Måned: februar 2019

USA – blir en dysfunksjonell stat. Smitteeffekt til Europa?

Tannhjul
Amerikanske politiske aktører vil ikke akseptere andre samfunnshjul enn sitt eget. De bryter ned samfunnstilliten, akkurat som i de dysfunksjonelle statene som USA bomber og driver økonomisk blokade av. Foto fra pixabay.

USA strir med å holde på verdensmakta si. Men er USA også i indre oppløsning når en også der som i andre dysfunksjonelle stater ikke aksepterer valgresultatene og jobber for å fjerne valgvinneren i valgperioden med juridiske midler?

Det var ikke bare NRKs og avisenes journalister som var og er sjokkert og forferda over resultatet i det siste presidentvalget i USA. Noe som de alle har fått varig mén av. Les mer

Venezuela: Rødt med ny uttalelse: Nederlag for AU og Moxnes

Rødt ny
Innledninga til vedtaket fra Rødts landsstyrevedtak i helga.

På landsstyremøtet i Rødt 1.- 3. februar vedtok landsstyret en annen uttalelse om situasjonen i Venezuela enn den som AU vedtok i strid med forslag fra internasjonalt utvalg. Den nye uttalelsen er klart antiimperialistisk. Med det vedtaket har Rødts AU med Moxnes i spissen har fått sin politiske linje avvist.

Men det er all grunn til å tro at det er AUs og Moxnes´ politiske linje som representerer den politiske framtida til Rødt. At de ble nedstemt nå, endrer ikke tankegangen i AU. Les mer

Rødt om Venezuela: En naturlig og ventet uttalelse

KK rødt venez. 31.01.19
Rødts varaordfører i Bodø er uenig med Rødts AU. Fra Klassekampen.no 31.01.2019

Så har altså AU i Rødt slutta opp om kravet fra USA og den norske regjeringa om at det må holdes nyvalg i Venezuela. Rødt slutter dermed opp om en utenrikspolitikk som går ut på å blande seg inn i andre lands styre, og i tillegg støtter Rødt et krav fra USA som har gjort store anstrengelser for å bryte ned Venezuela for å få et mer vennligsinna styre.

Rødts AUs Venezuela-uttalelse er en naturlig og uunngåelig uttalelse som er helt i samsvar med Rødts nye politikk. Les mer