Måned: desember 2018

Den intellektuelle eliten: «Bare ytringer vi godkjenner!»

Karl Marx
Fra wikipedia.no. En med uønska meninger, Preussen, utsatte han for sensur i tre ledd før han flykta.

Gjennom den historia vi kjenner til, er det de som har begynt å tenke nytt og annerledes som har bidratt til å bringe verden framover. De har begynt den lange prosessen fra ord til handling, svært sjeldent gjennomført. Karl Marx måtte flykte til London for å kunne skrive Kapitalen.

Nå er det de intellektuelle som går i spissen for å innskrenke ytringsfriheten og legitimere innskrenkinga ved å hindre legitimering av uønska ytringer. Fra universitetene i USA til Europa og Norge. Les mer

Fører ord til handling? Nei.

Mye av den offentlige debatten dreier nå om hvilke ytringer som skal tillates eller «legitimeres», ikke diskusjonen for og imot hvilke ytringer som er de rette. De som vil innskrenke ytringsretten argumenterer med at «Ord er handling». Det er en uriktig påstand.

Første del i dag om påstanden Ord er handling, og i morgen om intellektuelles nye historiske rolle som spydspiss for redusert ytringsrett. Les mer

Den vestlige imperialismens drøm om fredsprisen til Nato. Når tør de?

Hvert år 10. desember er en festdag for det politiske Norge, da bestemmer staten Norge hvem som skapte mest fred i verden det siste året. Med kongefamilien på første benk.

Nobelprisen 2018
Fra nettsida til Nobelkomiteen

Det er det offisielle politiske Norge som deler ut Nobels fredspris. Det er bare norske statsråder, stortingspolitikere og det ledende kommentariatet som tror at «Den Norske Nobelkomite» med politikere oppnevnt av Stortinget, ikke representerer det politiske Norge. Les mer