Måned: juli 2016

Dialog om høyere bygg på Ensjø?

Dialog om høyere byggFire boretts-lag/bolig-sameier har i dag dette innlegget på trykk i Dags-avisen: 

Kristian Kolberg er styreleder i foreningen for utbyggerne på Ensjø og representerer eieren av de største og mest sentrale ubebygde tomtene på Ensjø. Til Aftenposten uttalte han 2. juni i år at han ikke ville bygge boliger foreløpig, og at han ønsket å bygge høyere boliger enn vedtatt. Samtidig sa byutviklingsbyråden til Dagsavisen 1. juli i år at hun satser på «dialog» med tomteeierne for utbygging.
Les mer

Dagsrevyen: Boligprodusentenes mikrofonstativ

6032 nr 2 06.10.12Boligprodusentene i Norge er en av de mektigste interessegruppene i Norge. Men regnes neppe som en aktør med egne interesser, fordi de framstilles nærmest som noen uegennyttige hjelpere for bostedsløse. Særlig Dagsrevyens reportasjer bidrar til dette. I fjor høst fikk utbyggerne framstille seg med sin kritikk i Dagsrevyen, og det samme gjentok seg 8. juli i år. Det er utbyggernes myter for å underbygge deres egne økonomiske interesser som Dagsrevyens medarbeidere ukritisk videreformidler. Les mer