NRK med falsk nyhet: Buss til Myrdal stasjon! Representativt for NRKs journalistikk

NRK- Buss til Myrdal
NRK tekst-tv

I dag har NRK opplyst om og fastholdt en samferdsels-sensasjon i Norge: Det går buss opp og ned de bratte svingene fra Myrdal stasjon til den ordinære kjørevegen i Flåmsdalen! Om vinteren!
Men det gjør det ikke. Jeg ringte NRK og fikk snakke med en journalist. NRK har ingen redaktør for tekst-tv. Jeg fortalte journalisten kl 14.56 at det var usannsynlig at det kunne gå buss i den bratte bakken med de 21 svingene, særlig ikke om vinteren. Jeg spurte han om han hadde vært i bakken ned fra Myrdal stasjon, dialekten hans minte om trøndersk, og det hadde han ikke. Men dette hadde NRK fått fra Vy, så det var det ingen grunn til å tvile på, sa vedkommende NRK-journalist. Tradisjonen som mikrofonstativ er godt innarbeida i NRK!

Av Ove Bengt Berg

Men her må jeg gripe inn og forsvare NRK: De er ikke mikrofonstativ i denne saka! For Vy har ikke opplyst om det som NRK påstår. Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy Tog skreiv i en epost til meg kl 15.13 etter at jeg hadde spurt om det:

Scholz om Myrdal

NRK får beskjed om denne feilen, jeg legger det ut på twitter kl 15.32 med tagging av nrk. Kl 21.13.13 var den tåpelige opplysninga fortsatt på tekst-tv.

En bagatell, men et representativt eksempel på NRKs arrogante ufeilbarlighet
Dette er ikke en veldig viktig sak. Den er en av svært mange nyheter som NRK fortalte om i dag. Men en bitte liten bloddråpe fra en finger er helt lik de øvrige 5-6 liter blod vi alle har i kroppen vår. Det finnes samfunnsforskere som hevder at enkelttilfeller kan være representative for helheten; eksemplets representativitet. Og det er ikke vanskelig å finne tilsvarende eksempler på NRKs bevisste feilinformasjoner. I går påstod programlederen av Kveldsnytt at et borettslag hadde gått til sak mot «en beboer fordi han ville røyke i egen stue». Det er jo vrøvl, helt feil, og i strid med det NRK lokalt hevder. Borettslaget har gått til sak mot en beboer fordi beboerne blir plaga av røykinga hans i leilighetene sine og i fellesområdet. Det er jo noe helt annet, sjøl om ikke borettslaget har noen bedre sak av den grunn. Men Kveldsnytt måtte vri saka for å forsvare dens plass i sendinga, i samsvar med den viktigste pressemyten av alle utenom at de mektige alltid har rett: enkeltindividet har alltid rett, fellesskapet aldri. Det er lett å minnes hvordan Dagsrevyen med vitende og vilje vrei en dom mot ei mor for alvorlige overgrep mot dattera si (solgte henne til prostitusjon bl a), til å gjøre mora til et justisoffer som minoritetskvinne.

NRK er og blir «den eneste mulige politikken»s viktigste representant. Det gjelder i store internasjonale spørsmål som Nato, EU og EØS, og bombinga av Libya og Norges krigsstøtte mot Syria. Som NRK ivrig støtta USAs krig med bombing av Vietnam — uten motforestillinger. Som nasjonalt politisk fundament: Den påstått store politiske forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Påstanden om buss til og fra Myrdal stasjon, ved siden av Flåmsbana, passer inn i de nye politiske retningslinjene for NRK når det gjelder «klima»; været i tretti års perioder. I dette spørsmålet har NRK vedtatt strenge politiske retningslinjer for medievirksomheten sin:

Rådende klimaforskning viser at menneskeskapte klimaendringer finner sted. NRK er faktaorienterte og legger dette til grunn for dekningen sin.
De viktige debattene i samfunnet dreier seg nå om hvordan man skal tilpasse seg eller dempe oppvarmingen. Vår dekning bør primært handle om hvordan det handles, ikke om det skal handles.
Vær oppmerksom på den falske balansen: NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klimavitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene. Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er. Samtidig må vi også stille relevante motspørsmål til alle (andre) som kommer med påstander i klimadebatten.

Disse retningslinjene skiller seg egentlig ikke ut fra praksisen i andre politiske spørsmål som til EU- og EØS-lojalitet, men der er krava  ikke offentliggjort. Kritikk avviser NRK ofte med at motforestillinger kommer i en annen sak. Men ikke her.

Disse gjennomgående bevisste politiske vinklingene og arrogansen om påstanden om buss mellom Flåm og Myrdal, reiser spørsmål om hvorfor vi skal måtte betale for å få disse synspunktene om «den eneste mulige politikken», når alle de andre mediene likevel kommer med de samme? Det er da mange nok med penger til overs som kan betale for denne ensidige høyrepropagandaen?

«Bussvegen»
Her er vegen om sommeren som NRK påstår det at det går buss for tog: Ved siden av Flåmsbana. Ikke hvem som helst tør sykle fort ned her. Hadde andre med et annet politisk syn gjort en sånn feil, hadde garantert faktisk.no kommet løpende og skrivi «Se, sånn er de useriøse med falske nyheter».

Hårnålsvingene fra Myrdal
Fra nettsida om Flåm. Her kjører Vy store busser nå, vinterstid! I følge NRK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny E18 eller grønt samferdselsskifte? —Hareide følger opp Frp: Flere biler til Oslo — Velger Støre ny E18 framfor partilederjobben?

Aftenposten 23.05.2017
Aftenposten 23.05.2017

Den mangeårige spede motstanden mot å utvide E18 vestfra for at flere biler fra Asker og Bærum kan få kjøre privatbil inn og ut av Oslo, fikk sitt oppsving med Ap-, SV- og MDG-byrådets motstand og særlig det nye fylket Vikens motstand. Solberg-regjeringa har satsa hardt for denne nye utbygginga, med full støtte fra Støres stortingsgruppe. Hareide fortsetter uten å nøle for å øke antall privatbiler inn til Oslo.

Økt tilrettelegging for økt bilbruk

Ny E18
Illustrasjon fra Statens vegvesen

Tilrettelegging av muligheten for flere til å kunne kjøre bil fra Asker og Bærum til Oslo, er bare helt meningsløse. Det er snakk om minst åtte felt for bilkjøring. Dette er det mest tydelige eksempelet på at det omtalte «Grønne skiftet» bare er floskler. Det er ikke nødvendig denne gang å gå inn på detaljene og detaljert tilbakevise dem. Hittil i historia har det ikke vært mulig noe sted i verden å fjerne køene ved å gjøre hovedvegene breiere. For enhver ledig plass på motorvegene blir fylt opp med en bil. Køene på vegene som dagens på E18 er det mest bilreduserende midlet som finnes. Bilene står stille i langt over 23 timer i døgnet, og så snart det blir ledig plass på vegen, tas en ny bil ut av garasjen til det igjen blir kø. Og nytt krav om utvida veg.

Av Ove Bengt Berg

CCI13022020_3
Los Angeles: Idealet? Fra ANT.

Hareide helt enig med Frps bilpolitikk
E18-utbygginga er først og fremst en svært viktig politisk miljøsak. Hareide kunne ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet, men samferdselspolitikken til Frp er helt ok for han. Også Frps mest miljøskadelige politikk. I stedet for økt tilrettelegging av muligheten til å kjøre bil inntil Oslo — for de mest velstående i landet og de som kjører mest bil av alle i Norge — kan Hareide og alle hans meningsfeller som ikke kan få snakka nok om klima og det grønne skiftet, foreslå andre miljøpolitiske tiltak:

  • Reduser reiseavstanden fra bolig til arbeidsplass
   Hvorfor skal det være så mange kontorarbeidsplasser i Oslo, i vår digitale verden, når så mange bor i Asker og Bærum? Det er på tide både med etableringsstopp og reduksjon av arbeidsplasser i Oslo. Flere arbeidsplasser må flyttes til Asker og Bærum.
  • Kollektivtilbudet er for dårlig, særlig kvaliteten. 
  • E18-utvidelsen er et svarteperspill: Rikingene i Asker og Bærum vil flytte søpla (veiarealer, vegstøy, boligslum) fra sine vakre villahager til Oslos trange gater. Hareide studerer nok Bibelen nøye så han veit hva som er viktig: Den som har, skal få mer.
  • Et viktig økonomisk insentiv er å gjeninnføre de gamle skattereglene om at en ikke kan trekke fra utgifter til bilkjøring til jobb, bare for kollektivreiser. MDG har ikke dette kravet med i sin skattepolitikk, så de er for å belønne bilkjøring til jobb. (Dette forslaget har jeg nevnt for MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad for noen år sida)

El-bil-satsinga
Det viktigste ved elbilsatsinga er en voldsom politisk offensiv for fortsatt å satse på privatbilismen. Elbilen er en nullitet for det som omtales som «et bedret klima», og betyr like mye svevestøy som fra en annen bil. Å frakte en person i ett tonn, for Tesla to tonn, krever enorme arealer foran og etter bilen, jo mer jo høyere farta er.

CCI13022020_4
Elbilens arealkrav. Fra ANT.

Bilismen har langt større problemer enn bare eksos. Bilismen er enormt arealkrevende, den er veldig dyr for samfunnet, den hindrer framkommelighet og skaper slum der vegene går. Elbilen endrer ikke noe som helst av dette.

 

CCI13022020_5
Fra Zürichs transportkontor, lagt fram i 1991. Forholda er de samme i dag.


Satser Støre partilederjobben for ny E18?

Det har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet på Stortinget, under ledelse av Holmenkollåsens store sønn Jonas Gahr Støre, å tvinge på Oslo retten til rikingene fra Asker og Bærum å kjøre bilene sine inn i Oslo. Og dermed kjøre over byrådet i Oslo leda av Aps tidligere partisekretær Raymond Johansen. Nå har Støre etter Vikens nei til å stå ved lånefinansieringa, stilt Aps kamp for regjeringa Solbergs knallharde kamp for økninga av bilene inn til Oslo foreløpig i bero.

 

CCI13022020_2
Solbergs E18-slange kommer til Oslo, med Støre som sidesjåfør? Fra en brosjyre fra ANT 1992.

Men kommer han til å bøye seg for krava fra byrådet i Oslo, eller fortsette sin langvarige politiske linje med å slutte opp om alle Solberg-regjeringas høyreorienterte reformer? Politisk strid og konflikt ligger ikke for den sprenglærde Støre — sprenglærd i politikk som den beste eleven på Frankrikes eliteuniversitet. Som statsviter, tidligere statssekretær for statsminister Brundtland, Arne Strand, skriver i Dagsavisen i dag: «Det er overraskende at Stortingets største parti ikke klarer å markere seg bedre i de viktige debattene. Ap er tydeligvis best på programarbeid. Partiet bør legge vekk papirarbeidet og komme seg ut av kontorene.» For å brøyte veg for flere biler vestfra inn til Oslo?

 

I spørsmålet om E18 kolliderer Støre med den eneste reelle utfordreren til Støre som partileder og statsministerkandidat. Kan Støre overleve ved sammen med Høyre-regjeringa å overkjøre Oslo-byrådet leda av Ap for en anti-miljøsak? Snur han eller forbereder han i praksis en fratreden som partileder til fordel for Raymond Johansen?

Irland og Tyskland: Mer opprør – mer spedalskisering (kriminalisering) «Du får’ke leke mer i våres gård»

Valget i Tyskland i september i fjor omtalte politikus.no som «Tysk valg: Et opprør, som ellers i Europa.» Det blei etterfulgt av valget til EU-parlamentet som blei et knusende nederlag for de venstreorienterte. Wolfgang Streeck, til og med sitert i Klassekampen, mente at det er feil å erklære den nye nasjonalistiske høyresida som en trussel mot demokratiet, og å sette likhetstegn mellom «kamp mot populismen» som om det «er vår tids versjon av mellomkrigstidens kamp mot fascister.» Politikus skreiv om dette i artikkelen EU-valget: Venstresidas nederlag — hvorfor?

Øyvind Østerud fulgte opp med at det norske kommunevalget i 2019 inngikk i å være en del av europeisk krise, norsk skjelv.

NRK brukte faktisk betegnelsen politisk jordskjelv om resultatet av valget i Irland sist lørdag.  Sinn Fein økte sin oppslutning med 13 mandater til 37 på venstreorienterte krav. Til de tallrike akademikernes og journalistenes skuffelse fikk dette partiet framgang på tross at dette politiske sjiktet utstøter Sinn Fein som et «nasjonalistisk» parti. «Nasjonalisme» er for dette sjiktet hakket før fascisme, om det ikke alt er det, og nær nazisme.

Spedalskisering (kriminalisering)
Det som er interessant i Irland, er at to like store høyre-sentrum-partier som har skifta på makta, begge sier at det nest største partiet, Sinn Fein, «Det skal vi ikke ha noe med å gjøre.» Det går igjen fra Sverige (ikke ha noe med Sverigedemokratene å gjøre). I Frankrike gjelder det Le Pen, og i Tyskland er både Alternativ für Deutschland (AfD), like stor oppslutning som sosialdemokratene SPD, og Die Linke (etterfølgerparti fra DDR), utstøtt i dette kriminelle mørket. Som partier det er kriminelt å samarbeide med. Konsekvensen er som i Sverige, det blir svært vanskelig å danne regjering. Dette tar lang tid, og flere valg. Politikerforakten øker, naturlig nok.

Valfmåling tyskl febr
Ard.de text-tv 11.02.2020

I Tyskland blei i en delstatsforsamling nettopp en fra det økonomisk høyreekstreme partiet FDP, EU-kommisjonens mest konsekvente støttespiller, valgt med stemmer både fra Merkels parti CDU og stemmene fra AfD. Fordi han ble valgt med stemmene til AfD og noen i CDU, førte det til at partilederen i CDU for hele Tyskland måtte gå av, og det blir nyvalg. Som CDU og sosialdemokratene sier: Det skal aldri samarbeides verken med Die Linke eller AfD!

Tuppen og Lillemor: Du får’ke leke mer i våres gård*
Dette er faktisk de dominerende politiske partienes viktigste budskap i hele Europa. Noen stemples som kriminelle fordi de er uenig med «oss». Sjøl leverer de: Lavere lønninger, mer rikdom for de rikeste og større arbeidsledighet. Og så sutrer de i sinne: «Så straffes vi med manglende oppslutning? Det finner vi oss ikke i!» Som når tjuven roper stopp tjuven!

De tradisjonelle dominerende partiene i sentrum, både det tradisjonelle høyre og sosialdemokratene, går ikke i seg sjøl. De endrer ikke politikk. De bare kjører på med mer ukontrollert markedsøkonomi og imperialistiske krigseventyr. De prøver ikke å få gjennom noe av sitt gjennom politisk samarbeid, ofte kalt politisk håndverk. Nei, de prioriterer kriminalisering av de spedalske: Dere får´ke leke mer i våres gård!

Hovedstrømspolitikerne, karrieristene i sosialdemokratenes partier og i de gamle høyrepartiene, abdiserer fra politikken og arbeidet for politiske resultater. Deres mål er også et arbeid i de internasjonale konsernene og globale organisasjoner. Deres arbeid fører økt splitting i samfunnet, enda deres viktigste tilslørende politiske budskap påståes å være imot samfunnsplitting. Økt splitting i kampen mot samfunnssplitting — utrolig nok.

Denne splittende politikken skaper ikke en lys framtid for dem. De kommer heller ikke til å skjønne det. For deres makt løper ut av et gevær basert på mediekontroll — enn så lenge. Brexit og Trump, Sverige, Irland, Frankrike og Tyskland: Tar de poenget? Nei.

 

*Originaltekst: Philip Wingate, oversatt til norsk: Vilhelm Dybwad(1863–1950). Framført første gang på norsk av Bokken Lasson i 1912, og sunget på nytt av Wenche Myhre i 1967/-68.