Hva måler meningsmålinger? Unge Oslo-folk merker mest til klimaendringene — virkelig? Flest i Oslo og Bærum som vil ha vindmøller — i Nordmarka?

Meningsmålinger kan være både et riktig og viktig tiltak i en politisk strid. Til å underbygge støtten til eget standpunkt. Da er det viktig med spørsmål som enkeltvis og som en del av helheten, er formulert sånn at en i størst mulig grad får de svara en ønsker.
Odd Handegård har tatt for seg en ny rapport fra senter for klimaforskning, Cicero. Der kommer det fram at folk i Oslo og Bærum er mest positive til vindkraft — andre steder i landet. Hvorfor spurte ikke Cicero om folks holdning til 500 til 1 000 nye vindturbiner i Nordmarka og på Kolsåstoppen?
I en meningsmåling for Klimarealistene i 2020, også omtalt på Politikus, kommer det fram at de som sier de mest merker klimaendringene i Norge, er unge kvinner på Grünerløkka. «Slår det villere, varmere og våtere været virkelig hardere til i Sofienbergparken» enn ellers i landet? Eller er det bare et uttrykk for at flere rundt Sofienbergparken veit hva de skal mene?
Begge disse undersøkelse bekrefter at kjennskap til diskusjoner om problemet, og hva som føles som riktig å svare, «politisk korrekt», er svært viktig, kanskje avgjørende, for hva som en velger å svare. Den subjektive oppfattelsen av værskiftingene på Grünerløkka kan ikke være i samsvar med realiteten. Mange Oslo- og Bærums-folk er sneversynte, men at de vil ha vindmøller alle andre steder enn i sitt naboskap, er mindre viktig enn at de kjenner godt til hva som er det «riktige» svaret.
Ciceros siste rapport skriver Odd Handegård nærmere om her, gjengitt fra hans Facebook-side med hans tillatelse og med Politikus sine mellomtitler:
Les mer «Hva måler meningsmålinger? Unge Oslo-folk merker mest til klimaendringene — virkelig? Flest i Oslo og Bærum som vil ha vindmøller — i Nordmarka?»

Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral

Norge aleine i Europa: Ruste oss til tennene?

Cecilie Hellestveit har skrivi si tredje bok om krig: «Dårlig nytt fra Østfronten. Krigen som endrer alt». Der tar hun utgangspunkt i krigen i Ukraina og skriver om de geopolitiske følgene hun mener krigen får.
Norge er aleine i Europa med naboforholdet til Russland. Skal vi da ruste oss til tennene?
Hellestveit viser til at jo mer Russland svekkes, jo sterkere blir Kina. Det er også grunnen til at så mange halvstore stater ikke vil ta avstand fra Russlands krig og slutte opp om sanksjonene, mener Hellestveit. USA prioriterer kampen mot Kina, ikke Russland, hevder hun. At USA vil gå til krig for Taiwan, men ikke for Ukraina, mener hun beviser det.
imageHellestveit mener at verken første og andre verdenskrig har likhetstrekk med dagens situasjon. Det stemmer vel neppe? Det som dokumenteres i Hellestveits bok, er at resten av verdens folk ikke vil være med på særlig Europas dobbeltmoral, det hun kaller Europas eksepsjonalisme, krav om unntak for sine handlinger. Mens vi i Norge ser oss blinde på Europa og vår gode moral, er jo resten av verden veldig godt vant med Europas og USAs utallige angrepskriger gjennom flere århundrer. Så de kan lett si at dette er jo dagligdags for oss, hvorfor bråker dere?
Fortsatt tyder mye på at en stor omfattende krig i verden vil bli nødvendig for å løse rivaliseringa om råvarer og markeder. Og skjer det, er «lagoppstillinga» alt klar: Det blir USA og Europa mot Resten av verden. Og europeisk venstreside vil komme til å slåss, med glød, tilsvarende venstreorienterte i kampen for sitt eget lands imperialisme i første verdenskrig, mot «Jordas fordømte», farga mennesker fra tredje verden og fra andre verden. Med krigsrop i den retorikken som er den moderne venstresidas ryggmargsrefleks: Klimaendring, økt innvandring og antirasisme. Les mer «Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral»

50 år: Folkets første nei til EU-medlemskap

En personlig beretning:

25. september 1972 er ikke lett å glemme. Heller ikke dagen etter da seieren var klar. Like oppmuntrende var den gjentatte seieren i 1994. Det blei imidlertid ingen seier da eller i 1994. Seirene i folkeavstemningene bygde på en politisk illusjon, nemlig at vi har et demokratisk system der flertallet bestemmer. De mektige eliten godtok som alltid i all tidligere historie ikke det. De gjør som de vil. Nå er Norge EUs mest ynkelige og smiskende medlem i EU, uten å være medlem. Mens kong Sverre talte Roma midt imot, i andre vers av Ja vi elsker, kryper dagens norske statslederne for EU-kommisjonen som intet annet EU-medlem.

IMG_3922
Fra Yngvar Ustvedts bok Det skjedde i Norge 1961-72.

Jeg husker dagen 25. september i Oslo nærmest som et sjokk, som å bli ramma av en flodbølge. Alt som var av trikker og busser var nedklistra av ja til EU-plakater, alle avisene og NRK var voldsomt for medlemskap, med ett unntak, Dagbladet. Hele statsapparatet engasjerte seg i 1972 i voldsomme kampanjer for norsk medlemskap, som UD og ledende embetsmenn i alle departementer. Akkurat som i stater «vi ikke liker å sammenlikne oss med». 
Den voldsomme og ensidige stats- og organisasjonsbølgen 25. september 1972 merka meg for livet sammen med de daglige bekreftelsene fra da og helt fram til i dag.

Les mer «50 år: Folkets første nei til EU-medlemskap»

Stadig mer buss for tog. Jernbaneledelsen klarer ikke å bygge signalanlegg, og regjeringene bryr seg ikke

Den forrige og til dels siste uka har alle de mange vanlige feilene som altfor ofte stanser togtrafikken i Oslo-området opptrådt samla over en lengre periode. Som den stadige jordfeilen i Oslo-tunellen og feil ved signalanlegget på Skøyen vest for Oslo-tunellen. Alle feilene opptrer som Nettavisen skreiv i 2015: «En jordfeil i Brynsbakken ved Oslo S kommer og går». Nå også med feil mellom Eidsvoll og Gardermoen og ikke sjelden i Østfold.
Tog er grunnlaget for de daglige arbeidsreisene inn til Oslo, rundt 100 000 personer hver dag. Kravet er bare 85 prosent regularitet, i forrige uke var den som Bane NORs egen statistikk gjengitt øverst viser, helt nede på 50 prosent. Alle de feilene som har eksistert i 24 år er unødvendige feil som ikke skulle ha skjedd om alle hadde gjort jobben sin. Men det gjør de ikke, og de ansvarlige i Bane NOR og samferdselsministrene bryr seg ikke. Det gjør heller ikke de som oppkaster seg til miljøpolitikere.
Vanskjøtselen av jernbaneregulariteten er ikke bare en skandale for togtransporten. Det er som et samfunn i forfall at vi har ledere som ikke trenger å levere for de oppgavene de er for høyt lønna for og der de politisk ansvarlige godtar slurvet. Det er resultatene som teller, som en sier i LO. I en stat med sjølrespekt fjerner en dem som ikke evner å levere. Enten det er de altfor høyt lønna offentlig betalte, eller de ansvarlige politikerne. Les mer «Stadig mer buss for tog. Jernbaneledelsen klarer ikke å bygge signalanlegg, og regjeringene bryr seg ikke»

Strømaksjonen: Regjeringas påstander tilbakevist

Tekst og foto: Red. OBB

DSC_0021Industriaksjonen med støtte av mange fagforeninger, gruppa Motvind som er imot vindmøllene og Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde i går en markering foran Stortinget. Noen stilte seg opp på Løvebakken med parolene vendt mot vinduene i Stortingssalen, se framheva bilde øverst. Plassen foran Stortinget var godt oppfylt trass i at markeringa begynte i løpet av arbeidstida. Det var mange talere som sa mye fornuftig og som gir et godt utgangspunkt for å mobilisere sterk nok motstand til å tvinge høyrealliansen med Ap/H til å prioritere dem som har valgt dem.

De to viktigste regjeringspåstandene blei tilbakevist: Les mer «Strømaksjonen: Regjeringas påstander tilbakevist»

Høye strømpriser: En følge av bevisste politiske vedtak

Regn og snø faller ned fra himmelen uten menneskelig styring. Når følgene av politiske vedtak blir upopulære, ser de styrende politikerne det som sin hovedoppgave å skjule at det upopulære er en følge av bevisste politiske vedtak. Som strømprisene. De har liksom bare falt ned fra himmelen som regn og snø. Da er ikke omgjøring av vannkrafta til en markedsvare, bygging av utenlandskabler for å knytte Norge til prisnivået i Europa og de mange ikke konsekvensvurderte tiltaka i det «grønne skiftet» ikke-saker. Alt skyldes kun en person, Putin, er refrenget.
Dette er et eksempel på det som maktutredninga fra 2003 omtalte som politikkens retrett. At stadig flere politiske spørsmål blir avgjort av rettsapparatet. Når det gjelder strømprisene har politikkens retrett gått enda et steg videre. Nå vil ikke en gang politikerne være ved sine vedtak.
Politikken, som politikerne ikke vil vedkjenne seg, er oppsummert på forsida av det siste nummeret av Dag og Tid, nr 37 i år: «Energisk sjølvskading: … På tjue år har Europa minus Russland halvert produksjonen av olje og gass. Med ein produksjon som i år 2000 og utan nedlegginga av tysk atomkraft, hadde vi ikkje hatt noka energikrise.» Merk den snedige dobbeltbetydninga av ordet «energi-sk».
Energi- og priskrisa viser realiteten av det grønne skiftet: Dyrtid, fattigdom og ødelagt natur. 
Les mer «Høye strømpriser: En følge av bevisste politiske vedtak»

«Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag

Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…
Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak. Fortrinnsvis til gunst for befolkninga og næringslivet. Men sånn blir det ikke. Energiministeren skal holde en innledning, og så skal alle forslag oversendes til komiteene der i de i praksis skal gravlegges. For det er overveldende flertall i Stortinget for at grunnlaget for at det blir så høye strømpriser, ikke skal røres. Markedet og hva EU vedtar skal få bestemme prisfastsettinga, mener Ap, Høyre, Venstre, MDG og KrF — med Senterpartiets støtte så lenge SP er med i regjeringa. 
Rødt sitt forslag blir enten nedstemt eller gravlagt i en komite. SV har dessuten uttalt at de mener Rødts forslag er urealistisk. Likevel legges det fram her til allmenn politisk orientering. Forslaget har nok langt større oppslutning i befolkninga enn på Stortinget.
Forslaget er gjengitt fra VG.no 12.09.2022.

Politikus, red. Les mer ««Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag»

Årsakssammenheng når kriminaliteten er størst der kirkespirene er høyest?

Det er et faktum at kriminaliteten er høyest på de stedene der kirkespirene er høyest. Men er det dermed kirkespirene og deres høyde som er årsak til kriminaliteten? Det finnes vel ingen som vil si det, tross det faktiske sammenfallet av at det er størst kriminalitet der kirkespirene er høyest. Det er nemlig forskjell på korrelasjon, sammenfall, og årsakssammenheng. Korrelasjon, sammenfall som mellom kirkespirene og kriminaliteten, er derfor ikke et bevis på at det er en årsakssammenheng mellom kirkespirene og kriminaliteten. Derimot er mangel på korrelasjon, sammenfall, et bevis på at det ikke er en årsakssammenheng.
Dette kan vi bruke til å diskutere sammenhengen mellom variasjonen av CO2 i atmosfæren og variasjonen i temperaturer og klimaendringer. Det er ikke lagt fram en formel som viser noen årsakssammenheng mellom øking av mengden CO2 i atmosfæren og endringa av temperaturen. Det bør det sies mer om, men nå vil jeg gå et steg videre og se på sammenhengen, korrelasjonen. For er det ingen korrelasjon, er det heller ingen årsakssammenheng.

39B4DB1A-07A0-4497-BF5A-6E1E1587F7C8_1_201_a
Rød strek er økning av CO2, blå strek temperaturen. Ingen korrelasjon. Fra Hadley Centre i England.

I et innlegg av Joar Dalheim på Facebook tar han for seg flere værsituasjoner og klimaendringer der det ikke en sammenheng mellom mengden CO2 og forskjellige værtyper. Dalheims mer detaljerte eksempler fra nåtida er svært nyttige, og viser mangelen på sammenhengen mellom økt CO2 og temperaturstigning. Hans gode eksempler er egentlig unødvendige. Se grafen øverst som er dette innleggets framheva bilde. Det klare misforholdet mellom COog temperaturen i hele jordas mange milliarder års historie viser tydelig misforholdet mellom den påståtte konsekvensen av økt CO2 i atmosfæren og temperaturen.
Dalheims innlegg på Facebook er gjengitt med hans tillatelse. 
Les mer «Årsakssammenheng når kriminaliteten er størst der kirkespirene er høyest?»

EU-tilhengere: Hvis ikke EU får styre Norge gjennom EØS, knuser de oss. Men nå kan EU ikke få nok gass fra Norge, samtidig som de vil ha all fortjenesten også!

Kommentar til Debatten på NRK 13.09.2022, av red. OBB
EU-landa lagt ned sin egen energiproduksjon, og anklager andre land og Norge for at de ikke får nok gass av oss, billig nok. I år 2000 produserte Storbritannia 100 milliarder kubikkmeter (m3) gass, i fjor bare 32 milliarder m3. I 2010 produserte Nederland 75 milliarder m3, i 2021 bare 18. I Tyskland har de lagt ned 25 prosent av all energiproduksjonen sin. Fordi de har hørt på dommedagsprofeter og drømmere. Nå krever EU norsk gass, og at de skal ha av vår fortjeneste fordi EU-landa sjøl ikke vil produsere den energien de kan og som de trenger.

Argumentet til tilhengerne av norsk medlemskap i EU i LO og Arbeiderpartiet, at EU vil nekte å kjøpe eksportvarene våre om vi melder oss ut av EØS, er bare tull. EU har kjøpt norskproduserte varer ikke for å hjelpe Norge, men fordi de trengte varene. EU driver ikke med sosialhjelp til Norge. Og nå vil EU kjøpe mer av oss! Men det verste er at de ikke bare vil kjøpe mer av oss, men de vil ha fortjenesten vår også!

Når skal EU-tilhengerne slutte med å bruke argumentet om at EU ikke vil kjøpe norske eksportvarer om vi sier opp EØS-avtalen og går over til handelsavtalen som fortsatt gjelder?

Framheva bilde: Image by Vinzenz Lorenz M from Pixabay

Dronningas person er uviktig. Det viktige er hennes rolle som leder for en fryktelig institusjon: Den britiske imperialismen.

«Det britiske imperiet med sine kolonier og dominions var et av de største riker i verdenshistorien, og kom i sterk grad til å prege britenes syn på seg selv og verden». Skriver Store norske leksikon på nett. Det er i overkant diplomatisk. Det britiske imperiet var en av verdenshistorias mektigste tyranner, og klarte lenge å holde Kina nede. Disse fryktelige overgrepene forsvinner i omtalen av det nettopp avdøde overhodet for restene av dette riket. Rester hun levde godt på og gjorde lite med for å bedre sine undersåtters liv. Mange rundt om i verden som har levd under hennes regime, har problemer med hyllesten av henne som person. 
Redaktør av nettavisen derimot.no, Knut Lindtner, klarte ikke å dy seg og vil gi et bidrag til et mer riktig bilde av den britiske imperialismen og dets overhode: «Personen Elisabeth er uviktig siden nesten ingen kjente henne. Men den institusjonen hun ledet er meget viktig. Den oversees helt i mediene.» Les mer «Dronningas person er uviktig. Det viktige er hennes rolle som leder for en fryktelig institusjon: Den britiske imperialismen.»

Strømprisene: Fastsettes ikke etter likevektsprisen, men marginalprisen — den aller høyeste prisen

Politikerne har ikke sagt det, og heller ikke kraftprodusentene. Men investor Øystein Stray Spetalen sa det i Debatten på NRK 6. september mot energiminister Terje Aasland. Strømprisen fastsettes som den høyeste prisen som det er mulig å tilby for en kilowattime, 1 kWt. Det som på fagspråket kalles marginen. Politikerne snakker ikke om det fordi de sannsynligvis ikke veit det. Og journalistene fordi de helst ikke vil vite og fortelle om noe som kan true oppslutninga om det nåværende prissystemet. Og kraftprodusentene sier minst mulig om prissettinga fordi de tjener mest på at ingen kjenner til det. Les mer «Strømprisene: Fastsettes ikke etter likevektsprisen, men marginalprisen — den aller høyeste prisen»

EU med svarteper: Retorikk, symbolisme og dumskap vinner over realisme

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt ukebrev utgitt i dag, og skrevet av dets redaktør Jan Christensen. I innlegget konkluderer han med at «Framtida er ikke lys verken for verdensfred eller grønt skifte så lenge retorikk, symbolisme og dumskap vinner over realisme.»

Drammen Nei til EUs ukebrev:
EU og Vesten har boikottet Russland mange ganger.
Den siste boikottbølgen begynte i 2014. Da Krim – for øvrig etter en folkeavstemning – vedtok å bli en del av Russland.
Etter at krigen i Ukraina for et halvt år siden ble mer omfattende, har boikotten blitt utvidet. Med stadig flere «sanksjonspakker» fra EU/USA. Les mer «EU med svarteper: Retorikk, symbolisme og dumskap vinner over realisme»

Bygge biler — eller brenne biler? SD øker av andres feil og målbærer de utstøttes interesser

Expressen sept 2014
Expressen 2014

Den politiske hovedoppgaven for den dominerende felles høyrepolitikken som de svenske sosialdemokratene står for sammen med de konservative, har vært å gjøre Sverigedemokratene, SD, til noe spedalsk, noe som ingen bør ha noe å gjøre med. Sosialdemokratene har avslått regjeringsmakt med støtte av SD og dermed også gitt avkall på gjennomslag for sin egen mer sosiale økonomiske politikk. Den norske programlederen Fredrik Skavlan slapp partileder Jimmie Åkesson til i underholdningsprogrammet sitt. Men bare for å trakassere han, noe han blei populær hos eliten for, særlig i mediene og på universitetene.
Sverigedemokratenes har ikke trengt å gjøre mye for å markedsføre politikken sin. De andre partienes resultater av sin politikk har vært gode nok argumenter for at Sverigdedemokratene har økt på meningsmålingene.
SD har hatt medlemmer med nazistisk bakgrunn, men partiet står ikke fram med en nazistisk politikk og har heller ikke støtte fra hver femte svenske velger for å fremme nazisme, men for å gjøre noe med den mislykka innvandringspolitikken, den mislykka «integreringspolitikken» og de økonomiske nedskjæringene for vanlige og mer vanskeligstilte folk.
Sverigedemokratene representerer i dag et opprør mot den elitistiske politikken til det høyreorienterte sosialdemokratiet sammen med det tradisjonelle høyre. En allianse som er entusiastisk støtta av det intellektuelle «venstre».  Oppslutninga om SD er et tegn på at de utstøtte vanlige svenskenes «tilbakekomst», deres opprør. Les mer «Bygge biler — eller brenne biler? SD øker av andres feil og målbærer de utstøttes interesser»

Store demonstrasjonstog mot strømprisene — før jul

Kampen om å få tilbake våre lave strømpriser er en kamp med stor nasjonal politisk sprengkraft. De høye markedsstyrte strømprisene truer hele det nasjonale grunnlaget for næringslivet og dermed vår velstand. Den bastante politiske eliten med sitt ignorante og løgnaktige budskap avslører seg som en udemokratisk elite. En sånn kamp krever sterkere tiltak enn den tradisjonelle markeringa på plenen foran Stortinget av dem som miljøminister Eide bare «tror det er ganske marginale grupper som har gjort ganske mye ut av seg». Demonstrasjonstog med titusener i ring rundt Stortinget, EU-kommisjonens ambassade i Norge, er nødvendig for å ha håp om å presse Høyre-/Ap-partiet til fornuft. Demonstrasjon med oppslutning fra hele Østlandet må planlegges nå og gjennomføres før jul og før prisene blir på 10 kroner kilowatt-timen, om ikke det dobbelte. Les mer «Store demonstrasjonstog mot strømprisene — før jul»

Markedsstyrte strømpriser: Organisering for seier?

Rødts oppslutning i 1993: Lav i valget, sterk på LO-kongressen. I 2021: Sterk i valg, svak på LO-kongressen. Dette kan ikke brukes som «bevis» på at det er en årsakssammenheng mellom grad av oppslutning i valg og medinnflytelse på LO-kongressen.
Det er likevel vanskelig å la være å se de to vedtaka i LO-kongressen som et uttrykk for at mobilisering både blant tillitsvalgte i LO, LO-medlemmer og folk flest er blitt et mindre viktig arbeidsfelt for Rødt-medlemmer og andre venstreopposisjonelle enn for eksempel mediearbeid og alt som hører til identitetspolitikken. Hvis det ikke har noe med politisk prioritering å gjøre, må det være et tegn på at evnen blant Rødt-medlemmer og andre har blitt svekka. Les mer «Markedsstyrte strømpriser: Organisering for seier?»

Gorbatsjov: Hylles i vest…

Sovjetunionens siste president og den som ble tvunget til å formalisere oppløsninga/nedlegginga av Sovjetunionen, døde 30. august. Som en viktig internasjonal statsleder ble hans liv kommentert av mange.
Han hylles av vestlige ledere, og det er i samsvar med at han også fikk Nobels fredspris. Viktigste grunn til den prisen var nok fordi Vestens daværende viktigste motstander, Sovjetunionen, gikk i oppløsning. Gorbatsjov hadde imidlertid aldri som formål å oppløse Sovjetunionen, bare å fornye for å bevare Sovjet. Les mer «Gorbatsjov: Hylles i vest…»

Ronny Deila: Fotballspillere må ta tusenvis av beslutninger hver kamp

Fotballen er godt i gang igjen etter sommerpausen. På Østlandet er det klart for en kamp som mange er ekstra engasjert i. Om fotball er det grunn til å diskutere flere forhold. Som hvorfor det er nødvendig med et så omfattende politioppbud og så mange andre sikkerhetstiltak for en fotballkamp, i helgas kamp og i kamper flest. Men for forhåpentligvis for de fleste er også fotball et spill med engasjerende kjennetegn der samspill, taktikk og strategi er viktige momenter.  
I Vålerenggutten nr 2 for 2017 var det gjengitt et intervju med daværende trener for Vålerengas herrelag, Ronny Deila. Et utdrag av intervjuet, der han uttaler seg om fotball generelt, gjengis her.   Les mer «Ronny Deila: Fotballspillere må ta tusenvis av beslutninger hver kamp»

NRK/Bodø framhever EU og MDG

En statskanal som driver politisk informasjon og kommentering, er det virkelig en praksis som hører et fritt ordskifte til? Vi blir overvelda av strømmen av politisk utvalgte meninger og kommentarer som kommer fra Marienlyst. Å trekke ut ett eksempel fra én dag, virker lite representativt. Men enkelteksempler er sjelden helt tilfeldige og kan derfor si noe om helheten.
NRKs lokalavdeling i Bodø har engasjert seg i rikspolitiske spørsmål for å skryte av EU for et mulig kommende EU-vedtak om krav til reparasjoner av mobiltelefoner. Med støtte fra to rikspolitikere, begge fra MDG. Det er gjort et forsøk på lokal vri, men artikkelen blir likevel bare en framheving av «gode» EU og bevitna av to sentrale EU-entusiaster fra MDG. Både Høyre, Venstre og Ap/SV kunne med større tyngde og gjennomslagskraft hjulpet NRK til å framheve EUs fordeler. Hvis ikke hele NRK-artikkelens formål egentlig var å drive valgkamp for MDG.
NRK har også en annen journalist som opptrer som en politisk aktivist. Han prøver hele tida å mane fram organiserte fascistiske bevegelser som ikke finnes, for å forsvare den dominerende høyrepolitikken mot dem som protesterer på de økonomiske og sosiale følgene av den høyreorienterte overnasjonale politikken.
Bodø-artikkelen med skrytinga av EU og MDG, reiser igjen spørsmål om hvorfor vi skal ha en egen statlig mediekanal. Hvilket syn med hvilket grunnlag skal NRK stå for, og hvem skal bestemme det? Regjeringa? Stortingsflertallet? I praksis er NRK et talerør for at de dominerende politiske meningene blir styrka og ikke utfordra. Samme oppdrag som for statskanaler i «stater vi ikke liker å sammenlikne oss med». Les mer «NRK/Bodø framhever EU og MDG»

Avsindige priser, avsindig energipolitikk

Det er kamp om hva som er årsaken til de høye strømprisen. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper arm i arm med støtte fra de viktigste mediene for sin forklaring. Oppgaven for dem er å skjule de reelle årsakene, nemlig deres egne politiske valg om å stille norske ressurser mest mulig billig til råderett for nasjoner og organisasjoner. 
Samtidig er det mange som er glade for de høye strømprisene. Strømprisenes nivå sammen med andre krav om det grønne skiftet peker tydlig i en nye historisk retning, der fortidas fattigdom er målet. Ikke som før forbedring av menneskenes levestandard, men tilbake. Sånn tenker nok de som ikke har vokst opp med utedo og uten kjøleskap.
Eivind Salen jobber i Motvind. Spørsmålet om priser og energipolitikk tok han opp i et innlegg på Facebook 25.08.22. Med hans tillatelse er innlegget hans gjengitt her.

Red. Politikus. Les mer «Avsindige priser, avsindig energipolitikk»

Sanksjoner: Hvem skal ofre for hvem, og hvem tjener på dem?

Hvorfor sanksjonene, særlig de økonomiske? Virker de — for hvem? Etterhvert pipler det fram spørsmål om dette. Spørsmål som egentlig ikke skulle bli stilt. For når USA og EU vedtar noe trenger jo ikke andre å stille spørsmål om det. Men det gjør likevel mange. The Economist stiller spørsmål om det, og til og med i NRK har spørsmålet vært reist. Forskning peker i retning av at sanksjonene ikke virker som tilsikta, men vel så ofte rammer andre enn målet — det tilsynelatende målet. Den merkelige sanksjonen at Tyskland skal si nei til russisk gass fra den nye Østersjøledningen (North Stream 2), rammer mest Tyskland sjøl og til dels andre som Norge. Men sanksjonen tjener USA som kan selge mer av sin olje — og det var hensikten?
På sin Facebook-side skreiv Arne Birger Heli om sanksjonene. Som at det bare er Vestens utpekte fiender som rammes, og om hvem som rammes. Med hans tillatelse er innlegget hans gjengitt her. 
                                                           

Red, Politikus.  Les mer «Sanksjoner: Hvem skal ofre for hvem, og hvem tjener på dem?»

Norges statsledere: Fra «kong Sverre talte Roma midt imot» til EUs lokale forvaltere

Den politiske makta med Arbeiderpartiet, Høyre og mediene i spissen er fornøyd med at den tidligere tåkefyrsten Støre knallhardt slo fast at det norske folkets eiendom, vannkrafta, første og fremst skal tjene EU-landa og særlig Tyskland. Fra kong Sverre som på slutten av 1100-tallet ikke bøyde seg for et påbud av paven og blei lyst i bann, har Norge gjennom sine statsledere utvikla Norge til Europas mest underdanige stat. Ei utvikling som har styrka seg etter siste verdenskrig etter å ha hatt et nasjonalt oppsving ut over i 1800-tallet og med stortingsvedtaket om norsk felles eiendomsrett til vannkrafta for hundre år sia. Vannkrafta som EU nå skal styre skal styre over gjennom Acer.
Norske regjeringer i den nærmeste fortida, og åpenbart framover, opptrer med stor entusiasme og overbevisning om at det viktigste for norske statsledere er å representere EU som dets lokale forvaltere.
Fra kong Sverre til Erna Solberg/Jonas Gahr Støre: Det er som en sportskommentator har sagt: For en utvikling!

Les mer «Norges statsledere: Fra «kong Sverre talte Roma midt imot» til EUs lokale forvaltere»

Politikerne velger handlingslammelse: Byrådet mot Ensjø, nok en gang

Etter mange års planlegging vedtok bystyret i 2007 enstemmig en plan for et helt nytt boligområde der parker skulle være sentralt. Området blir i salgsbrosjyrer omtalt som «naturbant», både natur (parkdrag) og urbant. Området heter Ensjø, nær Jordal, Tøyen, Vålerenga , Etterstad og Valle Hovin. Nær ti tusen har flytta inn i nye boliger nå, men parkene har uteblitt. Alle byrådene i Oslo sia 2007 har latt seg styre av en rik tomteeier fra Asker. Reguleringsplanen var også uten tidsfrist, noe som både tomteeieren og politikerne har klamra seg til som en unnskyldning for ikke å gjøre. I de siste sju åra har byrådet til Arbeiderpartiet, MDG og SV valgt å være helt handlingslamma, og ikke brukt de politiske virkemidlene de kunne og burde ha brukt.
Til og med Solberg-regjeringa har gripi inn på Ensjø ved å tillate tomteeieren å drive støyende nattarbeid midt i et boligområde. I tillegg ba Erna Solberg kong Harald bestemme at støyende nattarbeid skulle tillates, så Ap-byrådet ikke skulle ta Solbergs tillatelse inn for retten og bruke den retten Høyesterett har gitt kommuner til å styre der reguleringsplan er vedtatt. Men Ap-, MDG- og SV-byrådet turte uansett ikke å bruke retten Høyesterett har gitt dem. Hensynet til en utenbys tomteeier teller mer for byrådet enn tusener av egne innbyggere.
Plan- og bygningsetaten hadde flere gode innvendinger mot et nytt boligprosjekt, som også naboene. I forrige uke blei det brått bestemt at utbyggeren skulle få absolutt alt de ba om. Det brå skiftet peker tydelig på at «noen har snakket sammen». Byrådet har igjen valgt å være mot Ensjø-beboernes interesser.
Dette har jeg et innlegg om i Dagsavisen i dag. Les mer «Politikerne velger handlingslammelse: Byrådet mot Ensjø, nok en gang»

Elitenes sirkulerende fellesskap: Politikk som springbrett

I mange år på Stortinget var Marianne Marthinsen Arbeiderpartiets ledende finanspolitiker. Fra nå skal hun jobbe for Norsk Finans. Tilsynelatende Aps finanspolitiske motstander for sosial likhet. Men det uttrykker både at Aps finanspolitikk er like god høyrepolitikk som Høyres, at eliten sirkulerer i fellesskapet sitt og at politikk bare er et springbrett for videre karriere.
På samme måten skjuler politikerne sannheten om strømprisen, sammen med mediene som også er en del av elitesirkuleringa.

IMG_3385
Arendalsuka, blå makts høytid

Sjelden har det vært så mange unge på Stortinget og i regjeringa. Men målet er ikke å bli gjenvalgt stortingsrepresentant eller komme i regjering for å sitte der. Nei, det er å komme videre til høyt lønna toppstillinger i Norge eller i utlandet. Det er jo ikke aktuelt for tidligere politikere å gå tilbake til dreiebenken, kateteret eller å vaske pleiepasienter, aller minst ungdommer som har levd hele livet sitt i kollokviegrupper og i politikken. Det samme gjelder for dem som har hatt byrådsverv i kommunene, sånne verv er også viktige trinn i karrieren. De trives i denne eliten.
Det dreier seg om en politisk samfunnsstruktur. Det blir lureri når politikerne bruker politiske verv som springbrett og med en politikk som alltid passer til det som lønner seg for dem. Les mer «Elitenes sirkulerende fellesskap: Politikk som springbrett»

Formalisere den reelle regjeringa, den med Ap, Høyre, Venstre og KrF?

De to siste statsministrene fra Høyre og Ap samles i sterk enighet om nødvendigheten av politikken som gir oss de høye strømprisene. Det viser at de påståtte stridighetene mellom Ap og Høyre bare er en illusjon. De er også enige om alle utenlandskrigene, underordninga av EU og USA og den økonomiske politikken. Pensjonsnedskjæringene og privatiseringene av offentlige institusjoner hadde ikke vært mulig uten Aps initiativ og gjennomføringskraft. Hvorfor opptrer de da som to politiske motpoler når de er så entusiastisk enige i alle de viktigste sakene?
Det viktigste politiske tiltaket i Norge for å sikre fortsatte utenlandskriger og at alt i Norge blir mer tilpassa markedskreftene og de mektigste kapitalistene, er nettopp å spre illusjonen om den store motsetninga mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og skjule illusjonen bak et sceneteppe. Les mer «Formalisere den reelle regjeringa, den med Ap, Høyre, Venstre og KrF?»

Høye strømpriser: Ikke pga krigen eller tørke, men fordi vi må kjøpe til europeisk pris

Motstanden mot de høye strømprisene stiger i takt med at bortforklaringene for årsakene til prisstigninga viser seg å være usanne. Bevisst usanne mot bedre vitende. Regjeringa trenger hjelp, og Erna Solberg og de tyngste mediene kommer løpende støttende til.
NRK påstår, sjøl mot bedre vitende, at årsaken til tomme dammer er tørke og ikke fordi vannmagasinene målretta er tømt. Så skjønte også VG at Støre trengte hjelp mot forslaget om makspris. Astrid Meland skreiv en forsvarstale i innlegget 11. august at «Makspris er ikke løsningen». Om hvor farlig lav strømpris var for det norske samfunnet. Meland skriver som om verden starta i 2021.
«Det med strømprisene er ikke vanskelig. Det er faktisk veldig enkelt», som Aslak Sira Myhre skriver i Dagsavisen. Myhre viser til det som Rødt, Øystein Stray Spetalen, fagforeninger og Ap-nestoren Finn Lied sa når utenlandskablene skulle etableres: «Utenlandskabler i kombinasjon med marked vil gi europeiske strømpriser i Norge, og vil gjøre at vi mister kontroll med krafta vår». Av alle sa faktisk Jens Stoltenberg på NHOS årskonferanse i 2013 om utenlandskabler: «Det kan svekke norsk kraftbalanse og føre til høyere priser, både for forbrukerne og den kraftkrevende industrien.» Les mer «Høye strømpriser: Ikke pga krigen eller tørke, men fordi vi må kjøpe til europeisk pris»

Northern Light: Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU

I en kommentar på derimot.no til intervjuet med Jonas Gahr Støre, hadde signaturen Northern Light en fyldig kommentar til regjeringas aktive holdning til å skjule at vannkraftressusen vår og og prisene på strømmen er overlatt til EU å bestemme. Kommentaren gjengis derfor her.
Red.
Les mer «Northern Light: Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU»

Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!

Det er et politisk press mot de høye strømprisene, den høye strømeksporten og de tomme vannbassengene. Regjeringa, egentlig først og fremst EU-partiene Ap, Høyre, Venstre og MDG er opptatt av hvordan vri seg unna uten å unngå Acer og å kutte utenlandskablene. For det det dreier seg om er å ta tilbake nasjonal kontroll av strømressursene. Men det er samtidig det Ap, Høyre, Venstre og MDG er mest imot. De vil alle at EU skal kontrollere tilgang og prisene på den norske strømmen.
Tiltak for subsidier for høye strømpriser er bare overflatisk pynt for å kjøpe seg tid og beholde og skjule hva som er hovedformålet, at EU skal styre forbruket og prisene i Norge. Nå er det veldig motvind for politikken til Jonas, Erna og kompani. Nå er de svekka, og da bør sjansen til å gå til nødvendige grunnleggende endringer brukes. Den viktigste kampen nå er politisk, om de skal slippe unna med den viktige undergravinga av Norges interesser.

IMG_1521
Statue av Marcus Thrane, Drammen. Foto: Politikus

Les mer «Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!»

Eksklusivt: Støre om strømprisene: EU tar ikke telefonen, og da kan ikke jeg gjøre noe!

I dag kan Politikus presentere et eget intervju* med statsministeren. Og som alle som har fått den ekstraordinære tillatelsen til å intervjue Jonas Gahr Støre, begynner vi med å forsikre han om at vi er han evig takknemlig og beundrende for alt han har gjort og vil fortsette med. Sånn ivaretar vi og presiserer vår kritiske fagetikk. Nederst mer om hvor og når intervjuet ble gjennomført. Les mer «Eksklusivt: Støre om strømprisene: EU tar ikke telefonen, og da kan ikke jeg gjøre noe!»

USA provoserer Kina: Tre ulike syn

Amerikanske politikere vil skjerpe tonen overfor Kina. Enda så mye de avskyr Trump, kjøper de mesteparten av hans politikk, akkurat som de europeiske lederne. Leder av representantenes hus i USA (underhuset), Nancy Pelosi, en Vestens helt, hun som i Kongressen stod bak Trump og i «sivilisert demokratisk tradisjon» reiv i stykker heftet med statsbudsjettet bak ryggen på Trump da han presenterte budsjettet, markerte seg denne uka med et besøk på Kinas øy Taiwan for å markere sin støtte til Taiwans uavhengighet.
Da blei diskusjonen, går Kina til angrep og innlemmer Taiwan militært?
Kinakjenner Torbjørn Færøvik viser til den kinesiske kulturen med å ta tida til hjelp, sitte stille og la motparten gå mot tap for egen innsats.
Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Prio, peker på at USA har sine styrker spredd over hele verden i mange konflikter, og ikke kan hamle opp med Kina før de trekker seg fra alle andre konflikter og samler alt de har mot Kina.
Pål Steigan minner om at Taiwan er et eksistensielt spørsmål for Kina, men ikke for USA. Og heller enn å ha svekka Kina, Vestens fabrikk, har Pelosi styrka oppslutninga om den kinesiske ledelsen og styrka alliansen mellom Moskva og Beijing. Les mer «USA provoserer Kina: Tre ulike syn»

Strømprisene: Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»

Strømprisen viser regjeringas handlingslammelse, men først og fremst regjeringas politikk: Det er at det er viktigere å få solgt mest mulig til utlandet framfor å sørge for at Norges viktigste nasjonale ressurs beholdes til bruk i vårt eget land — til produksjonspris. Å prioritere EU foran Norge er sjølsagt for Arbeiderpartiet, det er partiets hovedsak å ikke ivareta norske interesser. At Senterpartiet er med på dette, bekrefter at partiet er et holdningsløst parti som bare er opptatt av politiske posisjoner — ikke av politikk.
Tidligere Arbeiderpartipolitiker Stein Lier Hansen har som NHO-direktør gått ut og krevd lavere strømpris for industrien. I Aftenposten 3. august følger tidligere LO-leder Roar Flåthen opp og krever at «Vi må få styring på denne galskapen». Regjeringa har ansvaret, og tar ikke alvoret i strømkrisen inn over seg».

13E3EC5C-E594-4044-8481-691518755E9C_1_201_a
Skjermdump fra Aftenpostens e-avis 03.08.22

Les mer «Strømprisene: Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»»

Einar Gelius: La oss snakke ærlig om islam

Hovedprinsippet er at det er den som utfører en handling som er ansvarlig for den. Når det dreier seg om politiske handlinger, særlig drap og terror, er det annerledes. Etter den ledende oppfatninga er ansvaret for drap og terror utført av påståtte høyreorienterte ikke bare personen, men meningene til alle som det forsøkes å klistre samme meninga til. Men er terroren derimot utført av personer sterkt prega av muslimsk tro og kultur, etter den dominerende tenkemåten, så hevder de samme at den muslimsk prega ideologien overhodet ingenting har å gjøre med terrorhandlinga. Da omtales drapspersonene konsekvent bare som psykisk sjuke.
Dette viser seg også i det som Politiets sikkerhetstjeneste ser på som en terrorhandling, den i Oslo i juni år. Drapsmannen er bare psykisk sjuk. Så skjedde det noe oppsiktsvekkende et stykke ut i den debatten. 22. juli — 11 års dagen for terroren på Utøya — oppfordra statsminister Jonas Gahr Støre «de moderate muslimene, det store flertallet i muslimske miljøer – og [ba] dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, igjen; snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere». Nærmest et «politisk linjeskift»: Nå gjelder det likhet i forklaringa for begge typer terror; en ny situasjon. Det reagerte de muslimske lederne sterkt på. Muslimske terrorister kan overhodet ikke knyttes til islam. Det blei det debatt om. Som bør fortsette.
Einar Gelius, prest og forfatter med bakgrunn også som statssekretær i en Stoltenberg-regjering, har engasjert seg i debatt om både innvandring og med gjennomgang av den muslimske ideologien. Og gitt ut bok om den religionen. 30. juli hadde han et innlegg i danske deleide Nettavisen.no med overskrift La oss snakke ærlig om islam. Med hans velvillige tillatelse gjengis innlegget hans her. Les mer «Einar Gelius: La oss snakke ærlig om islam»

«Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» 

E5E26234-B8A6-4F77-8D6A-04F4D4680056_1_201_a
Skjermdump av DNs leder (betalingsmur)

21. juli i hadde Dagens Næringsliv en leder der Nato-sjef Jens Stoltenberg blei omtalt «igjen som en leder av internasjonalt kaliber», og en som vi bør lytte til. Den lederen reagerte Jan Christensen, Drammen, på og skreiv et innlegg med denne følgeteksten: «Jeg ser ser til min undring at Dagens Næringsliv velger å rose Jens Stoltenberg opp i skyene. DN 21.7. Hadde jeg vært lederskribent, ville mine konklusjoner snarere vært motsatt. Med DN som del av «den frie presse», håper jeg at innlegget under kan få snarlig plass i avisa.»
Christensens innlegg blei avvist, også en kortere mildere versjon. Debattredaktøren opplyste i svaret til Christensen at Dagens Næringsliv «setter bare på trykk saklige innlegg som argumenterer godt for sine synspunkter».
For at innlegget ikke skal bli liggende i DNs digitale søppelkasse, legges det her ut med Christensens tillatelse. Så kan flere vurdere hvor saklig det er og hvor godt han argumenterer for sitt syn.

Red., politikus.

Les mer ««Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» «

Medieskandale eller normalen?

Er det en medieskandale at TV2 ikke ville gjøre kjent et forhold mellom en av sine ledende journalister og Arfan Bhatti, og at TV2 heller ikke ville opplyse at denne tidligere kjæresten blei arrestert med kniv sammen med terroristen kort tid før? Eller er det normalen? TV2-sjefen fastholder til og med at denne journalisten på TV2s-vegne kan behandle alle saker som Bhatti er en aktør i.
Heldigvis finnes det «illojale» medier som ødelegger samholdet i medieflokken. NRK-skandalen med den dømte minoritetsmora som sendte dattera i prostitusjon er vel fortsatt det groveste utslaget av bevisst ideologisk fordreining av fakta.
TV2 får norsk statsstøtte, men er fullstendig eid av danske Egmont, en av Nordens rikeste mediekonserner. Redaktøren for Egmonts norske filial støtter at journalister som er part i ei sak kan behandle saker de er en part i. Hvordan er det mulig at han kan beholde jobben? 
Les mer «Medieskandale eller normalen?»

Russland: Europas energikrise et resultat av egen politikk

I den danske avisa Politiken har Russlands ambassadør til Danmark 16.07.2022 fått på trykk et innlegg om Russlands syn på energikrisa. En kan ikke se bort fra at dette kan være, eller bli, et innlegg som flere av Russlands ambassadører prøver å få på trykk i de europeiske landa de er utplassert til. Som Russlands bidrag i mediekrigen med betydning for den militære kampen.
Etter søking på internett kommer det ikke opp oppslag om at noen norske medier har trykt dette innlegget. Som en hjelp til norske medier som er statsstøtta og for å bidra til mangfold, gjengir politikus.no her deler av det russiske innlegget som danske Politiken kom til å kunne trykke. Med motforestillinger fra en kommentator i Viljnus. Les mer «Russland: Europas energikrise et resultat av egen politikk»

Folkestyrets tid over? «Offentlig eid» — uten demokratisk innflytelse

Tilhengerne av den økende krafteksporten fra Sør-Norge til Europa, håner motstanderne av denne krafteksporten og minner om at elektrisitetsverkene er offentlig eid når de unnskylder eksporten og de derfor høye prisene. De har rett i at e-verkene er offentlig eid, det vil si hele det norske folkets eiendom gjennom kommunale og fylkeskommunale organer. Men innbyggerne har null innflytelse på hva de folkevalgte i disse styrene bestemmer. De folkevalgte styrene bryr seg overhodet ikke om interessene til dem de representerer. I innlegget «Det pluralistiske demokratiet» er dette utdypa.
Strømeksporten og de høye prisene er nok et eksempel på det demokratiske underskuddet i Norge. De styrende gjør hva de vil ut fra den blankofullmakten de får hvert fjerde år, og blir eventuelt etterfulgt av noen som kloner den samme politikken.
På Facebook skreiv Arne Birger Heli et innlegg på sida si der han stilte spørsmål om «den demokratiske æra er over». Et betimelig spørsmål som er gjengitt her.  Les mer «Folkestyrets tid over? «Offentlig eid» — uten demokratisk innflytelse»

Viktig journalistisk mål: Ja, jeg er lojal mot makta

Det er sjeldent at journalister klart avslører sin ukritiske maktunderdanighet. Sånn som statens NRK-journalist Philippe Bédos Ulvin gjorde i oppsummeringa av det franske valget av nasjonalforsamlinga 20. juni.
Ulvin skreiv at «Ytre høyre-partiet Nasjonal samling er nå landets største parti, med 89 av 577 seter. Aldri har partiet, som ble delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger, fått så mange representanter.»
Hvor relevant er det å framheve det med «delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger»? Var det avgjørende for årets valgresultat? Åpenbart ikke. Og er det faktisk tilfellet at partiet blei grunnlagt, «delvis», av nyfascister? Verken wikipedia eller Store norske leksikon hevder det.
Andre med god kjennskap til fransk politikk, sier at Macrons politikk er at han «stjal» Le Pens sosiale politikk etter gjenvalget som president. Da skulle vel Ulvin mene at Macron støtter fascister?
Det er sjølsagt ikke tvil om hva som er Ulvins hensikt med den innskutte setninga, nemlig å signalisere at han har de aksepterte politiske meningene som er helt nødvendige til å kunne gjøre mediekarriere. Ulvin er overhodet ikke på de utstøttes side, som ingen gode etablerte journalister er. Kjente og viktige meningskontrollører som norgeshistoriens mest markedsførte malersvenn, Jonas Bals, og hans utallige statsfinansierte meningsfeller i mediene og det humanitærpolitiske komplekset er det viktig å vise underdanighet overfor.
Ulvins bisetning som han fant nødvendig å bruke, er et signal om at han er absolutt lojal — og ukritisk. Som en som vil fram i verden.
Les mer «Viktig journalistisk mål: Ja, jeg er lojal mot makta»

PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig

«Vi har kanskje vurdert feil», sa fungerende PST-sjef Roger Berg til VG 25.06.2022 om at drapsmannen i Oslo 24.06.2022 slapp overvåking i forrige måned. Den største feilen gjorde avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han 16. mai i år graderte ned faren for islamsk terror, og opp faren for høyreekstrem hvit terror. Det er i samsvar med de politiske fordommene Sjøvold har hatt med seg fra Oslo politikammer, og i samsvar med de politiske oppfatningene til det dominerende politiske komplekset som er besatt av antirasisme. Hatkriminalitet står høyt på lista hos Oslo politikammer, ikke hverdagskriminalitet som tømmer kjellerbodene på østkanten i Oslo.
Den avgåtte PST-sjefen kom i sin forhåndsrapport for 2022 opp med et helt nytt og udefinert internasjonalt overvåkingskriterium: antistatlig. Det lukter brunsvidd av begrepet «antistatlig». Kommer det fra Mossad eller CIA? Les mer «PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig»

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Terrorens dødelig skudd er igjen løsna i Oslo. Gjerningsmann og ofre gjorde at debattens portvakter måtte ta betenkningstid om årsak og skyld. Før en kunne lande på det trygge vanlige: Det er som alltid tidligere orda fra islam- og innvandringskritikerne som inspirerer til terror, helt uavhengig av hvem som utøver terror.
Innlegget her på politikus.no fra 22.10.2020 beskriver også dagens situasjon og gjengis her på nytt med mindre språklige endringer:
Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Er det tradisjonelle argumentet til sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisører. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. Sier de samme sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisørene. All terror skyldes altså de samme personene: Det er de påståtte oppmuntrende ordene fra islam- og innvandringskritikerne som dreper. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere og demonisere andre ytringer enn sine egne. Det er et dominerende trekk ved all samfunnsdebatt i vår tid: Å demoralisere motstandere uten argumenter.
En fri meningsutveksling i et samfunn kan ikke styres av hvordan tilfeldige galninger måtte oppfatte hvem som sier hva. Det er ikke en gang sikkert at disse bryr seg om hva som sies i samfunnsdebatten. 
Les mer «Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!»

Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?

I Norge har vi i mange år blitt fortalt at vi har en økende organisert fascistisk og nazistisk bevegelse. Som Den nordiske motstandsbevegelsen gjennom en NRK-dokumentar. Betydninga av den organiserte nazismen i Norge manes fram av dem som ser seg politisk tjent med å påstå at situasjonen er sånn at nazismen og fascismen utgjør en stor fare i Norge nå. Målet med opphaussinga av påstanden om den omfattende nazismen i Norge er å kriminalisere alle med «uønska» meninger ved å klistre dem til nazisme. Etter mal fra suksessen med utstøtinga av dem som kan karakteriseres som rasister, der definisjonen på rasisme stadig utvides.
Samtidig hevder en del av de ivrigste av Ukrainas støttespillere, mange av dem er også opptatt av den påståtte faren for nazismen og fascismen i Norge, at i Ukraina finnes det ikke nazisme av betydning. I Ukraina, i motsetning til i Norge og Norden, bagatelliserer NRK Urix nazismen i Ukraina. Også faktisk.no og C-REX, instituttet for forsking på «høyreekstremisme og relaterte fenomener», bagatelliserer nazismen i Ukraina.
Uansett i hvilket omfang nazismen og fascismen måtte være utbredt i Ukraina, kan det ikke forsvare en invasjon. Ingen angrep på andre nasjoner kan forsvares med at vi ikke liker regimet der.
Påstandene om den betydelige og økende nazistiske og fascistiske innflytelsen i Norge er usanne. Det er i samsvar med virkeligheten å si at nazistene har betydelig innflytelse i statsapparatet og i regjeringa i Ukraina. Les mer «Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?»

OBOS som politisk parti

Det er mange politiske partier i Norge og det også mange statsfinansierte politiske påvirkningsorganisasjoner. Er det da nødvendig at vi skal få OBOS som et politisk parti i tillegg til alle disse?
OBOS har sin hjemmel i boligbyggelagsloven som et boligbyggelag, men utvikler seg i retning av en allmenn politisk påvirker. I 2019 fikk ledelsen dessverre inn en ny bestemmelse i vedtektene om å bruke 10 prosent på andre oppgaver enn bygging og drifting av boliger, «til samfunnsnyttige formål». For 2022 utgjør det hele 427 millioner kroner, nesten en halv milliard. Som om OBOS var en offentlig institusjon med ansvar for alle landets innbyggere.
OBOS finansierer profesjonelle fotballigaer og har meninger om Oslo-områdets samferdselspolitikk. OBOS har nå også engasjert seg i krigen i Ukraina.
Jeg som også det overveldende flertallet har meldt oss inn i OBOS for å kjøpe en bolig og bo i den. Både utviklinga i retning av et politisk parti, og de konkrete standpunktene dette medfører, er jeg uenig i. Men i motsetning til et erklært politisk parti eller hvilken som helst annen politisk organisasjon jeg er uenig i, kan jeg ikke melde meg ut av OBOS. Uten å måtte flytte ut av OBOS-leiligheten. Ledelsen bruker meg som gissel for noe helt annet enn boligpolitikk.
Dagens OBOS-ledelse utvikler seg åpenbart i strid med boligbyggelagslovens ånd og bokstav. 
På lengre sikt må medlemmene tvinge ledelsen tilbake til det som er OBOS oppgave: å bygge og drifte boliger. Det er ikke lett, for ledelsen har stålkontroll over OBOS. Særlig ved at konsernsjefen kan be sine underordna, som et tjenestepålegg, å sørge for å bli valgt som delegater på OBOS sin generalforsamling for å slutte opp om ledelsens politikk. Les mer «OBOS som politisk parti»

Ola Tunander: Hvilke krefter driver Ukraina-krigen?

Dette innlegget er skrivi av Ola Tunander, professor emeritus ved fredsforskningsinstituttet Prio. Han spør i dette innlegget som er gjengitt etter Klassekampen fra 31.05.22: Hvilke krefter er det som driver krigen i Ukraina? Hans grunnlag for dette innlegget er at han har skrivi om sikkerhetspolitikk i 40 år, med bøker som er pensum på universiteter og krigsskoler i både USA og Europa. Det trenger sjølsagt ikke å bety at du har monopol på sannheten. Likevel er det i drøyeste laget at Klassekampen 3. juni slipper til et innlegg som imøtegår Tunander der avisa gir innlegget overskriften «Idiotenes anti-imperialisme i Klassekampen — del 2». «Idiotene»! Sånne plattheter sier ikke bare noe om Klassekampens nivå, men hele debattnivået om Ukrainakrigen. Og understreker Tunanders spørsmål: Forstår vi hvor alvorlig denne krigen er?

Red. politikus.no

LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel

Det er ikke mange vedtak på LO-kongressen som går imot Ap-ledelsens vilje. Støtten til palestinerne hører med til det eller de vedtaka LO-ledelsens ikke fikk gjennomslag for. Palestinakomiteen skriver 3. juni: «LO-kongressen vedtok i dag en uttalelse der de støtter en internasjonal boikott av Israel, våpenembargo og FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse. Opprinnelig forslag til uttalelse fra LOs sekretariat var en svekkelse av LOs boikottvedtak fra 2017, men dissens fra Stein Guldbransen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen ble vedtatt med stort flertall på kongressen». Med 193 stemmer mot 117.
I uttalelsen står det i følge FriFagbevegelse: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid». «LO-ledelsen ønsket ikke dette vedtaket, sa LO-lederen og la til: «– Når flertallet på kongressen ønsket det sånn, er det dette som
blir vår politikk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse i Oslo Kongressenter».
Et inspirerende vedtak for palestinerne og palestinavenner, som vil bli brukt til økt støtte, men som LO-ledelsen dessverre kommer til å ignorere.  Les mer «LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel»

Wolfgang Streeck: Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU

Wolfgang Streeck mener at krigen i Ukraina for USA dreier seg om å gjenerobre kontrollen over Europa, dvs EU. Streeck skriver 4. mai i år en artikkel med overskriften «Kongens retur (tilbakekomst)». «Hvis det noen gang har vært et spørsmål om hvem som er sjef i Europa, NATO eller EU, har krigen i Ukraina avgjort det, i det minste i overskuelig framtid», innleder han med. Og avslutter med: Det er ikke så viktig for USA å tilintetgjøre Russland. Viktigere er det å få kontroll over EU. Det gjør ikke så mye for USA om Russland blir pressa over i et tett samarbeid med Kina, mener Strecck. Det svekker ikke USAs geostrategiske interesser. «Svært sannsynlig vil det Europa kunne levere til USA overstige det Russland kan levere til Kina, slik at et tap fra Russland til Kina vil bli mer enn oppveid av fordelene ved en gjeninnføring av amerikansk hegemoni (kontroll) over Vest-Europa. En stedfortrederkrig i Ukraina kan derfor være tillokkende for et USA som ønsker å bygge en global allianse for dets nært kommende kamp med Kina om den neste nye verdensordenen…»
Det er på hjemmesida si at Streeck har lagt ut denne artikkelen, på tysk her og engelsk her. Les mer «Wolfgang Streeck: Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU»

Fornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»*

Det er ingen enighet om støtte til å fullføre Fornebubane i Oslo bystyre — foreløpig. Oslo Ap stiller krav om økt økonomisk støtte både fra de velstående i Asker og Bærum og staten (vedlagt). Kravene fører ganske sikkert ikke fram. Det blir heller nok en gang sånn at Oslo Ap må finne seg i hva Arbeiderpartiets representanter fra hele landet mener. Aps stortingsgruppe brøy seg ikke om hva Oslo Ap mente verken om utvida mulighet for matpakkekjøring med elbil gratis i kollektivfeltene fra Asker og Bærum, eller om lokalsjukehusa i byen. Partileder Støre fra nedre Holmenkollåsen, nå også regjeringssjef, har som utgangspunkt: Oslo skal bare overkjøres! Aps stortingsgruppe og Ap-statsrådene jobber etter kampropet «Hater – hater -haater-Oslo-by!».
Og bakom synger bygatene om hvem som skal lede Arbeiderpartiet.
Les mer «Fornebubanen: Ap på Stortinget og i regjeringa roper i talekor «Hater – hater — haater -Oslo-by!»*»

T-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!

Nå koster det vedtatte forslaget om t-bane fra Fornebu til Majorstua nær 30 milliarder kroner. Kostnadsoverslagene øker stadig. I 2019 vedtok dessuten bystyret i Oslo en ny t-banetunnel under sentrum av Oslo. Av Ruter i oktober 2021 anslått til en kostnad til enten 21 eller 25 milliarder.
Det hevdes at Oslo bystyre nøler: Kostnadene blir enormt store, og inntektsgrunnlaget svikter. Elbil-bilistene slipper å bidra, og om billettprisene skulle dekke driftskostnadene vil ingen reise kollektivt.
Hvor kommer alle disse 55 milliardene fra? Ikke fra bompenger fra fossildrevne biler som skal forbys. Dvs inntektene fjernes mens bystyret bønnfaller staten om enda mer penger. Penga finnes ikke. Staten prioriterer subsidiering av elbilene til 45-50 milliarder. Det er ikke bare 55 milliarder til to t-baneprosjekter som er planlagt i Oslo. Ruter har planene klare for investeringer til 180 milliarder!
Veldig mye billigere kan en knytte en t-bane fra Fornebu/Lysaker til Kolsåsbanen. Den går bare 1,5 km fra Lysaker, og sammenknyttinga kan gå på allerede eksisterende trikkeskinner i nesten en halv km. Det betyr en reisetid på bare fire minutter lengre tid til Majorstua, samtidig som ledig kapasitet på Kolsåsbanen blir utnytta i samsvar med utgiftene til investering.
Bytrafikk.org har også utarbeida mye billigere bybaneprosjekt fra Lysaker til Skøyen. Det bør prioriteres før t-banetunneler. Bybanen kan gå på et dekke bygd på pæler over E-18 mellom Lysaker og Skøyen.

Det er overhodet ikke nødvendig å bruke rundt 30 milliarder på Fornebubanen. Det er jålete, som finansministeren sier.  Les mer «T-bane til 30 jålete milliarder meningsløst. Knytt Fornebubanen til Kolsåsbanen!»

Øyvind Andresen: Prosessen mot steigan.no

Øyvind Andresen har en egen blogg. Han har nå brutt med steigan.no fordi han er uenig i hvordan nettavisa har utvikla seg, og særlig fordi Pål Steigan ikke vil støtte Ukraina, men tar avstand fra begge partene. Andresen reagerer imidlertid på det han omtaler som prosessen mot steigan.no, og skreiv derfor dette innlegget 18. mai som her gjengis med hans tillatelse.

Politikus.no

Les mer «Øyvind Andresen: Prosessen mot steigan.no»

Moxnes tar feil: Trygdetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak

I Aftenposten i dag har partileder Bjørnar Moxnes et motinnlegg til Anders Slettholms innlegg der han 11. mai hevda at det som omtales som «NAV-skandalen» ikke dreide seg om mistenksomhet, men at «Den dreide seg om ignorering av EØS-avtalen». Moxnes gjentar påstanden om at «NAV-skandalen handlet om NAV». I innlegget hevder Moxnes at hvem som bestemmer ikke er viktig, men hva som vedtas. Da går han imot det Rødt markedsfører som sitt EØS-standpunkt, det at Norge «selv skal bestemme» hva slags velferdsytelser vi skal ha, og på hvilke vilkår.
Rødt går ikke inn for å endre folketrygdloven eller straffeloven så den passer med EU-kommisjonens krav.
Det er i strid med arbeiderklassekulturen at den som får en ytelse fra fellesskapet ikke skal rette seg etter vilkåra for å få ytelsen.
Les mer «Moxnes tar feil: Trygdetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak»

Når er nasjonalt sjølstyre viktig for Rødt? Hvorfor ikke når det gjelder velferdsytinger — når EU/EØS overstyrer Norge?

786DB661-D272-4B60-B153-E8C98A275C89_1_201_a
Men ikke sosialpolitikken?Fra Rødt.no

Rødt er imot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen. Samtidig mener Rødt at hvis vi i Norge ikke følger EU-kommisjonens vedtak, så lager vi «det største justismordet i norgeshistorien». For Rødt er veldig imot norske politikeres og norske myndigheters vedtak hvis EU-kommisjonen ikke godtar dem. Da slåss Rødt for at vi skal bøye oss for EU. Som for vilkår for NAV-ytelser. Da gjelder ikke Rødts begrunnelse for å si opp EØS-avtalen: «Norge må selv få bestemme…» Velferdspolitikken er klokelig ikke nevnt om det Norge skal styre over. Da skjules EØS-avtalen.
Når Rødt i konkurranse med SV prøver å ta eierskap for kampen for å følge EUs trygde- og sosialregler i Norge, tar Rødt opp kampen om å være Norges ivrigste tilhenger av EU-medlemskap.
Les mer «Når er nasjonalt sjølstyre viktig for Rødt? Hvorfor ikke når det gjelder velferdsytinger — når EU/EØS overstyrer Norge?»

NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn

IMG_2752Det er Oslo kommune som gjennom sine folkevalgte bydelsutvalg bestemmer hvilke navn gatene og veiene i Oslo skal ha. Det godtar ikke NRK. Gjennom sitt samarbeid med Meteorologisk institutt har NRK værvarslingstjenesten Yr.no. Mens Oslo kommune i 2011 endra navn på veien Joh. H. Andresens vei til Sigurd Hoels vei, nekter NRK å slette gatenavnet Joh. H. Andresens vei fra Yr.no.
Er det bare elendig kildekritikk fra NRKs side, eller mener faktisk NRK at de sjøl velger hvilke navn de vil bruke om Oslo, helt uavhengig av hva Oslo kommune vedtar?
I denne saka avslører NRK sin maktarroganse. Spørsmålet om faktiske navn NRK bruker på Yr.no, er oversendt til faktisk.no for å vurdere om NRK faktisk har rett om at Joh. H. Andresens vei finnes i Oslo. Da må vel også faktisk.no kunne si hvor?
Les mer «NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn»