagene «da-da-da-dom» og «Dette er Washington». Ingen skal lenger tvile på at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor og at vi skal strekke oss lengre enn langt for å nå dette målet.

Vi skal nå målet vårt!
Vi føler oss sikre på at vi ved utgangen av 2020 stolt kan konstatere at NRK har nådd sitt mål om et samlet renhårig norsk debattklima fritt for populisme, konspirasjoner, antiglobalisme, rasisme og innvandrings- og krigsmotstand. De grundige tiltakene vi setter i verk vil helt sikkert sørge for denne måloppnåelsen!

 På vegne av et samlet NRK
Tørr Gjerne Le-Riksen
Ringkastningschæf»

NRK sett mot nordøst.
NRK-bygget. Snart bolig for de mest velstående av ikke-integrerte etniske nordmenn fra Grorud-dalen. Foto: PST