Drammen: Selges arvesølvet – elektritisitetsverket?

Den nye storkommunen Drammen som har innlemmet Nedre Eiker (Mjøndalen) og Svelvik i seg, har gjennom Drammen kommune hatt et eget elektrisitetsverk som har bidratt til mye godt i Drammen, særlig gangbrua Ypsilon. Men nå er de store kapitalstrømmene i gang. Agder e-verk vil sluke Drammen e-verk. Et flertall i formannskapet sa foreløpig nei — mot Ap. Partiene som i formannskapet sa nei, mangler én stemme på å få flertall i kommunestyret. Stemmer virkelig Rødt og SV for storkapitalen – salget til Agder?
Saka kommer opp på bystyremøtet i dag, som begynner kl 16.30 som sak nr 18. Møtet kan følges her.

 

94050094_10158052311005428_5805573011297796096_n
Foto: Elisabeth Frengen.

 

Dette innlegget står i Drammens Tidende i dag:

 

Jan Christensen: Nei til salg av arvesølvet

I Drammen gjorde et  formannskapsflertall av Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, nylig et overraskende vedtak.  De gikk imot at Glitre energi, Buskerudkommunenes eget kraftselskap, skulle bli slukt av det sju ganger større Agder Energi.  Partiene var bl.a. skeptiske til om sammenslåing ville gi gevinst, og ønsket ikke å selge «arvesølvet».

Saken skal opp til endelig kommunestyrebehandling på tirsdag.

Agder energi er kjent som pådriver for krafteksport til utlandet, bl.a. som deleier i den omstridte North Connect-kabelen. Underlagt Agder energi vil Glitre miste sin selvstendighet og bli et ledd i Agders ambisiøse eksportplaner og monopolisering.

Strømprisene i Europa er høyere enn her hjemme. Salg av norsk kraft til Europa vil derfor gi økt fortjeneste til eierne. Men med denne krafteksporten  tømmes også våre vannmagasinene fortere. 

Sånn at vi i regnfattige tider må importere dyrere strøm, lagd av kullkraft, fra kontinentet. Regninga for sånn fri strømflyt, er det du og jeg som må ta.  Det er også du og jeg som må finansiere flere utenlandskabler gjennom høyere elavgifter. 

Fortjenesten ved eksport derimot, de såkalte flaskehalsinntektene, pløyes inn i selskapet. Ikke for at du og jeg  skal komme i pluss, men snarere til kontorpalasser og kjempelønninger til enda flere direktører.

IMG_4332

Kalde Drammen trenger egen energi. Foto: OBB

Korona bekrefter helseskadelig kultur

FHI forskn rapport fødelandJo flere undersøkelser, jo klarere blir det at unnskyldninga for at innvandrere er mer smitta og betydelig mer innlagte enn nordmenn enn det andelen deres skulle tilsi, ikke på noen måte holder. Det er ikke sosiale forhold som gjør dem så mye mer sjuke enn nordmenn, det er deres helseskadelige sosiale kultur. Heller ikke norsk blandahvit strukturell rasisme, som er de mest taleføres ønskeforklaring. 

I Aftenposten i dag utdyper en gruppe forskere at det nå er enda klarere at overvekt av smitte og sjukdom ikke skyldes trangboddhet, yrke, alder og kjønn.  Les mer «Korona bekrefter helseskadelig kultur»

Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall

Arbeidernes internasjonale kampdag vil inneholde mange konkrete økonomiske krav, men også tilslørende paroler for å skjule den egentlige politikken til kampdagens arrangører. 1. mai i Norge står ikke i anti-imperialismens tegn tross våre utenlandske okkupasjonstropper og organisasjoner som hjelper til med okkupasjonen og glatter over Norges militære aggresjon. Norge er politisk ikke dominert av klassekamp, men av kultur- og moralspørsmål. Den økonomiske kampen kontrolleres av dem som har vært den avgjørende medspilleren til den økonomiske nyliberale revolusjonen: sosialdemokratiet.

Deler av forsida til Streeck
Utsnitt av forsida til Streeck: Daidalos 2013

Den tyske samfunnsforskeren Wolfgang Streeck har skrivi mye om den nyliberale kontrarevolusjonen, særlig i boka «Den utsatte krisa i den demokratiske kapitalismen» fra 2012 (Ikke oversatt til norsk, interessant nok). Sven Røgeberg skreiv i juli 2016 et sammendrag av boka til Wolfgang Streeck: «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall» i Vardøger 36. Sammendraget er langt, men veldig lærerikt både faktisk og ideologisk. Med både Røgebergs og Vardøgers tillatelse offentliggjøres det her. Sett av tid, og kos deg med sammendraget!

Gratulerer med dagen — god kampdag 1. mai!

Sven Røgeberg* sitt gode og lange sammendrag fra juli 2016 i Vardøger:
(Henvisning til Røgebergs noter med tall i parantes)

For den sosialdemokratiske venstresiden i Europa synker både valgoppslutningen og medlemstallene. I boken Gekaufte Zeit – die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (1) analyserer den tyske sosiologen Wolfgang Streeck tilbakegangen for sosialdemokratiet på bakgrunn av viktige endringer i de siste 40 årenes politiske økonomi. Les mer «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall»