Få bilene ut, bygg parkene på Ensjø nå!

Del:

fullsizeoutput_7769
Aftenposten 23.08.19

Alle journalistene flokker seg til MDG når byråd Lan Marie Ngyuen Berg flytter et bord og en stol i Oslo sentrum til ulempe for bilene. I bysentrum der få bor, og nesten ingen barn. Byrådet og byråden flytter i stedet bilene opp til områder som Ensjø der folk bor. Et område med flotte planer med fine boliger og parker som ble vedtatt i 2007. Men som byrådet ikke har gjort annet for enn å prøve å lure oss med noen parkbiter som ikke har noe med de markedsførte parkene å gjøre. Og avspise oss med refrenget «Vi forstår at dere er utålmodige». Alt for å tilfredsstille en av Askers rikeste familier. Det er utrolig at Arbeiderpartiet og SV kan være med på en sånn politikk.

Heldigvis er det nå flertall i bystyret for flere framtidsretta tiltak, som blant andre forslag å vurdere kommunalt kjøp av en tomt for å bygge parkene. Dette flertallet har også fornedra MDG med å tvinge Lan M. N. Berg til å bygge to fotgjengerfelt og fartsdempende tiltak i en hovedveg der, tiltak som MDG utrolig nok er imot.

På fredag 23. august hadde ti boligselskaper med 1250 leiligheter dette innlegget i Aftenposten:

Få bilene ut:
Bygg parkene på Ensjø nå!

Det rødgrønne byrådet med Miljøpartiet De Grønne i spissen har de siste fire årene ivret for et bilfritt sentrum, men på Ensjø har bilene med butikker og verksteder blitt fredet. Tida er forlengst inne: La Ensjø bli den grønne bydelen som har lokket tusenvis til å kjøpe leiligheter her.

Bilbyen Ensjø skulle omgjøres til boligbyen Ensjø. I salgsbrosjyrene for boligbyen ble det lokket med grønne lunger, urbane rom og trygge bomiljø, vedtatt enstemmig av bystyret 19.06.2007. Innbyggerne har kommet, og er nå oppe i 7 000. Det er solgt rundt 3 500 leiligheter for til sammen 20 milliarder kroner som er markedsført med disse parkene. Men parkene uteblir, de kommer kanskje ikke før i 2030, om i det hele tatt. Når barn som er født der har flyttet ut. Nå må de leke mellom bilverksteder.

Vi er i ferd med å svikte en hel generasjon som vokser opp på Ensjø og som ble lovet et grønt og trygt bomiljø. Dagens rødgrønne byråd satser nå på å få beboerne til å godta noe helt annet enn det som er lovet. Små ikke-sammenhengende biter for å tilpasse seg den største tomteeieren som aktivt og kraftig motarbeider planer om å omgjøre Ensjø fra bilbyen til boligbyen.

Vi har kjøpt leilighetene for rundt fem millioner kroner, og da godtar vi bare de vedtatte og markedsførte planene. Vi trenger de grønne områdene nå. Ikke om ti år. Parkene skulle både etter planen og etter all fornuft kommet først. Det overrasker oss som har flyttet hit at en byråd fra MDG ikke har vært på beboernes side.

Vi krever at de tre parkene bystyret vedtok i 2007 nå må bygges som vedtatt. Og de må bygges straks. Bystyret må be Miljødirektoratet om tillatelse til å ekspropriere parkdragene, noe de kan gjøre etter to lover, oreigningslova eller plan- og bygningsloven.

Byrådet må også vedta øyeblikkelig byggestans for alle bygg på Ensjø inntil parkdragene vedtatt i 2007 er fullført. Ensjø har uten de vedtatte og lovede parkene ikke kapasitet til å ta imot flere innbyggere. Byggestansen er nødvendig for å få utbyggerne til å vende seg mot den ene tomteeieren som saboterer den demokratisk helt lovlige vedtatte utbyggingsplanen. Det er ikke bare vi mange tusen nye beboere som sviktes. Byrådet er i ferd ved å svekke tilliten til at en kommune i det hele tatt er i stand til å gjennomføre de kommuneplanene de vedtar — i Norges største kommune.

Det er overraskende for oss alle og skuffende at et rødgrønt byråd viser så liten forståelse for et trivelig grønt bomiljø. Ekstra uforståelig er at det er Miljøpartiet De Grønnes byråder ikke har vilje eller evne til å etablere de grønne friområdene som ble vedtatt for 12 år siden.

Vi ber innstendig det rødgrønne byrådet innse sine forsømmelser for parkdragene på Ensjø og rette opp feilene og bruke de nødvendige virkemidlene for å få igangsatt 2007-planene — før valget. Vis oss at dere ønsker et godt nærmiljø for barn, familier og alle de andre beboerne på Ensjø. Vi vet fra andre saker at byrådet kan — hvis det vil.

Stålverksparken borettslag
Stålverkskroken Boligsameie
Verkshagen boligsameie
Ellipsen borettslag
Gladengen Park borettslag
Glaenga Eierseksjonssameie
Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet SE
Tiedemannsfabrikken Sameie
Eierseksjonssameiet Malerhaugen