Ap følger lojalt den nyliberale politikken

Under Arbeiderpartiets landsmøte passer det svært godt å konkretisere prinsippene i den politikken Arbeiderpartiet står for. Aps leder Jonas Gahr Støre var stabsleder for gjennomføringa av den ekstreme høyrepolitikken Jens Stoltenberg satte i gang med i mars 2000 med pensjonsnedskjæringer og innføring av statlig virksomhet som kapitalistiske konserner. Det er organisatorisk umulig for Ap å snu denne politikken, full av ledende medlemmer som bare er ute etter å bruke medlemskapet til å sikre seg godt lønna stillinger. Aps velgeroppslutning, tross sterkt synkende, baserer seg på illusjonen om Ap som et politisk alternativ til Høyre. Særlig nyttig er det å lese Sven Røgebergs artikkel i Vardøger 26. Derfor passer det å gjengi et innlegg på politikus fra 12.11.20:


Over hele Europa taper sosialdemokratene oppslutning. Sosialdemokratene vender seg bort fra arbeiderklassen og de lavest lønte, og over til de mer velstående og velutdanna. Den arbeidende klassen har ingen rolle i partiet, og partimedlemskap er bare en karriereplattform til landets best lønna og politisk ledende stillinger. Sosialdemokratiets fall henger sammen med den nyliberale kontrarevolusjonen fra slutten av 1960-tallet, og sosialdemokratenes tilslutning til denne nyliberalistiske politikken.

Les mer «Ap følger lojalt den nyliberale politikken»

Aps landsmøte: Har sosialdemokratisk politikk noen framtid?

Med utgangspunkt i en blogg fra Institutt for statsvitenskap ved UiO skreiv jeg 7. april 2011 et blogginnlegg. Det passer å gjengi den nå under Arbeiderpartiets landsmøte. Det er en litt teoretisk artikkel, men forsøkt konkretisert av oss som deltar i debatten. I morgen kommer en mer konkret artikkel om sosialdemokratiet og Arbeiderpartiets aktive rolle i det nyliberale skiftet i Norge og i Europa. Først denne:

Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har oppretta en blogg, Ta politika: Analyse av aktuell politikk.  Den 30. mars har stipendiat Øivind Bratberg et innlegg med overskriften Sosialdemokratiet: nytenkning på ny.Han stiller spørsmålet: «Europeisk politikk preges i dag av ledere som Merkel, Sarkozy, Cameron og Berlusconi. De sosialdemokratiske partiene har lite å stille opp med. Selv i sin gamle høyborg Sverige, ble en senterhøyre koalisjon gjenvalgt i fjor. Hva er det blitt av sosialdemokraters evne og vilje til regjeringsmakt?» Og viser til at det finnes et mer optimistisk syn på sosialdemokratiets framtid, fordi finanskrisa kanskje har vist at «frie kapitalkrefter likevel ikke er eneste farbare vei»:

Les mer «Aps landsmøte: Har sosialdemokratisk politikk noen framtid?»

SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep

Med Hans Ebbings innlegg i Klassekampen om SVs og Rødts holdning til Libya-krigen 8. april, ser det ut som om debatten mellom han og Arnljot Ask fra Rødt ebber ut. Ebbings siste innlegg i Klassekampen gjengis her. 
Ebbing har reist en viktig debatt. Muligens har Ask rett i at Ebbing var ute etter å forsvare SV-ledelsen mot kritikk ved å peke på Rødts egen holdning i starten som ikke bare var krigshissersk, men en naiv støtte til imperialistisk overgrep.
Sjøl om Rødt korrigerte uttalelsen sin fra 10. mars 2011 etter en ukes tid uttrykker den likevel interne uenigheter og ryggmarksreflekser innad i Rødt som også viser seg i holdninga til det vestlige angrepet på Syria. Verken Rødt eller SV ser på imperialisme og krigsfare som et viktig politikkområde. Som åpenbart heller ikke deres velgere og sympatisører gjør. De organiserer og mobiliserer ikke for anti-imperialistisk kamp. Rødt og SV slutter opp om begrunnelsen for de vestlige invasjonene, at det alltid dreier seg om et humanitært rettferdig menneskerettighetsopprør mot en «despot» eller «tyrann». Det er bare dem som står i veien for vestlige økonomiske interesser som blir utnevnt til «despoter». Å godta en sånn begrunnelse viser at SV og Rødt  ikke har noen anti-imperialistisk politikk.
Les mer «SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep»