Måned: juni 2016

Ikke flyktninger, men uegna innvandrere

Forside rødt 2a_2016«tidsskriftet Rødt!» omtaler seg som et marxistisk tidsskrift, og redaktøren velges av partiet Rødts landsmøte.  Men fristilt fra partiets ledelse, hevdes det. Av redaktøren blei jeg blant flere, som innvandrings-entusiasten Olav Randen, spørt om skrive en artikkel om flyktninger og innvandrere, hvilket jeg gjorde. Her er, med redaktørens tillatelse, den artikkelen som står på trykk i det siste nummeret, nr 2A/2016, og som er på veg ut til abonnentene i disse dager:

Ikke som norske krigsflyktninger

Under siste verdenskrig flykta noen få nordmenn for å unngå en dødsdom eller for å slåss mot Nazi-Tyskland fra et annet land. Les mer