Politikkens viktigste verktøy er å tildekke det som faktisk skjer.

Del:

Helt fram til politikken endrer kvalitet og fortsetter med krig synlig for alle.

Nå trappes det opp til tredje verdenskrig forberedt gjennom enorm rikdomsoverføring til noen få tusen mennesker i hele verden. Aldri før i verdenshistoria har så mange fått universitetsutdanning, og aldri før har vi i Europa hatt så naive og kunnskapsløse samfunnseliter.

Politikus vil dra til side det sceneteppet som skjuler det som utfoldes på den politiske scenen. Gjerne også etter at det blir innført ytringsmonopol bare for de mediene som de internasjonale storkonsernene og statene godtar og finansierer.

Ingen treff.