Kommunene ivrer etter innvandrere: De får 1,2 millioner for hver i året, i 20 år. 12,6 milliarder i året til innvandringstiltak.

Det er 80 millioner på flukt i verden. «Det er humanitært å ha medfølelse, men det skader ikke å være rasjonelle», skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum mener kommunene deler ut godhet på andres vegne, på alle nordmenns vegne. Mindreårige flyktninger får et statlig tilskudd på 1,2 millioner i året — i 20 år. I alt blei det i fjor gitt statlige tilskudd på 12,6 milliarder til ulike innvandringsordninger.
Humanistene krever nå en omlegging av norsk flytningepolitikk — på bekostning av ordninga for FNs kvoteflyktninger.
Det er egentlig ikke rom for en offentlig debatt der det er akseptert å stille spørsmål om nytten og riktigheten av moralistenes samfunnsmessige løsninger. Moria er ikke verdens verste sted, men fungerer utmerka som politisk brekkstang for økt innvandring.
Jo lenger til venstre i den verdensborgerliggjorte venstresida* en kommer, jo sterkere erstatter hatet og forakten argumenter. Moralen, hatet og forakten, humanismen med, tåler ikke noen form for saklig og rasjonell diskusjon. Derfor står også kampen mot ytringer de er uenig i, så sterkt blant den verdensborgerliggjorte venstresida.  Les mer «Kommunene ivrer etter innvandrere: De får 1,2 millioner for hver i året, i 20 år. 12,6 milliarder i året til innvandringstiltak.»

Jan Gindrup: La oss slutte med ko-van-vid19!

Jan Gindrup, pensjonert dansk statstjenestemann, har reagert mot det han omtaler som  koronavanvidd, COvanvID19. Han har skrivi en kronikk der han tar for seg tall for døde av korona og sammenliknet med alle andre dødsårsaker. Han har også laget vedlagte tabell over antall innbyggere, smittede, døde og døde i prosent for mange av verdens land. Innlegget har han sendt til danske aviser, men ikke fått det på trykk. Via Facebook kom politikus over det. Hans kronikk «trykkes» her lett redigert med nye mellomtitler med hans tillatelse.

Som han konkluderer: Følgene av koronanen «bør ikke give anledning til uro i en normal verden. Er det ikke på tide, at erklære Covid19 for en af de mest besynderlige oplevelser af kollektivt politisk overdrev/-greb og irrationel panik i nyere tid og komme videre?»

2619E548-43AA-4DA5-9FE1-65188BACFD60
En tabell Gindrup har satt opp over verdens viktigste land, minus Kina.

Les mer «Jan Gindrup: La oss slutte med ko-van-vid19!»

Hundretusener i Berlin — mot koronapolitikken og annen politikk

Det var atskillig mange fler enn 20 000 demonstranter som forsvant for NRKs medarbeider i Berlin den siste lørdagen i august. For det var kanskje opp mot 300 000 på gatene i Berlin*. Mot myndighetenes koronapolitikk og mot myndighetenes politikk generelt. De hundretuseners demonstrasjon retta seg også mot byregjeringa i Berlin av sosialdemokratene (SPD), De grønne og Die Linke (utgangspunkt i DDR).
Det er interessant å merke seg at demonstrasjoner som dette, i kjernen av EU som i Paris og Berlin, der blir store massedemonstrasjoner møtt med ulike hindre fra politiske myndigheter og politiet med alt fra jus til vold. De store mediene og deres journalister tier. Ingenting kan for dem måle seg med demonstrasjoner i Hviterussland og Russland.
Politiske utviklingstrekk som journalistene ikke ser, eller ønsker å skjule, fordi det bryter med deres forestillingsverden og politikerne de støtter opp om. Les mer «Hundretusener i Berlin — mot koronapolitikken og annen politikk»