Høye strømpriser: Ikke pga krigen eller tørke, men fordi vi må kjøpe til europeisk pris

Motstanden mot de høye strømprisene stiger i takt med at bortforklaringene for årsakene til prisstigninga viser seg å være usanne. Bevisst usanne mot bedre vitende. Regjeringa trenger hjelp, og Erna Solberg og de tyngste mediene kommer løpende støttende til.
NRK påstår, sjøl mot bedre vitende, at årsaken til tomme dammer er tørke og ikke fordi vannmagasinene målretta er tømt. Så skjønte også VG at Støre trengte hjelp mot forslaget om makspris. Astrid Meland skreiv en forsvarstale i innlegget 11. august at «Makspris er ikke løsningen». Om hvor farlig lav strømpris var for det norske samfunnet. Meland skriver som om verden starta i 2021.
«Det med strømprisene er ikke vanskelig. Det er faktisk veldig enkelt», som Aslak Sira Myhre skriver i Dagsavisen. Myhre viser til det som Rødt, Øystein Stray Spetalen, fagforeninger og Ap-nestoren Finn Lied sa når utenlandskablene skulle etableres: «Utenlandskabler i kombinasjon med marked vil gi europeiske strømpriser i Norge, og vil gjøre at vi mister kontroll med krafta vår». Av alle sa faktisk Jens Stoltenberg på NHOS årskonferanse i 2013 om utenlandskabler: «Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og den kraftkrevende industrien.» Les mer «Høye strømpriser: Ikke pga krigen eller tørke, men fordi vi må kjøpe til europeisk pris»

Northern Light: Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU

I en kommentar på derimot.no til intervjuet med Jonas Gahr Støre, hadde signaturen Northern Light en fyldig kommentar til regjeringas aktive holdning til å skjule at vannkraftressusen vår og og prisene på strømmen er overlatt til EU å bestemme. Kommentaren gjengis derfor her.
Red.
Les mer «Northern Light: Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU»

Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!

Det er et politisk press mot de høye strømprisene, den høye strømeksporten og de tomme vannbassengene. Regjeringa, egentlig først og fremst EU-partiene Ap, Høyre, Venstre og MDG er opptatt av hvordan vri seg unna uten å unngå Acer og å kutte utenlandskablene. For det det dreier seg om er å ta tilbake nasjonal kontroll av strømressursene. Men det er samtidig det Ap, Høyre, Venstre og MDG er mest imot. De vil alle at EU skal kontrollere tilgang og prisene på den norske strømmen.
Tiltak for subsidier for høye strømpriser er bare overflatisk pynt for å kjøpe seg tid og beholde og skjule hva som er hovedformålet, at EU skal styre forbruket og prisene i Norge. Nå er det veldig motvind for politikken til Jonas, Erna og kompani. Nå er de svekka, og da bør sjansen til å gå til nødvendige grunnleggende endringer brukes. Den viktigste kampen nå er politisk, om de skal slippe unna med den viktige undergravinga av Norges interesser.

IMG_1521
Statue av Marcus Thrane, Drammen. Foto: Politikus

Les mer «Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!»

Eksklusivt: Støre om strømprisene: EU tar ikke telefonen, og da kan ikke jeg gjøre noe!

I dag kan Politikus presentere et eget intervju* med statsministeren. Og som alle som har fått den ekstraordinære tillatelsen til å intervjue Jonas Gahr Støre, begynner vi med å forsikre han om at vi er han evig takknemlig og beundrende for alt han har gjort og vil fortsette med. Sånn ivaretar vi og presiserer vår kritiske fagetikk. Nederst mer om hvor og når intervjuet ble gjennomført. Les mer «Eksklusivt: Støre om strømprisene: EU tar ikke telefonen, og da kan ikke jeg gjøre noe!»

USA provoserer Kina: Tre ulike syn

Amerikanske politikere vil skjerpe tonen overfor Kina. Enda så mye de avskyr Trump, kjøper de mesteparten av hans politikk, akkurat som de europeiske lederne. Leder av representantenes hus i USA (underhuset), Nancy Pelosi, en Vestens helt, hun som i Kongressen stod bak Trump og i «sivilisert demokratisk tradisjon» reiv i stykker heftet med statsbudsjettet bak ryggen på Trump da han presenterte budsjettet, markerte seg denne uka med et besøk på Kinas øy Taiwan for å markere sin støtte til Taiwans uavhengighet.
Da blei diskusjonen, går Kina til angrep og innlemmer Taiwan militært?
Kinakjenner Torbjørn Færøvik viser til den kinesiske kulturen med å ta tida til hjelp, sitte stille og la motparten gå mot tap for egen innsats.
Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Prio, peker på at USA har sine styrker spredd over hele verden i mange konflikter, og ikke kan hamle opp med Kina før de trekker seg fra alle andre konflikter og samler alt de har mot Kina.
Pål Steigan minner om at Taiwan er et eksistensielt spørsmål for Kina, men ikke for USA. Og heller enn å ha svekka Kina, Vestens fabrikk, har Pelosi styrka oppslutninga om den kinesiske ledelsen og styrka alliansen mellom Moskva og Beijing. Les mer «USA provoserer Kina: Tre ulike syn»

Strømprisene: Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»

Strømprisen viser regjeringas handlingslammelse, men først og fremst regjeringas politikk: Det er at det er viktigere å få solgt mest mulig til utlandet framfor å sørge for at Norges viktigste nasjonale ressurs beholdes til bruk i vårt eget land — til produksjonspris. Å prioritere EU foran Norge er sjølsagt for Arbeiderpartiet, det er partiets hovedsak å ikke ivareta norske interesser. At Senterpartiet er med på dette, bekrefter at partiet er et holdningsløst parti som bare er opptatt av politiske posisjoner — ikke av politikk.
Tidligere Arbeiderpartipolitiker Stein Lier Hansen har som NHO-direktør gått ut og krevd lavere strømpris for industrien. I Aftenposten 3. august følger tidligere LO-leder Roar Flåthen opp og krever at «Vi må få styring på denne galskapen». Regjeringa har ansvaret, og tar ikke alvoret i strømkrisen inn over seg».

13E3EC5C-E594-4044-8481-691518755E9C_1_201_a
Skjermdump fra Aftenpostens e-avis 03.08.22

Les mer «Strømprisene: Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»»

Einar Gelius: La oss snakke ærlig om islam

Hovedprinsippet er at det er den som utfører en handling som er ansvarlig for den. Når det dreier seg om politiske handlinger, særlig drap og terror, er det annerledes. Etter den ledende oppfatninga er ansvaret for drap og terror utført av påståtte høyreorienterte ikke bare personen, men meningene til alle som det forsøkes å klistre samme meninga til. Men er terroren derimot utført av personer strekt prega av muslimsk tro og kultur, etter den dominerende tenkemåten, så hevder de samme at den muslimsk prega ideologien overhodet ingenting har å gjøre med terrorhandlinga. Da omtales drapspersonene konsekvent bare som psykisk sjuke.
Dette viser seg også i det som Politiets sikkerhetstjeneste ser på som en terrorhandling, den i Oslo i juni år. Drapsmannen er bare psykisk sjuk. Så skjedde det noe oppsiktsvekkende et stykke ut i den debatten. 22. juli — 11 års dagen for terroren på Utøya — oppfordra statsminister Jonas Gahr Støre «de moderate muslimene, det store flertallet i muslimske miljøer – og [ba] dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, igjen; snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere». Nærmest et «politisk linjeskift»: Nå gjelder det likhet i forklaringa for begge typer terror; en ny situasjon. Det reagerte de muslimske lederne sterkt på. Muslimske terrorister kan overhodet ikke knyttes til islam. Det blei det debatt om. Som bør fortsette.
Einar Gelius, prest og forfatter med bakgrunn også som statssekretær i en Stoltenberg-regjering, har engasjert seg i debatt om både innvandring og med gjennomgang av den muslimske ideologien. Og gitt ut bok om den religionen. 30. juli hadde han et innlegg i danske deleide Nettavisen.no med overskrift La oss snakke ærlig om islam. Med hans velvillige tillatelse gjengis innlegget hans her. Les mer «Einar Gelius: La oss snakke ærlig om islam»

«Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» 

E5E26234-B8A6-4F77-8D6A-04F4D4680056_1_201_a
Skjermdump av DNs leder (betalingsmur)

21. juli i hadde Dagens Næringsliv en leder der Nato-sjef Jens Stoltenberg blei omtalt «igjen som en leder av internasjonalt kaliber», og en som vi bør lytte til. Den lederen reagerte Jan Christensen, Drammen, på og skreiv et innlegg med denne følgeteksten: «Jeg ser ser til min undring at Dagens Næringsliv velger å rose Jens Stoltenberg opp i skyene. DN 21.7. Hadde jeg vært lederskribent, ville mine konklusjoner snarere vært motsatt. Med DN som del av «den frie presse», håper jeg at innlegget under kan få snarlig plass i avisa.»
Christensens innlegg blei avvist, også en kortere mildere versjon. Debattredaktøren opplyste i svaret til Christensen at Dagens Næringsliv «setter bare på trykk saklige innlegg som argumenterer godt for sine synspunkter».
For at innlegget ikke skal bli liggende i DNs digitale søppelkasse, legges det her ut med Christensens tillatelse. Så kan flere vurdere hvor saklig det er og hvor godt han argumenterer for sitt syn.

Red., politikus.

Les mer ««Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» «

Medieskandale eller normalen?

Er det en medieskandale at TV2 ikke ville gjøre kjent et forhold mellom en av sine ledende journalister og Arfan Bhatti, og at TV2 heller ikke ville opplyse at denne tidligere kjæresten blei arrestert med kniv sammen med terroristen kort tid før? Eller er det normalen? TV2-sjefen fastholder til og med at denne journalisten på TV2s-vegne kan behandle alle saker som Bhatti er en aktør i.
Heldigvis finnes det «illojale» medier som ødelegger samholdet i medieflokken. NRK-skandalen med den dømte minoritetsmora som sendte dattera i prostitusjon er vel fortsatt det groveste utslaget av bevisst ideologisk fordreining av fakta.
TV2 får norsk statsstøtte, men er fullstendig eid av danske Egmont, en av Nordens rikeste mediekonserner. Redaktøren for Egmonts norske filial støtter at journalister som er part i ei sak kan behandle saker de er en part i. Hvordan er det mulig at han kan beholde jobben? 
Les mer «Medieskandale eller normalen?»

Russland: Europas energikrise et resultat av egen politikk

I den danske avisa Politiken har Russlands ambassadør til Danmark 16.07.2022 fått på trykk et innlegg om Russlands syn på energikrisa. En kan ikke se bort fra at dette kan være, eller bli, et innlegg som flere av Russlands ambassadører prøver å få på trykk i de europeiske landa de er utplassert til. Som Russlands bidrag i mediekrigen med betydning for den militære kampen.
Etter søking på internett kommer det ikke opp oppslag om at noen norske medier har trykt dette innlegget. Som en hjelp til norske medier som er statsstøtta og for å bidra til mangfold, gjengir politikus.no her deler av det russiske innlegget som danske Politiken kom til å kunne trykke. Med motforestillinger fra en kommentator i Viljnus. Les mer «Russland: Europas energikrise et resultat av egen politikk»

Folkestyrets tid over? «Offentlig eid» — uten demokratisk innflytelse

Tilhengerne av den økende krafteksporten fra Sør-Norge til Europa, håner motstanderne av denne krafteksporten og minner om at elektrisitetsverkene er offentlig eid når de unnskylder eksporten og de derfor høye prisene. De har rett i at e-verkene er offentlig eid, det vil si hele det norske folkets eiendom gjennom kommunale og fylkeskommunale organer. Men innbyggerne har null innflytelse på hva de folkevalgte i disse styrene bestemmer. De folkevalgte styrene bryr seg overhodet ikke om interessene til dem de representerer. I innlegget «Det pluralistiske demokratiet» er dette utdypa.
Strømeksporten og de høye prisene er nok et eksempel på det demokratiske underskuddet i Norge. De styrende gjør hva de vil ut fra den blankofullmakten de får hvert fjerde år, og blir eventuelt etterfulgt av noen som kloner den samme politikken.
På Facebook skreiv Arne Birger Heli et innlegg på sida si der han stilte spørsmål om «den demokratiske æra er over». Et betimelig spørsmål som er gjengitt her.  Les mer «Folkestyrets tid over? «Offentlig eid» — uten demokratisk innflytelse»

Viktig journalistisk mål: Ja, jeg er lojal mot makta

Det er sjeldent at journalister klart avslører sin ukritiske maktunderdanighet. Sånn som statens NRK-journalist Philippe Bédos Ulvin gjorde i oppsummeringa av det franske valget av nasjonalforsamlinga 20. juni.
Ulvin skreiv at «Ytre høyre-partiet Nasjonal samling er nå landets største parti, med 89 av 577 seter. Aldri har partiet, som ble delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger, fått så mange representanter.»
Hvor relevant er det å framheve det med «delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger»? Var det avgjørende for årets valgresultat? Åpenbart ikke. Og er det faktisk tilfellet at partiet blei grunnlagt, «delvis», av nyfascister? Verken wikipedia eller Store norske leksikon hevder det.
Andre med god kjennskap til fransk politikk, sier at Macrons politikk er at han «stjal» Le Pens sosiale politikk etter gjenvalget som president. Da skulle vel Ulvin mene at Macron støtter fascister?
Det er sjølsagt ikke tvil om hva som er Ulvins hensikt med den innskutte setninga, nemlig å signalisere at han har de aksepterte politiske meningene som er helt nødvendige til å kunne gjøre mediekarriere. Ulvin er overhodet ikke på de utstøttes side, som ingen gode etablerte journalister er. Kjente og viktige meningskontrollører som norgeshistoriens mest markedsførte malersvenn, Jonas Bals, og hans utallige statsfinansierte meningsfeller i mediene og det humanitærpolitiske komplekset er det viktig å vise underdanighet overfor.
Ulvins bisetning som han fant nødvendig å bruke, er et signal om at han er absolutt lojal — og ukritisk. Som en som vil fram i verden.
Les mer «Viktig journalistisk mål: Ja, jeg er lojal mot makta»

PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig

«Vi har kanskje vurdert feil», sa fungerende PST-sjef Roger Berg til VG 25.06.2022 om at drapsmannen i Oslo 24.06.2022 slapp overvåking i forrige måned. Den største feilen gjorde avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han 16. mai i år graderte ned faren for islamsk terror, og opp faren for høyreekstrem hvit terror. Det er i samsvar med de politiske fordommene Sjøvold har hatt med seg fra Oslo politikammer, og i samsvar med de politiske oppfatningene til det dominerende politiske komplekset som er besatt av antirasisme. Hatkriminalitet står høyt på lista hos Oslo politikammer, ikke hverdagskriminalitet som tømmer kjellerbodene på østkanten i Oslo.
Den avgåtte PST-sjefen kom i sin forhåndsrapport for 2022 opp med et helt nytt og udefinert internasjonalt overvåkingskriterium: antistatlig. Det lukter brunsvidd av begrepet «antistatlig». Kommer det fra Mossad eller CIA? Les mer «PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig»

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Terrorens dødelig skudd er igjen løsna i Oslo. Gjerningsmann og ofre gjorde at debattens portvakter måtte ta betenkningstid om årsak og skyld. Før en kunne lande på det trygge vanlige: Det er som alltid tidligere orda fra islam- og innvandringskritikerne som inspirerer til terror, helt uavhengig av hvem som utøver terror.
Innlegget her på politikus.no fra 22.10.2020 beskriver også dagens situasjon og gjengis her på nytt med mindre språklige endringer:
Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Er det tradisjonelle argumentet til sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisører. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. Sier de samme sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisørene. All terror skyldes altså de samme personene: Det er de påståtte oppmuntrende ordene fra islam- og innvandringskritikerne som dreper. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere og demonisere andre ytringer enn sine egne. Det er et dominerende trekk ved all samfunnsdebatt i vår tid: Å demoralisere motstandere uten argumenter.
En fri meningsutveksling i et samfunn kan ikke styres av hvordan tilfeldige galninger måtte oppfatte hvem som sier hva. Det er ikke en gang sikkert at disse bryr seg om hva som sies i samfunnsdebatten. 
Les mer «Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!»

Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?

I Norge har vi i mange år blitt fortalt at vi har en økende organisert fascistisk og nazistisk bevegelse. Som Den nordiske motstandsbevegelsen gjennom en NRK-dokumentar. Betydninga av den organiserte nazismen i Norge manes fram av dem som ser seg politisk tjent med å påstå at situasjonen er sånn at nazismen og fascismen utgjør en stor fare i Norge nå. Målet med opphaussinga av påstanden om den omfattende nazismen i Norge er å kriminalisere alle med «uønska» meninger ved å klistre dem til nazisme. Etter mal fra suksessen med utstøtinga av dem som kan karakteriseres som rasister, der definisjonen på rasisme stadig utvides.
Samtidig hevder en del av de ivrigste av Ukrainas støttespillere, mange av dem er også opptatt av den påståtte faren for nazismen og fascismen i Norge, at i Ukraina finnes det ikke nazisme av betydning. I Ukraina, i motsetning til i Norge og Norden, bagatelliserer NRK Urix nazismen i Ukraina. Også faktisk.no og C-REX, instituttet for forsking på «høyreekstremisme og relaterte fenomener», bagatelliserer nazismen i Ukraina.
Uansett i hvilket omfang nazismen og fascismen måtte være utbredt i Ukraina, kan det ikke forsvare en invasjon. Ingen angrep på andre nasjoner kan forsvares med at vi ikke liker regimet der.
Påstandene om den betydelige og økende nazistiske og fascistiske innflytelsen i Norge er usanne. Det er i samsvar med virkeligheten å si at nazistene har betydelig innflytelse i statsapparatet og i regjeringa i Ukraina. Les mer «Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?»

OBOS som politisk parti

Det er mange politiske partier i Norge og det også mange statsfinansierte politiske påvirkningsorganisasjoner. Er det da nødvendig at vi skal få OBOS som et politisk parti i tillegg til alle disse?
OBOS har sin hjemmel i boligbyggelagsloven som et boligbyggelag, men utvikler seg i retning av en allmenn politisk påvirker. I 2019 fikk ledelsen dessverre inn en ny bestemmelse i vedtektene om å bruke 10 prosent på andre oppgaver enn bygging og drifting av boliger, «til samfunnsnyttige formål». For 2022 utgjør det hele 427 millioner kroner, nesten en halv milliard. Som om OBOS var en offentlig institusjon med ansvar for alle landets innbyggere.
OBOS finansierer profesjonelle fotballigaer og har meninger om Oslo-områdets samferdselspolitikk. OBOS har nå også engasjert seg i krigen i Ukraina.
Jeg som også det overveldende flertallet har meldt oss inn i OBOS for å kjøpe en bolig og bo i den. Både utviklinga i retning av et politisk parti, og de konkrete standpunktene dette medfører, er jeg uenig i. Men i motsetning til et erklært politisk parti eller hvilken som helst annen politisk organisasjon jeg er uenig i, kan jeg ikke melde meg ut av OBOS. Uten å måtte flytte ut av OBOS-leiligheten. Ledelsen bruker meg som gissel for noe helt annet enn boligpolitikk.
Dagens OBOS-ledelse utvikler seg åpenbart i strid med boligbyggelagslovens ånd og bokstav. 
På lengre sikt må medlemmene tvinge ledelsen tilbake til det som er OBOS oppgave: å bygge og drifte boliger. Det er ikke lett, for ledelsen har stålkontroll over OBOS. Særlig ved at konsernsjefen kan be sine underordna, som et tjenestepålegg, å sørge for å bli valgt som delegater på OBOS sin generalforsamling for å slutte opp om ledelsens politikk. Les mer «OBOS som politisk parti»

Ola Tunander: Hvilke krefter driver Ukraina-krigen?

Dette innlegget er skrivi av Ola Tunander, professor emeritus ved fredsforskningsinstituttet Prio. Han spør i dette innlegget som er gjengitt etter Klassekampen fra 31.05.22: Hvilke krefter er det som driver krigen i Ukraina? Hans grunnlag for dette innlegget er at han har skrivi om sikkerhetspolitikk i 40 år, med bøker som er pensum på universiteter og krigsskoler i både USA og Europa. Det trenger sjølsagt ikke å bety at du har monopol på sannheten. Likevel er det i drøyeste laget at Klassekampen 3. juni slipper til et innlegg som imøtegår Tunander der avisa gir innlegget overskriften «Idiotenes anti-imperialisme i Klassekampen — del 2». «Idiotene»! Sånne plattheter sier ikke bare noe om Klassekampens nivå, men hele debattnivået om Ukrainakrigen. Og understreker Tunanders spørsmål: Forstår vi hvor alvorlig denne krigen er?

Red. politikus.no

LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel

Det er ikke mange vedtak på LO-kongressen som går imot Ap-ledelsens vilje. Støtten til palestinerne hører med til det eller de vedtaka LO-ledelsens ikke fikk gjennomslag for. Palestinakomiteen skriver 3. juni: «LO-kongressen vedtok i dag en uttalelse der de støtter en internasjonal boikott av Israel, våpenembargo og FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse. Opprinnelig forslag til uttalelse fra LOs sekretariat var en svekkelse av LOs boikottvedtak fra 2017, men dissens fra Stein Guldbransen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen ble vedtatt med stort flertall på kongressen». Med 193 stemmer mot 117.
I uttalelsen står det i følge FriFagbevegelse: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid». «LO-ledelsen ønsket ikke dette vedtaket, sa LO-lederen og la til: «– Når flertallet på kongressen ønsket det sånn, er det dette som
blir vår politikk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse i Oslo Kongressenter».
Et inspirerende vedtak for palestinerne og palestinavenner, som vil bli brukt til økt støtte, men som LO-ledelsen dessverre kommer til å ignorere.  Les mer «LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel»

Wolfgang Streeck: Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU

Wolfgang Streeck mener at krigen i Ukraina for USA dreier seg om å gjenerobre kontrollen over Europa, dvs EU. Streeck skriver 4. mai i år en artikkel med overskriften «Kongens retur (tilbakekomst)». «Hvis det noen gang har vært et spørsmål om hvem som er sjef i Europa, NATO eller EU, har krigen i Ukraina avgjort det, i det minste i overskuelig framtid», innleder han med. Og avslutter med: Det er ikke så viktig for USA å tilintetgjøre Russland. Viktigere er det å få kontroll over EU. Det gjør ikke så mye for USA om Russland blir pressa over i et tett samarbeid med Kina, mener Strecck. Det svekker ikke USAs geostrategiske interesser. «Svært sannsynlig vil det Europa kunne levere til USA overstige det Russland kan levere til Kina, slik at et tap fra Russland til Kina vil bli mer enn oppveid av fordelene ved en gjeninnføring av amerikansk hegemoni (kontroll) over Vest-Europa. En stedfortrederkrig i Ukraina kan derfor være tillokkende for et USA som ønsker å bygge en global allianse for dets nært kommende kamp med Kina om den neste nye verdensordenen…»
Det er på hjemmesida si at Streeck har lagt ut denne artikkelen, på tysk her og engelsk her. Les mer «Wolfgang Streeck: Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU»

Fornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»*

Det er ingen enighet om støtte til å fullføre Fornebubane i Oslo bystyre — foreløpig. Oslo Ap stiller krav om økt økonomisk støtte både fra de velstående i Asker og Bærum og staten (vedlagt). Kravene fører ganske sikkert ikke fram. Det blir heller nok en gang sånn at Oslo Ap må finne seg i hva Arbeiderpartiets representanter fra hele landet mener. Aps stortingsgruppe brøy seg ikke om hva Oslo Ap mente verken om utvida mulighet for matpakkekjøring med elbil gratis i kollektivfeltene fra Asker og Bærum, eller om lokalsjukehusa i byen. Partileder Støre fra nedre Holmenkollåsen, nå også regjeringssjef, har som utgangspunkt: Oslo skal bare overkjøres! Aps stortingsgruppe og Ap-statsrådene jobber etter kampropet «Hater – hater -haater-Oslo-by!».
Og bakom synger bygatene om hvem som skal lede Arbeiderpartiet.
Les mer «Fornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»*»

T-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!

Nå koster det vedtatte forslaget om t-bane fra Fornebu til Majorstua nær 30 milliarder kroner. Kostnadsoverslagene øker stadig. I 2019 vedtok dessuten bystyret i Oslo en ny t-banetunnel under sentrum av Oslo. Av Ruter i oktober 2021 anslått til en kostnad til enten 21 eller 25 milliarder.
Det hevdes at Oslo bystyre nøler: Kostnadene blir enormt store, og inntektsgrunnlaget svikter. Elbil-bilistene slipper å bidra, og om billettprisene skulle dekke driftskostnadene vil ingen reise kollektivt.
Hvor kommer alle disse 55 milliardene fra? Ikke fra bompenger fra fossildrevne biler som skal forbys. Dvs inntektene fjernes mens bystyret bønnfaller staten om enda mer penger. Penga finnes ikke. Staten prioriterer subsidiering av elbilene til 45-50 milliarder. Det er ikke bare 55 milliarder til to t-baneprosjekter som er planlagt i Oslo. Ruter har planene klare for investeringer til 180 milliarder!
Veldig mye billigere kan en knytte en t-bane fra Fornebu/Lysaker til Kolsåsbanen. Den går bare 1,5 km fra Lysaker, og sammenknyttinga kan gå på allerede eksisterende trikkeskinner i nesten en halv km. Det betyr en reisetid på bare fire minutter lengre tid til Majorstua, samtidig som ledig kapasitet på Kolsåsbanen blir utnytta i samsvar med utgiftene til investering.
Bytrafikk.org har også utarbeida mye billigere bybaneprosjekt fra Lysaker til Skøyen. Det bør prioriteres før t-banetunneler. Bybanen kan gå på et dekke bygd på pæler over E-18 mellom Lysaker og Skøyen.

Det er overhodet ikke nødvendig å bruke rundt 30 milliarder på Fornebubanen. Det er jålete, som finansministeren sier.  Les mer «T-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!»

Øyvind Andresen: Prosessen mot steigan.no

Øyvind Andresen har en egen blogg. Han har nå brutt med steigan.no fordi han er uenig i hvordan nettavisa har utvikla seg, og særlig fordi Pål Steigan ikke vil støtte Ukraina, men tar avstand fra begge partene. Andresen reagerer imidlertid på det han omtaler som prosessen mot steigan.no, og skreiv derfor dette innlegget 18. mai som her gjengis med hans tillatelse.

Politikus.no

Les mer «Øyvind Andresen: Prosessen mot steigan.no»

Moxnes tar feil: Trygdetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak

I Aftenposten i dag har partileder Bjørnar Moxnes et motinnlegg til Anders Slettholms innlegg der han 11. mai hevda at det som omtales som «NAV-skandalen» ikke dreide seg om mistenksomhet, men at «Den dreide seg om ignorering av EØS-avtalen». Moxnes gjentar påstanden om at «NAV-skandalen handlet om NAV». I innlegget hevder Moxnes at hvem som bestemmer ikke er viktig, men hva som vedtas. Da går han imot det Rødt markedsfører som sitt EØS-standpunkt, det at Norge «selv skal bestemme» hva slags velferdsytelser vi skal ha, og på hvilke vilkår.
Rødt går ikke inn for å endre folketrygdloven eller straffeloven så den passer med EU-kommisjonens krav.
Det er i strid med arbeiderklassekulturen at den som får en ytelse fra fellesskapet ikke skal rette seg etter vilkåra for å få ytelsen.
Les mer «Moxnes tar feil: Trygdetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak»

Når er nasjonalt sjølstyre viktig for Rødt? Hvorfor ikke når det gjelder velferdsytinger — når EU/EØS overstyrer Norge?

786DB661-D272-4B60-B153-E8C98A275C89_1_201_a
Men ikke sosialpolitikken?Fra Rødt.no

Rødt er imot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen. Samtidig mener Rødt at hvis vi i Norge ikke følger EU-kommisjonens vedtak, så lager vi «det største justismordet i norgeshistorien». For Rødt er veldig imot norske politikeres og norske myndigheters vedtak hvis EU-kommisjonen ikke godtar dem. Da slåss Rødt for at vi skal bøye oss for EU. Som for vilkår for NAV-ytelser. Da gjelder ikke Rødts begrunnelse for å si opp EØS-avtalen: «Norge må selv få bestemme…» Velferdspolitikken er klokelig ikke nevnt om det Norge skal styre over. Da skjules EØS-avtalen.
Når Rødt i konkurranse med SV prøver å ta eierskap for kampen for å følge EUs trygde- og sosialregler i Norge, tar Rødt opp kampen om å være Norges ivrigste tilhenger av EU-medlemskap.
Les mer «Når er nasjonalt sjølstyre viktig for Rødt? Hvorfor ikke når det gjelder velferdsytinger — når EU/EØS overstyrer Norge?»

NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn

IMG_2752Det er Oslo kommune som gjennom sine folkevalgte bydelsutvalg bestemmer hvilke navn gatene og veiene i Oslo skal ha. Det godtar ikke NRK. Gjennom sitt samarbeid med Meteorologisk institutt har NRK værvarslingstjenesten Yr.no. Mens Oslo kommune i 2011 endra navn på veien Joh. H. Andresens vei til Sigurd Hoels vei, nekter NRK å slette gatenavnet Joh. H. Andresens vei fra Yr.no.
Er det bare elendig kildekritikk fra NRKs side, eller mener faktisk NRK at de sjøl velger hvilke navn de vil bruke om Oslo, helt uavhengig av hva Oslo kommune vedtar?
I denne saka avslører NRK sin maktarroganse. Spørsmålet om faktiske navn NRK bruker på Yr.no, er oversendt til faktisk.no for å vurdere om NRK faktisk har rett om at Joh. H. Andresens vei finnes i Oslo. Da må vel også faktisk.no kunne si hvor?
Les mer «NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn»

Venstresida og rivaliserende imperialistmakter

Stormen mot steigan.no har mer å gjøre med en langvarig utvikling i den vestlige verden det siste tiåret å gjøre, enn uenigheter om og kritikk av redigeringa av steigan.no. Denne utviklinga er særlig tatt fram og er skrivi om av Wolfgang Streeck i flere artikler og bøker. Streecks artikkel «De fortrengtes tilbakekomst som begynnelsen på slutten til den nyliberale kapitalismen» blei oversatt av Rune Skarstein i nr 38 av Vardøger om Venstresida i Europa: Krise og fornyelse. En kommentar jeg hadde i politikus 28.07.2021 er igjen blitt aktuell, og legges derfor ut på ny. Aktuell er også Arne Overreins fotnote om hendingene i Ukraina i 2014.
Streeck mener at denne striden er den mest intense siden slutten av den kalde krigen: «
De resulterende troskrigene kan når som helst gå over i moralske destruksjonskampanjer som berører dyptliggende sjikt av sosial og individuell identitet. Slike prosesser vil være bestemmende for aktelse og foraktelse, inkludering og ekskludering, anerkjennelse og ekskommunikasjon». Og nå er det ikke bare kald krig.

Les mer «Venstresida og rivaliserende imperialistmakter»

Stormen mot steigan.no

Det stormer mot nettstedet steigan.no. Både i Rødt og i medie-Norge krever de nå i kor tiltak mot alle som har eller har hatt noe med steigan.no å gjøre. Rødts ledelse danser villig etter medienes taktstokk.
Alle medier kan og bør kritiseres, og tjener på det og. Stormen mot steigan.no er voldsommere og mer unison enn vanlig og har nok ulike formål av de mange medgangskritikerne som nå henger seg på popularitetsbølgen. Mest av alt dreier det seg om å kneble og ensrette diskusjonen i samfunnet ved å utstøte og kriminalisere flest mulig opposisjonelle synspunkter. Det er ei utvikling som har begynt lenge før den aktuelle stormen mot steigan.no.
Det er naturlig å se samlinga om denne ensrettinga særlig det siste tiåret som en politisk overbygning av nasjonale og særlig internasjonale økonomiske konflikter. Stormen mot steigan.no passer fint inn i det Wolfgang Streeck i 2016 omtalte som de fortrengtes tilbakekomst. (Legges ut i morgen). De fortrengte er
ikke den velutdanna politiske eliten i medier, på universitetene og i partiene. Les mer «Stormen mot steigan.no»

Jan Christensen: Majdan,Kyiv og EU/Norge.

Jan Christensen er redaktør for Nyhetsbrev fra Drammen Nei til EU. I går la han ut dette innlegget på nyhetsbrevet. Han har besøkt Ukraina  i 2010 og 2021.
Christensens overskrift er: Majden, Kyiv

Tror du dagens krig i Ukraina har en forhistorie? Eller har den brått oppstått?
Har Den europeiske union, EU, noen rolle i konflikten?
Mens 25.000 demonstrerte mot EU-medlemskap i Oslo i 1994, demonstrerte 100.000 i Kyiv i 2013 mot at det ikke ble noen avtale med EU.
Vår demonstrasjon var for solidaritet, folkestyre og nasjonal uavhengighet.
Hvorfor demonstrerte folk i Ukraina, et land med nær 50 millioner innbyggere, for nærmere tilknytning til EU? Les mer «Jan Christensen: Majdan,Kyiv og EU/Norge.»

Kamp om sjølråderett eller en stedfortrederkrig mellom USA og Russland/Kina på ukrainsk jord?

Nå er det kniven på strupen: Enten er du en ikke-nølende motstander av Russlands invasjon og en ivrig tilhenger Ukrainas forsvarskamp og av USAs og EUs militære støtte til Ukraina — eller så er du en forkjemper for Putin. Nyanser godtas ikke.
Idealistenes moralske rettskaffenhet er ikke en god drivkraft for å hindre kriger. Rettskaffenheten fører som regel til flere kriger enn en mer realistisk tilnærming til internasjonale konflikter. Skal en forstå hva som skjer, hva det sier om fortida og viktigere, hva dette betyr i dag og for framtida, er det ikke nok med moralske markeringer og politiske og militære bidrag. Som Cecilie Hellestveit har skrivi: «For Norge er utfordringen at vi både må forholde oss til en iskald analyse og en (svært følelsesladet) klar reaksjon.»
Riktige analyserer er avgjørende for dem som styrer verden i dag og handler direkte i konfliktene. Og for oss som arbeider for en politikk som ivaretar norske interesser.
Hva slags krig Ukraina-krigen er blir ikke bestemt av «hvem som begynte når», krigens råskap og hvem som vi mener har rettferdigheten på sin side. Men av vurderinga av summen av alle de virkemidlene alle aktørene har brukt, bruker og kan komme til å bruke. Og da blir påstanden om at det er «
en militær angrepskrig mot et mindre land og en befolkning som forsvarer seg» for snevert til å forklare det som har utvikla krigen, det som preger den i dag og som vil avgjøre hvordan fredsavtalen blir. Les mer «Kamp om sjølråderett eller en stedfortrederkrig mellom USA og Russland/Kina på ukrainsk jord?»

DN-redaktør: De tok feil: «I alt.»

26.03.22 skreiv politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, i en kommentar at «Den forstokkede antiamerikanisme som har fått så stor plass i debatten er det ingen grunn til å høre på lenger. Det er nå klart at de tok feil. I alt.».
I dag har seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen, fått på trykk et innlegg i Dagens Næringsliv der hun «nekter å godta en fordummende og farlig praksis der kritiske spørsmål er forbeholdt diskusjonen av kun noen stater og politiske enheters politikk» og avslutter innlegget med at Jacobsens utfall «hører ikke hjemme i en opplyst avis».
Men Jacobsen har rett, USAs tidligere og nåværende herjinger rundt om i verden kan bare forsvares hvis motforestillinger knebles.
Les mer «DN-redaktør: De tok feil: «I alt.»»

Intervju med Cecilie Hellestveit: Går verden mot en to-deling  eller en multipolar verden?

Cecilie Hellestveit skreiv i Dag og Tid 24.12.21 om at nå kom det til å bli Hardt mot hardt i forholdet mellom Russland og Ukraina. Hun var nok mer sannspådd enn hun satte pris på. Dag og Tid-kommentaren blei også gjengitt her på politikus 25.03.22.
I kommentaren sin siterte Hellestveit president Joe Biden som har sagt at «Verda står ved eit vendepunkt». Hun fortsatte: 

Gamle alliansar vert fornya, nye pakter vert inngåtte, militære utpostar i ørkenland vert overlatne til andre, og bilaterale avtalar om basar, trening og militære operasjonar hjå perifert viktige småstatar som Noreg vert oppjusterte og utvida.
På russisk side går arbeidet i same retning. Putin nyttar den styrkte posisjonen som Russland mødesamt har bygd opp sidan 2008, til å setje raude strekar rundt moder Russland. Det er hardt mot hardt no.

Om USAs nye strategi: 

Alt for tre år sidan signaliserte den nye amerikanske forsvarsstrategien at jihadistar måtte nedprioriterast. Lat terrorkrigane gå sin gang! No gjeld det å halde Kina og Russland (og Iran) i sjakk – teknologisk, økonomisk og militært.

Etter at «Hardt mot hardt» blei til en krig, stilte jeg henne derfor noen spørsmål over epost som hun velvilligst tok seg tid til mellom mange andre gjøremål. I ett av svara uttrykker hun helt klart at «Putin har begått helligbrøde …Det mener vi (meg selv inkludert) er fullstendig uakseptabelt, fordi vi har andre virkemidler enn hodeløs ødeleggelse av liv og samfunn som våre politiske virkemidler her. For Norge er utfordringen at vi både må forholde oss til en iskald analyse og en (svært følelsesladet) klar reaksjon.»
Hun mener også at krigen er en krig på flere nivåer som en mellomstatlig krig mellom Ukraina og Russland, men også er på et på et høyere nivå som
«en stedfortreder-konflikt som også må ses gjennom perspektivet USA-Kina.» Som alle kriger nå etter Syria-krigen, mener hun som den franske presidenten at alle kriger nå vil ha slike ulike nivåer.
Grunnleggende er det mange stater som ikke ønsker en verden dominert av USA og Kina, men ønsker en verden delt mellom flere poler.

Ove Bengt Berg
Redaktør

Les mer «Intervju med Cecilie Hellestveit: Går verden mot en to-deling  eller en multipolar verden?»

Sven Røgeberg: Putin er ikke Hitler

Denne artikkelen av lektor og skribent Sven Røgeberg fra Drammen, har vært lagt ut på Nettavisen og er gjengitt her med hans tillatelse. Mellomtitler merket P er satt inn av Politikus.

Sven Røgeberg:

Det som interesserer meg er ikke at Vladimir Putin står i en historisk lang russisk tradisjon av eneveldig maktutøvelse med aggresjon utad og represjon innad, men hvorfor det ikke lyktes å bryte denne historiske forbannelsen på 90-tallet.
At Vladimir Putin har vært en populær diktator, må forstås på bakgrunn av den nasjonale ydmykelsen Russland opplevde på 1990-tallet.

Når krigen i Ukraina nå raser, er spørsmålet tilsynelatende enkelt: Støtter vi prinsippet om at alle nasjoner bør få bestemme sin utenriks- og sikkerhetspolitiske orientering uten innblanding fra fremmede makter, eller ikke?
Formulert slikt – abstrakt og apriorisk – er det selvfølgelig bare mulig å svare ja. Les mer «Sven Røgeberg: Putin er ikke Hitler»

Krigen i Ukraina er nå mellom Russland og Nato — Atomkrig en mulighet

Krigen i Ukraina er nå reelt en krig mellom Nato og Russland. Ukrainerne trykker på avtrekkeren, men alt er med vestlige moderne våpen som blir pøst inn i landet. Det hevda Helge Lurås i et foredrag på Litteraturhuset i Oslo 25.03.22. Foredragets tittel var Er tredje verdenskrig mulig? Hva står på spill i Ukraina? Han dro opp et dystert bilde.
Putin står i fare for å gå over i historia som den største taperen i Russlands historie og som den som førte til at Russland ikke lenger kan regnes som en verdensstormakt. Det er et nederlag han personlig ikke kan tåle på grunn av det store strategiske nederlaget det vil være for Russland.
I en sånn pressa situasjon kan Putin bruke atomvåpen. Hvordan håndterer USA det? Det kan fort gå med 100 millioner døde det første døgnet om vi ofrer vår sikkerhet for Ukraina. Og resten hvis alt skal gjengjeldes hele tida.
Gis Russland og Putin forslag om et akseptabelt kompromiss? Et kompromiss vestlige ledere i så fall må påtvinge Ukraina, og et stridslystent europeisk folk.
Les mer «Krigen i Ukraina er nå mellom Russland og Nato — Atomkrig en mulighet»

Cecilie Hellestveit: Hardt mot hardt. Noreg på veg inn i spagatens tiår.

I Dag og Tid fra 24.12.2021 skreiv Cecilie Hellestveit ein lengre kommentar om stoda i verda, i Europa og Noreg. Det var to månader før Russland angrep Ukraina. Det ho då la fram, har framleis nytte for dei som er interesserte i å forstå kva som rører seg i verda av rivalisering, konfliktar og skiftande alliansar. Og som er i utvikling. Ikkje minst kan det forklåra det handlingsrommet Putin må ha lagt til grunn.
Kommentaren er tillatt gjengjeve med Hellestveits og Dag og Tid sin løyve.
Mellomtitlar og uthevingar i teksten er satt inn av politikus.
Red, politikus. 

Vendepunktet: Hardt mot hardt no
«Verda står ved eit vendepunkt» uttala den nye amerikanske presidenten, Joe Biden, i mars om den skiftande globale dynamikken. «Vi vil berre klare å fremje amerikanske interesser og halde oppe dei universelle verdiane gjennom å arbeide for å gjere felles sak med våre næraste allierte og partnarar.»
Gamle alliansar vert fornya, nye pakter vert inngåtte, militære utpostar i ørkenland vert overlatne til andre, og bilaterale avtalar om basar, trening og militære operasjonar hjå perifert viktige småstatar som Noreg vert oppjusterte og utvida.
På russisk side går arbeidet i same retning. Putin nyttar den styrkte posisjonen som Russland mødesamt har bygd opp sidan 2008, til å setje raude strekar rundt moder Russland. Det er hardt mot hardt no.

Les mer «Cecilie Hellestveit: Hardt mot hardt. Noreg på veg inn i spagatens tiår.»

Roy Pedersen: Ja, utred alternativer til EØS og EU!

Roy Pedersen er leder i Nei til EU, og kommenterer i dette innlegget i Dagens Næringsliv 15.03.22 NUPI-direktør Ulrik Sverdrups krav i en DN-kronikk om at alternativer til EU og EØS ikke skal utredes som vedtatt. Innlegget er gjengitt med Pedersens tillatelse.

Roy Pedersen:
Krigen i Ukraina forårsaker ikke bare ødeleggelse og død, den gir også voldsomme politiske ringvirkninger over hele det europeiske kontinentet.

I en labil og farlig situasjon føler enkelte behov for å binde Norge enda tettere opp mot EU. En av dem er Nupi-direktør Ulf Sverdrup (kronikk i DN 9. mars: Putins krig endrer Europa – og forsterker Norges utenforskap). Han vil helst at regjeringen avlyser eller endrer mandatet for en utredning av andre lands alternative avtaler med EU, slik Hurdalsplattformen foreskriver. Det vil si å utrede fordeler og ulemper med EØS-avtalen målt opp mot britiske og sveitsiske erfaringer.

Ifølge Sverdrup vil det «se umusikalsk ut å utrede norsk frakobling fra Europa».

Nå er vel knapt Storbritannia eller Sveits «frakoblet» Europa, og det vil heller ikke Norge bli med en handelsavtale med EU.

Norges fiskerisamarbeid og fiskeriforvaltning sammen med Russland har i årtier vært en suksess til gjensidig fordel. Det er ingen dristig spådom å hevde at et slikt samarbeid, spesielt nå, ville ha vært langt vanskeligere om vi var del av EU og den felles fiskeripolitikken. Russland og våre felles havområder vil være der også når krigen i Ukraina har opphørt.

Russlands militære offensiv mot Ukraina har fått EU til å fremstå som enhetlig og handlekraftig sammen med USA og Nato.

Ordet «solidaritet» sitter løst i de europeiske hovedstedene, og flyktninger ønskes midlertidig velkommen – såfremt de kommer fra Ukraina. Økonomier som har skrumpet siden forrige store krise og under pandemien, finner nå midler til store våpenleveranser og massiv opprustning, både nasjonalt og på EU-nivå.

Britenes forhold til Russland har vært svært anstrengt gjennom mange år. Under Ukraina-krisen har London ligget foran EU når det gjelder å konfrontere Moskva. For EU er det kanskje en fordel at britene ikke lenger har en regulerende hånd på den felles utenrikspolitikken når unionen en gang skal gjenopprette forbindelsene østover?

Handelspolitisk kan en felles holdning overfor Russland kanskje bidra til å løse de siste flokene som gjenstår før handelsavtalen mellom Storbritannia og EU fungerer optimalt for begge parter.

Hva Sveits angår, har landet tradisjon for å ligge lavt i internasjonale disputter og pleie handelen med EU og andre markeder uten å miste sin selvstendighet. Landet ser ut til å ha lyktes bra med det.

Slik er også Sveits et «fredens hovedkvarter» og Genève sikker og nøytral grunn der stridende parter kan komme til enighet.

Følgelig er det all mulig grunn til å trekke lærdommer og utrede alternativer til EØS og EU-tilknytning i et turbulent Europa. Alt annet er å frakoble seg den politiske virkeligheten på vårt europeiske kontinent.

Framheva bilde hentet fra Nei til EUs hjemmeside:
Om Acer-medlemskapet:
«Når uavhengigheten er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.» 

Ikke mangel på billig kraft. Men mangel på politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.

Ingen kraftkrise i Norge, men en politikerkrise

Mens gårdsbruk, gartnerier og organisasjoner har måttet legge ned deler eller hele virksomheten, og næringslivet sliter med enorme strømregninger, kan det være pussig å si at vi ikke har en kraftkrise i Norge. For vi har nok strøm både til husholdninger og næringsliv og til mer grønn omlegging. Fyllingsgraden i skrivende stund er ikke dramatisk lav. Fortsatt produserer vi kraft for 10 – 15 øre kilowatten og kan selge den til sluttbrukerne for 20 – 30 øre, med mulighet til å eksportere et mindre kraftoverskudd. Les mer «Ikke mangel på billig kraft. Men mangel på politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.»

Ikke troverdig krigsmotstand. Gjelder ikke våre egne og våre utvalgte venners kriger. Det er en rasistisk prega krigsmotstand. 

Den politiske stormen som feier over vårt land og i Europa mot Russlands invasjon i Ukraina er som en etterlengta storm i flere tiår mot krigerske invasjoner. Hvis dette nå blir et vendepunkt der «hele Norge» nå begynner å engasjere seg på samme måten mot alle stater som setter i gang angrepskriger, inkludert Norges egne angrepskriger, kan vi få et grunnleggende skifte for krigsmotstand og fred i verden.
Men: Beklager, sett i lys av krigene de siste tretti åra, framstår ikke dagens krigsmotstand troverdig. Dagens storm mot Russland er ikke uttrykk for et prinsipp mot kriger og ikke-innblanding i andre land. Det er heller ikke noe som tyder på at Ukraina-krigen har ført til en helt ny allment akseptert politisk forståelse om at militær innblanding i andre land fra nå av vil bli kraftfullt motarbeida. Prinsippet er fortsatt at våre venner, og Norges politiske ledere, kan invadere og bombe hvem de vil. Det vil vi derimot fortsatt ikke godta at våre utpekte fiender får lov til. Den norske staten vil fortsatt framstille seg som fredens og fredsmeklernes ledende land kombinert med å være tilhenger av «humanitære» kriger på lydig vink fra USA. Vi sender våpen og ikke fredsmeklere til Ukraina.
Denne selektive norske, amerikanske og europeiske motstanden mot andres kriger og for sine egne kriger har et tydelig rasistisk preg. Det er verdens fattige nasjoner med mennesker som ikke er kritthvite i huden som rammes hardest av alle krigene.   Les mer «Ikke troverdig krigsmotstand. Gjelder ikke våre egne og våre utvalgte venners kriger. Det er en rasistisk prega krigsmotstand. «

«Kloke avgjerder» blei det ikke, det blei en omfattende invasjon

Lysbakken og krig
Noen kriger…

Så blei det krig. Det er det all grunn til å fordømme sterkt. Særlig viktig er en sånn fordømming for det mindretallet som også kritiserer andre kriger med statsødeleggende konsekvenser. Det kan ikke være sånn at en kan operere med doble standarder som at krigen mot Ukraina er bra, men ikke USAs kriger mot Libya og Syria. Eller omvendt, som er det vanlige. Alle disse krigene er imperialistiske kriger. Dagens kriger bygger opp til en ny verdenskrig etter modell fra første verdenskrig; en krig mellom imperialistiske stater som vi må motarbeide og ikke delta i.
Det var Russlands president Putin som tok avgjørelsen om å gå til et omfattende militært angrep, en utvetydig opptrapping. I den krigspsykosen som mediene nå er inne i, er det ekstra brennbart å trekke fram det åpenbare faktum at verken denne krigen eller andre kriger begynte i det en av partenes ledere ga marsjordre. Det er som krigsteoretikeren Clausewitz sa: Krigen er en fortsettelse av politikken med andre midler. Krigsutbruddet er alltid et steg i en lang kjede av aksjoner og reaksjoner.  Partene mangler vilje til å forstå den andre. Det var fornuftig at redaktøren av Dag og Tid i lederen sin 8. januar i år å etterlyse «kloke avgjerder». Det kom ingen kloke avgjerder.  Ingen hadde noe å gi, og det endte med Russlands ledelse satte sin lit til at det de ikke oppnådde i forhandlinger kan de oppnå med omfattende invasjon i Ukraina. Les mer ««Kloke avgjerder» blei det ikke, det blei en omfattende invasjon»

Olav Randen: Ukraina: Kornkammer og regioner som nye stater

Skribent og forlegger Olav Randen la rundt klokka 15 i dag ut eit innlegg på Facebook-sida si. Med hans tillatelse gjengis det her, med tillegg av hans kommentarer til innvendinger til innlegget hans:

Det er rikeleg med likelydande innlegg av typen: Eg/me/mitt parti fordømmer invasjonen, men la oss prøve å gå bakom:

Les mer «Olav Randen: Ukraina: Kornkammer og regioner som nye stater»

«Ikke siden andre verdenskrig»: Har de glemt Natos og Norges bombing av Jugoslavia uten FN-mandat i 1999?

Statsminister Støre har kalt Russlands innmarsj i Ukraina som noe som vi må helt tilbake til andre verdenskrig for å ha opplevd maken til. Uten å bagatellisere hva som skjer i Ukraina i dag, må det likevel være grunn til å spørre: 
Har Støre helt glemt at i 1999, i kortere avstand fra Roma enn Bergen er fra Oslo, så bomba Norge og Nato Jugoslavia — uten FN-mandat? Bare av Norge/Nato-bombinga blei det drept mellom 500-1 600 sivile. Wikipedia skriver om Jugoslavia-krigen: «Krigene var også de blodigste i Europa siden andre verdenskrig og resulterte i totalt 300 000 døde (estimert) og millioner av flyktninger». Nato bomba også tv- og radiostasjoen i Beograd og den kinesiske ambassaden der. Så når EU-kommisjonens leder sier at dette er en krig helt uten sidestykke og ikke noe som hører til i det 21. århundre, så stemmer det verken for Europas nære fortid for drøyt 20 år sia eller i nåtida. Stikkord for nylig: Vestlig intervensjon i Irak, Afghanistan, Libya, Syria — foruten Jugoslavia.

 Av Ove Bengt Berg

Tidligere kriger forsvarer ikke dagens krig
Les mer ««Ikke siden andre verdenskrig»: Har de glemt Natos og Norges bombing av Jugoslavia uten FN-mandat i 1999?»

Sanksjoner kan ikke gjenerobre det som tapes i krig. Stanser Russland gasseksporten er det full krise i Tyskland

Kart Øst-Ukraina nrk
Henta fra nrk.no

Så blei det invasjon, og hele arealet til de to østlige regionene blir forsøkt erobra? Tida vil vise. USA, Nato og de europeiske statene rykker ikke inn med soldater og våpen — foreløpig. I stedet satses det høylytt på økonomiske sanksjoner. Men de har hittil ikke nyttet. Sanksjonene innført etter at Russland tok tilbake kontrollen over Krim i 2014, har ikke vært i nærheten av å presse Russland vekk fra Krim. Ingen russere har overhodet tenkt på det, og det kan umulig være noen vestlige statsledere som trur det heller. Hvorfor innfører de sanksjonene da? Er det bare et påskudd til å drive handelskrig?
At Tyskland truer Russland med å slutte å kjøpe gass fra landet, er verst for tyskerne. Les mer «Sanksjoner kan ikke gjenerobre det som tapes i krig. Stanser Russland gasseksporten er det full krise i Tyskland»

Den nordatlantiske forsvarsalliansen – en saga blott

Håkon LutdalTidligere oberstløytnant Håkon Lutdal har tidligere fått dette innlegget gjengitt på Document.no. Lutdal har hatt lederansvar i Unifil i Libanon, vært landslagssjef i fri-idrett og en god 1500 meterløper. Han har også vært kommunaldirektør i Drammen kommune og sjef for Statens kantiner. Innlegget gjengis med Lutdals tillatelse. Avsnittet om Israels okkupasjon av Palestina var ikke med i innlegget på Document.no. Mellomtitler og illustrasjoner er satt inn av politikus.no.

Håkon Lutdal:
Den nordatlantiske forsvarsallianse – en saga blott

NATO fra 1949 til i dag
Forsvarsalliansen NATO ble dannet i 1949, ved at tolv land den 4. april undertegnet den såkalte Atlanterhavspakten. Angrep på et medlemsland anses som angrep på alle, på hele alliansen. I dag består organisasjonen av 30 land, og har beveget seg milevis vekk fra den opprinnelige pakten, og kan best betegnes som intervensjonsorganisasjon, og et apparat skreddersydd for fremskutt forsvar av USA, landet som har militære baser i 150 land, selvfølgelig også i mange NATO-land, deriblant Norge.  Dess nærmere den russiske grense dess bedre. Les mer «Den nordatlantiske forsvarsalliansen – en saga blott»

Ukraina: Dreier seg om USAs kontroll over EU

Der+Brandstifter,+putin
Der Spiegel 10.03.2014

Hovedbudskapet som hamres inn i Norge om Ukraina-konflikten er at det bare er én skyldig: Én enkelt person, Russlands president Vladimir Putin personlig. Det har vært hevda i årevis. Men en konflikt har aldri bare én aktør. 
Før en går inn på «hvem som slo først», og «hvem som sa hva når», er det grunn til å oppsummere hva denne striden mest har vist seg å handle om: Nemlig om USAs kontroll over Europa. Mer enn at Russland vil markere at nå får det være nok innringing og økende styrkeoppbygging rundt Russland. President Biden presser USAs interesser på Europa der de europeiske statene har andre interesser og setter samtidig fredsprisvinneren EU i en hjelpesløs skammekrok.
Vi går inn i ei ny historisk tid, i ei førkrigstid: «Krigen mot terror er et tilbakelagt stadium, og en ny æra av offensiv stormaktsrivalisering er i gang.» Les mer «Ukraina: Dreier seg om USAs kontroll over EU»

Lyst på krig, eller bare behov for?

09.05.2015 var det stor feiring i Moskva med militærparade. Det som Sovjet, og i dag Russland, omtaler som seieren i den store fedrelandskrigen; seieren over Hitlers Nazi-Tyskland. Med fravær av de vestlige lederne. De mener Russland nå fører en aggressiv militær politikk som i strid med folkeretten truer sine naboer, og at tilstedeværelse ville være å slutte opp det de kaller Russlands aggresjon. Høyres forsvarspolitiske talsperson, Regina Alexandrova, oppsummerer sitt og Vestens syn slik i Klassekampen 7. mai i år: «Russlands militære aggresjon, anneksjonen av Krim og destabiliseringen av Ukraina sprer usikkerhet gjennom hele Europa». Omtrent som SVs landsstyre mener.

Stopper PutinMeningene er samstemte blant Europas statsledere, og nesten alle journalistene: Russland er nå blitt Europas aggressive stormakt som truer freden og tryggheten i Europa. Norges militære etterretningssjef, generalløytnant Kjell Grandhagen, sa 03.09.14 at vi står overfor et Russland som «har stormaktsambisjoner i Europa». Klassekampens redaktør karakteriserer 30.08.14 Russlands handlinger som «Høyt spill» med tanke på erobringa av Krim og den aktive støtten til opprørerne i Øst-Ukraina. Les mer «Lyst på krig, eller bare behov for?»

PST er styrt av CIA og Mossad — Utvider skjellsorda med «antistatlig»

Det var virkelig svung over Politiets sikkerhetstjenestes presentasjon den 11. februar av den nasjonale trusselvurderinga for dette året. PST presenterte et nyord i norsk offentlighet: Antistatlige overbevisninger. Begrepet finnes ikke i Store norske leksikon eller i vitenskapelig litteratur om politikk. Det brukes alt nå som et skjellsord, på linje med «populisme» og «konspirasjonsteorier». Det må komme fra utlandet. Det passer også med at det i Vesten ikke finnes sjølstendige nasjonale politiske overvåkings- og spioneringsorganer. De er kopla sammen i et fellesskap for gjensidig åpenhet seg imellom for utveksling av hemmeligheter, leda av CIA og Mossad, uavhengig av egen stats politiske ledelse. I Danmark sitter lederen av overvåkingspolitiet fengsla fordi han er mistenkt for å ha avslørt at USA bruker danske ressurser til «målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.» Anklaga for å vise unasjonal holdning ved å avsløre utenlandsk spionasje!
Statens overvåkingsorganer virker som om de forstår at vi lever i en førkrigstid der de imperialistiske stormaktenes interesser ikke kan løses uten en omfattende krig. Samtidig i Vesten fører regjeringene en splittende politikk som øker motstanden mot politikken deres. Rikdommen blir skeivere fordelt, avstanden mellom regjeringene og folk som utsettes for politikken, blir større og plattformer for dialog forsvinner. Det er langt fra at flertallet reiser seg i opprør mot de ansvarlige for denne politikken, men uorganiserte opprør, små bål, har starta.
De statlige overvåkingsorganene har sin viktigste oppgave i fellesskap i hvert sitt land å arbeide for at alle opprør og tilløp til opprør knuses som «antistatlig» og at den nåværende politikken kan fortsette. Men da må de gå av hvis den tidligere «antistatlige» politikken blir den nye «statlige»?
Les mer «PST er styrt av CIA og Mossad — Utvider skjellsorda med «antistatlig»»

Odd Handegård: Det grønne energiskiftets mål er faste høyere strømpriser

Dette innlegget er henta fra Odd Handegårds innlegg på sin Facebook-side Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.). Hans konklusjon er: «Det er ingen grunn til å tro på politikernes tilsynelatende «ønskemål» om at lave strømpriser skal prioriteres. Energipolitikkens mål er tvert om høyere strømpriser

Odd Handegård:
Usammenhengende energipolitisk debatt

Debatten i NRK den siste uka om nye energipolitiske tiltak (særlig havvind og strømpris), var preget av argumenter som ikke henger sammen. Debattene var så ille at dersom jeg hadde gitt en saklig og korrekt framstilling av hva som ble sagt på Dagsnytt 18 på onsdag og i programmet «Debatten» på torsdag til personer som ikke hadde sett programmene, ville jeg ikke blitt trodd.

Les mer «Odd Handegård: Det grønne energiskiftets mål er faste høyere strømpriser»

Politikkens retrett: Høyrevridd sentralbanksjef vil styre Stortinget og regjeringa

Det viktigste med Jens Stoltenberg som sentralbanksjef, er ikke at det er en bevisst tilrettelagt tilsetting. Men at vi får Norges ledende høyreorienterte politiker i en stilling han indirekte har varsla at han skal omgjøre til den i praksis økonomisk styrende stillinga i Norge — over både regjeringa og Stortinget.
Allerede på tilsettingsdagen kom han med en programerklæring om denne utvidinga av sentralbanksjefens rolle. Der kan han fortsette å fjerne tidligere demokratisk styring over offentlige bedrifter som statens oljeselskap og med reformer som foretaksmodellene for sjukehus. Han skal fullføre nedskjæringene av pensjonene som han begynte med i regjeringene sine og sørge for at stadig mindre av oljepenga brukes på varige norske infrastrukturinvesteringer. Han skal gjøre det med den innsikten og den kompromissløse gjennomføringsevnen han har utvikla gjennom et livslangt politisk liv som heldagspolitiker, og som han nå har spissa enda mer med erfaringene som en politisk hærfører for USAs militære offensiv mot den kapitalistiske konkurrenten Russland. Innsatsen som Nato-sjef var nettopp et vilkår for å få jobben.
Situasjonen er svært lys for fullføring av Stoltenbergs høyreorienterte politiske livsmisjon. Jonas Gahr Støre var sekretæren for utarbeidinga av Stoltenbergs offensive høyrereformer og som Erna Solbergs regjeringer fulgte opp. Dagens statsminister var og blir fortsatt Stoltenbergs reelle underordna.
Det at vi får en aktiv politiker til å utnytte en offentlig posisjon til å gjennomføre sitt personlige politiske felttog er et eksempel demokratisk svekkelse — et eksempel på politikkens retrett. Politikkens retrett var karakteristikken fra Maktutredninga fra 2003, og det betyr at de demokratisk valgte politiske organene mister eller får svekka sin mulighet til å styre. Som når sentralbanksjefen nå i sterkere grad skal bestemme rammene for den økonomiske politikken Stortinget kan føre.
Les mer «Politikkens retrett: Høyrevridd sentralbanksjef vil styre Stortinget og regjeringa»

Varig ustabile kraftpriser om ikke kabelavtalene reforhandles 

Sverre Sivertsen (rådgiver i Motvind Norge) og Jan Emblemsvåg (livsløpsanalytiker/NTNU Ålesund) hadde 04.02.22 et innlegg  i Stavanger Aftenblad med overskriften Kabelavtalene må reforhandles. 7. februar i år stod det samme innlegget i Norsk debatt Nettavisen under overskriften Strømprissjokket: Vi kan ikke stole på energimyndighetene. Sivertsen har tidligere i mange år vært med i konsernledelsen i NVE.
De framhever at avtalene med EU ikke er hogget i stein, at de kan sies opp og derfor bør de sies opp for å ivareta norske interesser. Industrien kan like lite som med høye strømpriser fortsette med ustabile priser.
For mer enn tjue år sia sa den tyske miljøvernministeren at strømprisene ikke skulle stige med mer enn ti kroner i måneden, og slike løfter ble gjentatt av tilhengerne av Acer i Norge. Kan vi stole på slike løfter?
Innlegget til Sivertsen og Emblemsvåg er gjengitt her med tillatelse. Overskrift og mellomtitler er satt inn av politikus.no.

Red., politikus Les mer «Varig ustabile kraftpriser om ikke kabelavtalene reforhandles «

Mats Kvaløy-Bjørbekk: «Bjørn Dæhlie har gjennom heile livet nytt enormt godt av statens skattekroner og tusenvis av menneskes frivillige innsats, ja, kanskje meir enn dei fleste av oss.»

Å betale bidrag til felles oppgaver — etter evne — er noe som alle kjente samfunn praktiserer. Vi trenger mat og bolig, helsevesen, skoler og felles omsorg og en grunnleggende infrastruktur. I Norge betaler vi i tillegg for en mengde andre velferdstiltak, som til fysisk fostring gjennom idrettsbevegelsen. Noen få av disse som får offentlig støtte til tilrettelegging av idrett, blir nasjonale og internasjonale helter som vi ser opp til. Det er en kombinasjon av offentlig tilrettelegging, frivillig gratis dugnad, biologiske forutsetninger og psykisk evne til konsentrasjon og egeninnsats som bidrar til slike stjerner. Vi har hatt mange idrettsstjerner som har vært takknemlig for den fellesinnsatsen som har lagt til grunn for deres egen innsats og suksess. Bjørn Dæhlie hører ikke til dem.
I tillegg er det viktig å nevne at det bare er en mindre del av statens skatteinntekter som kommer fra skatt vi betaler av lønn og pensjoner, som betales etter evne; progressiv skatt. Rundt 70 prosent av all statlig skatteinntekt kommer fra indirekte skatter som moms og avgifter. Sånn skatt betales likt av alle, enten vi er fattige eller rike. Jo mindre inntekt vi har, jo mer brukes på skatt. At rikingene klager på formuesskatten er frastøtelig. De har likevel svimlende mye mer penger til disposisjon enn vanlige folk.
Som Helge Leonhardsen skriver på Facebook:

«Det er det norske fellesskapet som har vært med og hjulpet fram bl.a. Bjørn Dæhlie. Det er både usolidarisk og æresløst det han gjør, når han nå flytter til Sveits, fordi han ikke vil bidra til det norske fellesskapet. Ferdig snakka!»
Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson skriver på Facebook«– Det finnes to typer mennesker: De som tror de har klart alt de har gjort helt selv, og de som er kloke nok til å forstå at uten fellesskapet så er man ingenting. Bjørn Dæhlie tilhører dessverre første, og dermed også siste sort. God tur til Sveits, kom aldri tilbake!» 
Mats Kvaløy-Bjørbakk, rådgiver i Fagforbundet, leder i byutviklingskomiteen for Arbeiderpartiet i Bydel Gamle Oslo og sentralstyremedlem for Kristne Arbeidere, la ut denne kommentaren til Bjørn Dæhlie 02.02.22, og er her gjengitt med hans tillatelse. 

Politikus.no, red. Les mer «Mats Kvaløy-Bjørbekk: «Bjørn Dæhlie har gjennom heile livet nytt enormt godt av statens skattekroner og tusenvis av menneskes frivillige innsats, ja, kanskje meir enn dei fleste av oss.»»