Middelhavet: Stans overfartene, redd liv!

Del:

Døde over Middelhavet
Færre drukner uten redningsbåter

En uttalelse fra justisminister Jørn Kallmyr om private redningsbåter over Middelhavet, var nok til å opprøre alle dem som liker å posere med sin egen påståtte høye moral. Men det vil ikke bli færre dødsfall over Middelhavet med flere redningsbåter. Ni av ti redningsbåter er nå satt på land, og både antallet personer som prøver på seilasen og andelen som som drukner, har gått ned.
Organisasjonen Leger Uten Grenser legger ikke skjul på at de, som de andre båtaktivistene, er i Middelhavet for å endre innvandringspolitikken til Europa. De vil med båttrafikken sin tvinge de europeiske statene til å oppheve grensekontrollen for å øke innvandringa til Europa.
Å legge til rette for flere dødsreiser over Middelhavet av politiske grunner, er ikke det minste moralsk. Det som redder liv er å stanse innvandringsvegen over Middelhavet. Da tvinges afrikanerne til å finne andre og varigere løsninger på sine samfunnsproblemer.

NRK, Leger Uten Grenser og FN  ljuger om tall

Snoen om Middelahvet
Fra Minervanett.no

I Dags-revyen 12. juli i år sa NRKs reporter Vegard Tjørholm at det er «en stadig større andel av flyktningene som dør på havet, sammenlignet med tidligere år.» Helt feil. Seinere samme dag ble Kveldsnytt nødt til å gå med på korrigere Tjørholms påstand etter at Jan Arild Snoen tok kontakt med NRK og forela dem ferske tall fra den internasjonale organisasjonen for innvandring, International Organization for Migration, IOM.

Likevel fastholder Leger uten grenser (heretter LUG) 15. juli påstanden når de da hevder  «at [det er] nesten er fire ganger større sannsynlighet for å drukne [nå] enn i fjor, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).»

Fire ganger økt sanns
Fra IOM

Det er fortsatt like feil, både om tall og at IOM sier det LUG påstår. Det finnes sammen-liknbare tall fra utviklinga i fjor og i år. IOM er en organisasjon for økt innvandring særlig til Europa som løsning på økonomiske, politiske og sosiale problemer og for flyktninger fra krigsområder. IOM har detaljert statistikk for utviklinga, hvem som reiser fra hvor i Afrika, og når på året de reiser.

IOMs tall viser at antallet som drukna blei halvert fra 1446 personer til 682 i perioden 01.01.2018-10.07.2018 til samme periode i år. Andelen som drukna av dem som kom seg levende over Middelhavet gikk ned fra 2,9 prosent til 2,2 prosent. Antall personer på overfarten som klarte å komme seg levende over til Europa gikk i samme perioden også ned fra 48 612 til til 31 649.  Mens ni av ti redningsbåter var satt på land.

FNs flyktninge-byrå i Italia taler (bevisst?) mot fakta når de nå hevder at «Risikoen for at innvandrere og flyktninger lider skibbrudd i Middelhavet og dør til sjøs, er den høyeste som det noen gang har vært på grunn av mangel på frivillige redningsskip og konflikten i Libya, … har FN advart. «Hvis vi ikke griper inn snart, vil det være et hav av blod», sa Carlotta Sami, talskvinne for FNs flyktningbyrå, UNHCR, i Italia.

Siste året viser: Jo færre redningsbåter, jo færre drukner
LUG skriver på nettsida si at det ikke er sånn at jo flere redningsbåter, så vil flere finne det tryggere å legge ut på den farlige seilasen. Men virkeligheten motbeviser LUGs forsvar for flere redningsbåter. For nå er det bare én redningsbåt i virksomhet. Ni av ti redningsbåter er borte. Og da har altså antallet som har satt ut på reisen nesten halvert seg i perioden fra 1. januar til 10. juli fra i fjor til i år. Og andelen drukna av de som setter ut, har også gått ned.

Vil ha ny innvandringspolitikk i Europa
På LUGs hjemmeside har de konstruert et slags egenintervju. Ett av spørsmåla er hvordan LUG kan hevde de er uavhengig og nøytral samtidig som de kritiserer «europeisk og norsk politikk så krasst?» LUG svarer:

«Vi ser at europeisk flyktningpolitikk skaper store humanitære behov som en konsekvens.» «Flyktningkrisen har aldri handlet om antallet mennesker som kommer, derimot handler krisen om hvordan de europeiske landene har respondert på krisen.»

12. juli i år krevde LUG at alle i Libya som ikke vil være der, må få komme til Europa. Leger Uten Grenser er også imot EU-Tyrkia-avtalen, den som har stansa masseinnvandringa til Europa fra Tyrkia.

Stans i overfartene redder liv!
Overfarten over Middelhavet må reduseres helt. Den mest effektive måten å stanse de livsfarlige og nyttesløse seilasene på, er å sende tilbake både de som reddes og de som kommer seg levende over.
De som argumenterer med innvandring til Europa som løsninga og legger til rette for dødsseilasene, er de politisk og moralsk ansvarlige for alle drukningene. De skaper et fullstendig ugrunna håp om ei framtid i vår verdensdel for millioner av afrikanere. Uten dette alternativet tvinges afrikanerne til å finne andre varigere og mindre farlige løsninger på alle de sosiale, økonomiske og politiske problemene de har.