Rødt om Venezuela: En naturlig og ventet uttalelse

Del:

KK rødt venez. 31.01.19
Rødts varaordfører i Bodø er uenig med Rødts AU. Fra Klassekampen.no 31.01.2019

Så har altså AU i Rødt slutta opp om kravet fra USA og den norske regjeringa om at det må holdes nyvalg i Venezuela. Rødt slutter dermed opp om en utenrikspolitikk som går ut på å blande seg inn i andre lands styre, og i tillegg støtter Rødt et krav fra USA som har gjort store anstrengelser for å bryte ned Venezuela for å få et mer vennligsinna styre.

Rødts AUs Venezuela-uttalelse er en naturlig og uunngåelig uttalelse som er helt i samsvar med Rødts nye politikk.

Dette er jo et kraftig politisk linjebrudd på det en skulle tro er sjølsagt antiimperialistisk politikk. Det finnes «en del» stater i verden med vanstyre. Men når det gjelder Venezuela går Rødt ut med støtte til USA, EU og USAs ekko i Europa, den norske regjeringa, og støtter den venezulanske overklassens kamp for regimeskifte og nyvalg. Rødt krever derimot ikke nyvalg i Frankrike eller i Tyskland. Heller ikke i vestligsinna vanstyrte land i tredje verden.

Rødts arbeidsutvalg uttalte seg i strid med innspill fra partiets internasjonale utvalg, og møter en viss intern motstand. Blant andre har Rødt i Bodø med varaordføreren i spissen kommet med en annen uttalelse og offentlig gått ut mot arbeidsutvalget. Holdninga skal diskuteres på Rødts landsmøte denne helga.

Av det landsstyremøtet kommer det sikkert ut en uttalelse som legger ballen død og gir litt til alle. Men det er uansett klart at noen veg tilbake til en klar antiimperialistisk holdning for Rødts sin del, er utenkelig. Bare ordet antiimperialistisk ødelegger kosen ved teateranmeldelsene for Rødt-medlemmene. Rødts AUs Venezuela-uttalelse er rett og slett en naturlig og uunngåelig uttalelse. Den føyer seg inn i rekken som støtten til det imperialistiske angrepet på Syria. For Rødt er det nødvendig å kvitte seg med alt gammelt politisk grums/slagg, som partileder Moxnes har sagt. Det viktigste er å finne sin plass blant de allment dominerende og aksepterte meningene der tilliten til de vestlige stormaktene er ukritisk, bare dandert av mild kritikk.

Dette er nødvendige nye standpunkter for å tilpasse seg den nasjonale og europeiske politiske situasjonen. En viktig symbolmarkering for Rødt.

Rødt får flere velgere gjennom å få tilslutning fra et sjikt med høy universitetsutdanning, og fra det økende statsfinansierte humanitærpolitiske sjiktet. Dette sjiktet liker ikke provoserende begreper som imperialisme om virkeligheten, og ser bare snille rettferdighetssøkende demokratiske opprørere over alt. Når ikke regimeskifte er aktuelt, er løsninga massemigrasjon til Europa for «å dele litt av våre goder med verdens fattige» sånn at en sammen med arbeidsgiverne kan holde lave lønninger lave.

Når mediene i sin støtte for USA og EU setter inn sin ensidige propagandakvern, er det ubehagelig for respekterte kulturstøtter å stå imot dem. Og Rødt er en mer troverdig økonomisk kritiker av «forskjells-Norge» enn når den kommer fra et parti ledet av en mangemillionær fra Oslo vest.

Generasjon tredje verdenskrig

Kjernen i Rødts rekruttering er fra «Generasjon tredje verdenskrig». Et aktivt og naivt samfunnssjikt over flere generasjoner, hovedtyngden av norske samfunnsengasjerte mellom 20 og 55 år. Disse tror på globaliseringens velsignelser, og ikke ser at den skjuler den økende internasjonale rivaliseringa som driver verdensutviklinga. Dette sjiktet ivrer for «humanitære og frelsende» angrepskriger som dem overfor Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Syria. Dette sjiktet konkurrerer Rødt med SV om, men også med deler av Ap og KrF/Venstre.

Dette forklarer Rødts AUs nødvendige tilslutning til den vestlige imperialismen i Venezuela.

Med liten skrift:

Chavez-styret i Venezuela er et forsøk som med støtte av flertallet i folket har prøvd å bedre levestandarden til svært stor fattig samfunnsklasse ved å legge bånd på en svært rik overklasse. Men Chavez-politikken har ikke lyktes, både på grunn av egne feil og voldsom økonomisk krig mot regimet fra andre stater, særlig USA. Ytre årsaker virker gjennom indre. Men det er av redsel for at Chavez-linja for sosial rettferd og omfordeling skal lykkes, at den vestlige imperialismen engasjerer seg i Venezuela. Med Rødts tilslutning.