Den vestlige imperialismens drøm om fredsprisen til Nato. Når tør de?

Del:

Hvert år 10. desember er en festdag for det politiske Norge, da bestemmer staten Norge hvem som skapte mest fred i verden det siste året. Med kongefamilien på første benk.

Nobelprisen 2018
Fra nettsida til Nobelkomiteen

Det er det offisielle politiske Norge som deler ut Nobels fredspris. Det er bare norske statsråder, stortingspolitikere og det ledende kommentariatet som tror at «Den Norske Nobelkomite» med politikere oppnevnt av Stortinget, ikke representerer det politiske Norge.

Amerikanske politikere og krigsforbrytere
Det politiske Norge bruker fredsprisen til å markere Norge internasjonalt, som en slags humanitær og særlig rettferdig domstol med kompetanse til å hedre verdens mest fredelige politikere — sett fra det politiske Norge. Amerikanske presidenter og politikere står særlig høyt i kurs for å få prisen. Du trenger ikke å ha gjort noe for å få den heller, som i tilfellet president Barack Obama. Komiteen er nok fortsatt fortvila over å ikke få kunne gitt prisen til Hillary Clinton som USAs første kvinnelige president. Etter amerikanske presidenter kommer krigsforbrytere som rett før nederlaget kapitulerer for å få fredsprisen. Som Henry Kissinger for å trekke konsekvensen av USAs nederlag i Vietnam og de Klerk for å tape kampen for raseskillet i Sør-Afrika. Samt de særegne norske illusjonene om upolitiske humanitære løsninger.

EU-kommisjonen
Fra EUs nettside

EU, som trøst for to tapte folkeavstemninger

Den største seieren for det politiske Norge var å gi fredsprisen til EU. Etter å ha plagdes med nederlag i to folkeavstemninger, fikk politikerne i Norge mulighet til å ta revansj over folket ved å gi prisen til EU. For påstanden om EUs betydning for freden i deler av Europa etter siste verdenskrig. Som at uten EU ville Frankrike og Vest-Tyskland, fortsatt redusert etter verdenskrigen og under kontroll av USA gjennom Nato, vært i krig med hverandre fra 1955. En helt utrolig politisk påstand. Og tross utmerkelsen fra Stortingets oppnevnte komite, så driver EU-kommisjonen nå en politikk som virkelig skjerper motsetningene både mellom europeiske stater og folk innen hver stat.

Når EU, så også Nato

Nato
Fra Natos nettside

Er først EU tildelt prisen, finnes det overhodet ingen grunn til at ikke også det grunnleggende fundamentet for norsk politikk, Nato, skal få fredsprisen. Ikke noe har gitt mer fred til Norge og Europa enn nettopp NATO, mener så og si alle stortingsrepresentantene. Den ikke-uttalte politiske forutsetninga for all norsk utenrikspolitikk er at uten Nato ville både Norge og Europa vært okkupert av Sovjet/Russland. Liten diskusjon og motstand er det i Norge om dette standpunktet. Men de skjønner, til og med Thorbjørn Jagland, at det ikke vil være det enkleste å virkeliggjøre sine innerste drømmer om fredsprisen til Nato.

Spørsmålet er bare, når mener de at verden er mottakelig for å samles om Nato som det viktigste fredstiltaket i Europa og hele verden?