Måned: april 2018

Kampen mot «populismen» — en maktkamp der eliten kjemper for sin fortsatte dominans

Del 1:  Eliten frykter folket i valg

De etablerte politikerne, samfunnsdebattantene og mediene ble svært opptatt av det de mener er «uvesenet populismen» etter brexit og valget av Trump til president i USA. Både brexit og presidentvalget var et resultat av avgjørelser tatt av folk i valg. Et flertall av de innbyggerne som deltok i de to nevnte valgene bestemte noe annet enn de som har vært vant til å få vilja si ville. Les mer

Demoniseringa av Assad — nødvendig for krigen mot Syria

Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 19.4.2018, med en litt annen overskrift:

KK- Art om demonisering av AssadDen utenlandske invasjonen av Syria med de siste bombeangrepene fra USA, og vestmaktenes og nabostatens behov for å oppløse Syria, er helt avhengig av å demonisere Assad for å skape politisk støtte for krigshandlingene. Eller kanskje viktigere: å hindre en protestbevegelse mot krigen og alle bruddene på folkeretten. Brudd som forsvares både av statsminister Erna Solberg og opposisjonsleder Jonas G. Støre. Les mer