Tyske partier om EU

EU er bra, men bare endres litt først?

IMG_2253
Ingen er mer ivrige på alt ved EU enn De grønne.

EU-«parlamentet» er et parlament som ikke har noe med parlamentarisme å gjøre. «Regjeringa», EU-kommisjonen, styrer som den vil og sitter uavhengig av hva EU-parlamentet vedtar eller om et flertall i parlamentet vil avsette kommisjonen. I Norge gjør vi det som en viktig sak at «parlamentarismen» blei innført i 1884 da Johan Sverdrup fikk drivi gjennom at et flertall på Stortinget kunne kaste regjeringa og vedta lover og statsbudsjettet. Som Sverdrup karakteriserte parlamentarismen: «All makt i denne sal». Les mer

Religiøs offensiv: Avskjæring av spebarns forhud, et bestialsk overgrep i «skaperverket»

Avskjæring, ypou tube
Se hele den religiøse frelse, religionsfriheten i full utfoldelse, fra You tube. https://www.youtube.com/watchv=Z0QwdSviukQ

Vi lever i ei tid der betydelige framsteg for menneskeheten står for fall. Det gjelder kravet om at alle skal få gode muligheter til et tilfredsstillende økonomisk liv, til å kunne ytre seg og frigjøringa fra religionenes irrasjonelle tvang. Ytringsfriheten blei kjempa fram fordi ingen skulle kunne kneble andre med påstanden om at de kom med uakseptable ytringer. Nå er det igjen påstanden om uakseptable ytringer som begrunner innskrenkinga av ytringsfriheten. De religiøse er oppgitt over at deres idéer og praksis henta fra flere tusen år tilbake, ikke blei og blir akseptert lenger. Vitenskapen har slått fast at jorda er rund, at jorda går rundt sola og vi har påtvunget med varierende grad av vellykkethet at religionene må akseptere kvinner som likeverdige mennesker til mennene.

Et eksempel på disse reaksjonære framstøta er kampen for den religiøse skikken med omskjæring av spebarnsgutters forhud, egentlig en smertefull avskjæring av forhuden deres som er praktisert med religiøs begrunnelse av jøder og muslimer etter at kristne har slutta med skikken.  Les mer

17. mai: Kampen mot nordmenn med norske flagg

Dette innlegget stod på trykk i Klassekampen 13.05.2013. Avisas overskrift var «Norske flagg», under temaet «Nasjonalisme». Det er fortsatt aktuelt, derfor legges det ut på nytt:

IMG_2122
Dette flagget bekreftes å ha vært med Roald Amundsen på alle hans ekspedisjoner, som på Sydpolen 14.11.1913, men må være unntatt den siste der han ble borte. Det henger på Ferds kontorer på Lysaker nær Polhøgda. Foto: OBB

Mange på venstresida og blant landets meningsbærere arbeider for at noen nordmenn i barnetogene ikke skal feire Norges nasjonaldag 17. mai med norske flagg. Elever som er norske statsborgere, og som staten nå betaler utdanning for, oppfordres på Norges nasjonaldag til å markere med et annet lands flagg at de føler sterkere tilknytning til det andre landet. Sjøl om tre av fire nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn synes det er naturlig å bruke norsk flagg 17. mai. Les mer