Politikkens viktigste verktøy er å tildekke det som faktisk skjer. Politikus vil dra til side det sceneteppet som skjuler det som utfoldes på den politiske scenen.