Måned: januar 2019

NRKs ukritiske hyperglobalist*

Elitens fest i Davos
Skjermdump, mobil-versjon av NRKS ytring.no

Journalister omtaler seg som kritiske. Det er vanskelig å forstå at kan stemme for ledende norske politiske journalister. De er først og fremst ikke-valgte politikere. Som ikke er særlig prega av kritisk holdning verken til motstand mot EUs politikk i Norge eller i Storbritannia.

Støtten til Hillary Clinton er stor, som for De hvite hjelmene i Syria og enmannskontoret i London finansiert av EU og Storbritannia; Syrian Observatory for Human Rights. NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker, som vil «gi NRK en trøkk», drar med sinytring 21. januar NRK videre i ukritisk ensretting. Hun framstiller World Economic Forums møte i Davos som ikke bare et viktig møte, men også som en bekreftelse på globalismens seier over stormaktenes internasjonale rivalisering. Les mer

Eliter: Det «pluralistiske demokratiet» er et elitedemokrati

Stortinget
Svært sjelden faller noen avgjørelser i Stortingssalen. Det er derfor naturlig at den er tom. Avgjørelsene er ofte fatta før sakene kommer til Stortinget, av en elite som fører «den eneste mulige politikken». Skjermdump fra stortinget.no.

Mange skryter av det pluralistiske samfunnet, at «alle» kan ytre seg fritt, organisere seg og aksjonere for egne synpunkter.

En av statsvitenskaps-professor Øyvind Østeruds kjennetegn ved et demokrati er at «det finnes ingen eliter eller særinteresser som monopoliserer den politiske makten»*. Men det er ikke det som kjennetegner den politiske situasjonen i Norge. Snarere tvert imot. Det oppskrytte pluralistiske demokratiet fungerer i praksis som et elitedemokrati der flertallets viktigste påvirkningsmåte, valg av styrende representanter i kommunestyre og Stortinget, settes til side hver eneste dag. Les mer

Sjöstedt i Vänstern: Jeg trenger knapt smuler, ikke en gang glansbilder

Konstr samtVi som fulgte partileder Jonas Sjöstedts innlegg på pressekonferansen i går, kan ikke være i tvil om hva som var budskapet hans til Stefan Löfven: Det er nesten ingenting som skal til for at vi stemmer ja til deg likevel.

Ingenting i teksten i den politiske avtalen mellom Sosial-demo-kraterna, Centern og Libe-ralerna vil Sjöstedt ha endra. Trass i at han omtaler den som den mest høyreorienterte som noen sosial-demokratisk regjering i Sverige skal styre etter. Ikke en gang setninga om at V skal holdes ute fra enhver politisk innflytelse i hele den inneværende riksdagsperioden ville Sjöstedt ha bort: «Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.» Bare at Löfven skulle si til han at dette ikke var noe å bry seg om. Les mer