Fører ord til handling? Nei.

Del:

Mye av den offentlige debatten dreier nå om hvilke ytringer som skal tillates eller «legitimeres», ikke diskusjonen for og imot hvilke ytringer som er de rette. De som vil innskrenke ytringsretten argumenterer med at «Ord er handling». Det er en uriktig påstand.

Første del i dag om påstanden Ord er handling, og i morgen om intellektuelles nye historiske rolle som spydspiss for redusert ytringsrett.

Alle som har levd en stund, med erfaringer fra familie, arbeidsforhold eller en frivillig organisasjon, veit at om det er noe som er sant, så er det at ord ikke fører til handling. Likevel er påstanden om at ord fører til handling blitt den viktigste påstanden for å innskrenke ytringsfriheten.

Etter Frps Ytterhorns uttalelse om lederen av 17. mai-komiteen i Oslo, skreiv Knut Arild Hareide få minutter seinere på sin Facebook-side:

«Så sier noen: Det er bare ord. Bare retorikk. Bare sosiale medier. 
Men vi vet bedre. 
Vi vet at ord er handling. 
Vi vet at ord gjør noe med oss – med de som settes i bås. 
Vi vet at ord endrer oss. Og at de endrer Norge. Kom ikke her og si at ord ikke betyr noe.»

Hareide om ord er handling
Fra Hareides Facebook-side 04.11.18

I lederartikkelen i Klassekampen dagen etter mandag 5. november, tok politisk redaktør Bjørgulv Braanen opp Hareides reaksjon. Braanen skreiv:

  • «En viktig bakgrunn for engasjementet er at Knut Arild Hareide var leder av Stortingets 22. juli-komité, som ble nedsatt etter terrorangrepet. Han vet at ord kan føre til handling.» (Min utheving).»

Leder i Tankesmia Agenda, Trygve Svensson, hevda i Morgenbladet 21.10.2018: «Mitt hovedpoeng er følgende: Ord er handling.» (Svenssons uthevinger).

Ord og ytringer fører ikke til handlinger

Men det er ingen slik dokumentert direkte sammenheng mellom ord og handling. Ikke privat i hverdagslivet, eller i samfunnsmessig sammenheng. Det overveldende flertallet av muslimer, nær hundre prosent av dem i Europa, planlegger ikke å drepe oss «vantro» — eller gjør det. Tross Koranens påbud om det. Heller ikke de kristne følger Bibelens påbud om dødsstraff for handlinger kristne ikke liker. Ord i religiøse skrifter teller for mange mer enn ord i samtaler og skrift.

Knut Arild Hareides politiske allierte i USA har sterke ord imot sjølbestemt abort, og angriper med våpen abortinstitutter og dreper leger som utfører abort. Er det Hareides og hans politiske meningsfellers ord som er årsak til disse drapene?

Breiviks terror som argument

Det er betydelig mange i Norge som ikke er enig i innvandringspolitikken, og de konsekvensene den har for norsk dagligliv, norsk politikk og norsk økonomi. Som det ikke sjeldent antydes og ofte sies rett ut mot mot disses synspunkter: «Til felles med Breiviks». Braanens leder 05.11.18 kan umulig forstås på annen måte enn at ord som  påstås å likne på Breiviks, er like ved å utløse samme vold og terror som Breivik utløste. Men det er ingen sammenheng mellom de svært mange uttalelsene som noen vil påstå likner på Breiviks, og at de orda har ført til terror tilsvarende Breiviks.

Vanskelig og lang prosess 

for å omsette ord til handling

Ord er ikke uten virkning. Men sjøl når de er sagt som en direkte oppfordring til handling, virker de ikke som ytreren ønsker. Sjøl den som erklærer seg enig i ord med oppfordring til handling, handler likevel ikke. Ord er bare starten i en lang usikker prosess. Som Rudolf Nilsen skreiv, ord er som løfter, men er kanskje ikke mer verdt enn skrift i sand. Mange ord over lang tid kan skape en oppfatning hos mange, som abortmotstandernes begrunnelser kan føre til drap av abortleger. Men det er bare enkeltindivider som dreper.

Argument for innskrenking

Påstanden Ord er handling er bare riktig når den er satt fram for å redusere retten til frie ytringer. Og det har alle de nevnte som påstår Ord er handling til felles. At de vil innskrenke den retten til frie ytringer vi har kjempa for i mer enn tusen år. Retten til ytringer viser klasseforskjell. Det er dem med formell og reell makt som vil innskrenke ytringsfriheten, til bare å gjelde ytringer som bygger opp om deres fortsatte makt.

Hvem og hvordan krava om redusert rett til frie ytringer settes fram, kommer i morgen.